Amerikaans begrotingstekort bereikt all-time high in februari

Voor het magere statistische economische herstel betaalt de Amerikaanse overheid een ongekend hoge prijs, zoals blijkt uit onderstaande grafieken. Eigenlijk behoeven ze verder geen uitleg, want de trend is duidelijk zichtbaar. Sinds de val van Lehman Brothers is er niet één maand meer geweest waarin de regering een overschot op de begroting kon rapporteren. Na een periode van gemengde begrotingscijfers van 2002 tot en met midden 2008 kwam een heuse ineenstorting van de overheidsfinanciën. Tekorten werden groter en bleven groot, met als gevolg dat de Amerikaanse overheid dit jaar voor de derde keer meer dan $1.000 miljard tekort komt op de jaarlijkse begroting. Om dit in perspectief te plaatsen: we hebben het hier over tekorten van meer dan 10% ten opzichte van het BBP, we zouden het heel populair 'Griekse toestanden' kunnen noemen.

Hoeveel anders is het in Europa, waar men de schuldenproblemen onder ogen durft te zien en men begonnen is met het herstructureren van de Griekse staatsschuld en het herstellen van de begrotingsdiscipline, staan de sluizen bij de Amerikaanse overheid nog vol open en doet men alsof er werkelijk niets aan de hand is. Laat u niet misleiden door de propaganda van de verschillende presidentskandidaten, want met uitzondering van Ron Paul gaan ze in hun plannen niet verder dan het snijden in 'geplande toekomstige uitgaven', geen echte bezuinigingen dus. Amerika heeft met de geldpers een machtig wapen in handen, want door de extreem lage rente kan Amerika haar tekorten goedkoop blijven financieren en kan ze de middelvinger uitsteken naar de financiële markten. Kopen beleggers de obligaties niet meer, dan koopt de Federal Reserve ze wel.

In februari zal het maandelijkse tekort op de Amerikaanse begroting een nieuw record bereiken van meer dan $225 miljard. Om dit duizelingwekkende bedrag wat beter te kunnen begrijpen: het is genoeg om aan elke Amerikaanse burger ongeveer $700 uit te keren, in één maand! Voor veel Amerikanen is het waarschijnlijk een heel maandsalaris, dat de overheid in één maand erbij moet lenen om de economie enigzins op de been te houden. Het is dan ook geen verrassing dat de belastinginkomsten volstrekt onvoldoende zijn om dergelijke tekorten af te dekken. Volgens de laatste cijfers moet de Amerikaanse overheid op dit moment $0,54 lenen voor elke dollar die ze uitgeeft, minder dan de helft komt binnen via belastingen (gecorrigeerd voor belastingteruggaven).

De Amerikaanse staatsschuld is een gezwel geworden dat steeds sneller groeit en steeds meer kostbare bronnen opslokt. Het is niet de vraag of dit een keer mis gaat, maar wanneer. Het verhogen van de belastingen zit er niet in, gezien het feit dat Obama de belastingteruggave die ten tijde van de Bush regering werd ingevoerd om de economie te 'stimuleren', opnieuw is verlengd. Alleen hierdoor loopt de staat al $100 miljard aan inkomsten mis.

De eerste grafiek toont de maandelijkse tekorten en overschotten sinds 2002. Hierop is goed de 'flatline' te zien na de val van Lehman Brothers. De belastinginkomsten kwamen sindsdien nooit meer in de buurt van de uitgaven. De tweede grafiek geeft een historisch perspectief, met het Amerikaanse begrotingstekort sinds het begin van de 20e eeuw. Hierop is te zien hoe de koppeling van de dollar aan goud tot 1971 zorgde voor een evenwichtige rijksbegroting. Sinds 1971 werd de discipline van de gouddekking overboord gegooid en kregen de centrale bank en de overheid een vrijbrief om respectievelijk meer geld in omloop te brengen en uit te geven. De crisis van de jaren '30 en die van 1974 en 1980 zijn op deze grafiek nauwelijks waar te nemen. Deze crisis is veel estiger, omdat die zich begint te manifesteren als een systematische valutacrisis.

Het maandelijkse tekort op de begroting, het herstelverhaal ontmaskerd (Bron: Zero Hedge)

Het Amerikaanse begrotingstekort sinds 1900, deze crisis is echt anders (Bron: St. Louis FED)