ABP daagt JPMorgan Chase voor de rechter

Via Nu.nl:

ABP daagt JPMorgan Chase voor de rechter

NEW YORK – Pensioenfonds ABP heeft donderdag bij het hooggerechtshof van New York een zaak aangespannen tegen de Amerikaanse bank JPMorgan Chase over de ,,rommelhypotheken'' die het pensioenfonds heeft gekocht.

ABP verwijt de bank misleidende informatie te hebben verstrekt.

De rommelhypotheken waren risicovoller dan de bank had doen voorkomen en ook minder waard, aldus ABP. Het pensioenfonds heeft daardoor op de aankoop verlies geleden. Over de hoogte van de geleden schade doet ABP geen mededelingen. Het wil alleen kwijt dat het het de moeite waard vindt een zaak aan te spannen.

En om een inkijkje te geven hoe men bij het ANP zo ongeveer te werk gaat, het bericht via Reuters maar dan in het Engels:

Dutch fund sues JPMorgan over mortgage pools

(Reuters) – JPMorgan Chase & Co has been sued by Stichting Pensioenfonds ABP, a pension fund for public employees in the Netherlands, over residential mortgage-backed securities it purchased. The fund bought the pools of home loans based on false and misleading statements, according to the lawsuit, filed on Wednesday in New York State Supreme Court in Manhattan.

The mortgage loans backing the securities were worth much less than had been represented and were taken out by borrowers “who were much less creditworthy than had been represented,” the lawsuit said. The securities were collateralized against mortgages that originated or were acquired by JPMorgan Bank, as well as Bear Steas' mortgage arm, EMC, and Washington Mutual Bank, among others, the lawsuit said. JPMorgan acquired Bear Steas and Washington Mutual in 2008.

The loans went into default and delinquency at high rates, and they could not be sold at anywhere near the prices paid, causing losses on the investment, the lawsuit said. A JPMorgan representative did not immediately retu a call for comment.

The case is Stichting Pensioenfonds ABP v. JPMorgan Chase & Co., 653383/2011, New York state Supreme Court (Manhattan)

Laten we allereerst stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds complimenteren voor haar terechte gang naar de rechter en het dagen van Amerika's meest politiek verweven bank (en vermeende goud- en zilvermarkt-manipulator) JP Morgan Chase & Co. ABP komt geheel terecht haar fiduciaire verplichting aan haar allerbelangrijkste stakeholder na: de pensioengerechtigden. Na in september Deutsche Bank voor malafide hypotheeksecuritisaties voor de rechter te hebben gedaagd, moet ook JP Morgan hieraan geloven.

Toen ABP Deutsche Bank voor de rechter sleepte, hebben we in de databank van de rechtbank van New York gekeken of we meer details konden vinden en welk schadebedrag hiermee gemoeid is. Tot op heden zijn daar geen verdere details bekend over geworden (zie: hier). Omdat Reuters heel behulpzaam het registratienummer heeft gegeven van de nieuwe zaak, bleek het heel eenvoudig te zijn om uit de tientallen zo niet honderden rechtszaken waarin JP Morgan Chase verwikkeld is (en dan hebben we het alleen over de rechszaken in het district van New York), de aanklacht van ABP tegen de bank te vinden.

Met een grote knipoog naar het ANP (en Reuters) hebben we de 252-pagina tellende aantijging van het ABP tegen JP Morgan uit de database gevist. U kunt dat overigens hier ook zelf bekijken of het document bij ons downloaden: ABP vs JP Morgan et al. Na een eerste vlugge scan van de aantijgingen heeft men bij het ABP lange tijd in alle stilte gewerkt aan deze rechtszaak. En wie weet heeft men bij het ABP ook wel goed geluisterd naar wat wij vorig jaar in de Nieuws-Flash! schreven want eind 2010 schreven we al over het bestaan van MERS en de structurele valsheid in geschrifte die MERS mogelijk maakte. Dat resulteerde overigens in een pakkende column van Willem Middelkoop op RTL-Z begin 2011.

Waar wij toentertijd al op wezen was de systematische en frauduleuze wijze waarop de hypotheekpapieren werden geadministreerd en dat dit betekent dat de hypotheeksecuritisaties simpel gezegd als citroenen werden verkocht, maar knollen bleken te zijn. ABP dacht “goud” te hebben gekocht, maar kreeg wolfraam.

Dat komt omdat de hypotheekpapieren waarop de beleggingen berusten nooit gekoppeld zijn geweest aan de beleggingen. Dat komt omdat vooraf niet te bepalen is welke hypotheken kapot gaan en welke niet. Daarom werden die hypotheken pas nadat zij kapot waren gegaan toegewezen aan een hypotheeksecuritisatie en hiervoor moesten de papieren wel vervalst worden. Dat is waarom MERS door de banken werd opgericht zodat via MERS het lokale wettelijke kadaster kon worden omzeild. Dit is een systematische aanpak geweest en vroeger of later moest dat er wel toe leiden dat beleggers van deze hypotheekpakketten naar de rechter stapten om gecompenseerd te worden vanwege alle verstopte gebreken. ABP heeft die stap nu gezet en dat is in een zekere zin “goed” nieuws.

Uit het document dat is opgesteld door het advocatenteam dat namens ABP optreedt, blijkt dat JP Morgan – naar het oordeel van ABP – niet alleen keihard heeft gefraudeerd met de onderliggende hypotheekpapieren, maar ook de cijfers ten aanzien van de kwaliteit van die hypotheekpapieren heeft gemanipuleerd en eigenlijk heeft vervalst. JP Morgan schetste doelbewust een beeld dat niet conform de werkelijkheid was en rekende ABP cijfers voor waarvan de bankiers wisten dat die niet klopten. JP Morgan fingeerde dus de betrouwbaarheid van de belegging die te boek stond als veilig en heeft ABP en haar 2,8 miljoen Nederlandse pensioengerechtigden op grove wijze misleid.

De hoogte van de schadeloosstelling die ABP verlangt staat niet expliciet vermeld in het document. Wel wordt er gerefereerd aan één van de  certificaten die “plaintiff” ABP van JP Morgan heeft gekocht. Dat certificaat kostte ABP ruim $1 miljard (zie bovenstaande grafiek; pp.35 document/pp. 45 pdf). Het lijkt er dus op dat het niet bij dit bedrag blijft en dat ABP kennelijk meer certificaten heeft gekocht van JP Morgan; certificaten waarvan ABP bewijsmateriaal heeft verzameld die zij in de rechtszaal wil presenteren en wel voor een jury. Wordt dus vervolgd!