Beleggers richten ogen deze week op ECB

Verschillende centrale banken hebben laten blijken dat ze op termijn de geldkraan weer wat verder dicht willen schroeven door hun stimuleringsprogramma’s geleidelijk af te bouwen. Zo is de Federal Reserve van plan mondjesmaat hypotheekleningen en staatsobligaties terug op de markt te brengen, terwijl er hardop gespeculeerd wordt over een versnelde afbouw van het opkoopprogramma van de ECB.

Veel beleggers hebben hun ogen gericht op aankomende donderdag, de dag waarop Mario Draghi weer een toelichting zal geven op het monetaire beleid van de ECB. De centrale bank van de Eurozone koopt nog steeds iedere mand voor €60 miljard aan staatsobligaties en bedrijfsleningen, maar er gaan steeds meer geluiden rond dat dit bedrag op termijn verder afgebouwd zal worden. En dat kan een grote impact hebben op de financiële markten, gezien de omvang van het Europese stimuleringsprogramma.

Geen centrale bank koopt zoveel als de ECB

Volgens berekeningen van Deutsche Bank is het bedrag waarvoor de ECB obligaties opkoopt inmiddels zeven keer zo groot als de netto uitgifte van nieuw schuldpapier. Dat betekent dat er voor private beleggers steeds minder schuldpapier overblijft om in te beleggen, met als gevolg een extreem lage rente en een vlucht richting schuldpapier van lagere kwaliteit en richting de aandelenmarkt.

Om het stimuleringsprogramma van de ECB in perspectief te zetten, de Federal Reserve kocht in de verschillende rondes van QE nooit meer staatsobligaties op dan dat er werden uitgeschreven. Zelfs in Japan is de monetaire stimulering niet zo extreem als in de Eurozone, want de Bank of Japan heeft nooit meer dan drie keer zoveel obligaties opgekocht als wat er werd uitgegeven door de overheid.

De grote vraag van beleggers is wat de gevolgen zijn van een mogelijke verrassing van Draghi. Gaat hij het stimuleringsprogramma inderdaad op korte termijn afbouwen, dan zullen veel beleggingsfondsen hun strategie moeten aanpassen, met grote schommelingen in de rentestanden en aandelenkoersen tot gevolg. Omgerekend naar dollars is het balanstotaal van de ECB inmiddels groter dan die van de Federal Reserve en de Bank of Japan.

Wanneer gaat de ECB de geldkraan dichtdraaien? (Bron: Bloomberg)

Lees ook: