Bijna één op vier Europeanen heeft geen spaargeld achter de hand

Het aantal Europeanen dat geen spaargeld achter de hand heeft blijft toenemen, zo blijkt uit onderzoek van ING Investment Management International (ING IM). De bank vroeg naar de financiële situatie van 5.500 mensen in elf verschillende Europese landen. Daaruit kwam naar voren dat 39% van de ondervraagden onvoldoende geld opzij heeft gezet voor onvoorziene uitgaven of voor financieel lastige periodes.

Geen spaargeld…

Begin dit jaar – toen de ING een soortgelijke enquête hield onder 11.000 respondenten – liet ongeveer een derde deel weten geen spaargeld achter de hand te hebben voor tegenvallers. Uit het meest recente onderzoek blijkt tevens dat slechts 12% van de respondenten voldoende financiële buffer heeft opgebouwd om het een jaar vol te houden voor het geval ze hun baan verliezen.

Sinds 2010 is het aantal Europeanen dat niet voldoende spaargeld achter de hand heeft met 4% gestegen, zo schrijft de ING in haar persbericht. Opvallend is dat veel Europeanen helemaal geen spaarrekening hebben. Heeft 80% van de Nederlanders naast een betaalrekening nog een spaarrekening, in Europa is dat slechts 44%. Volgens ING is dit grote verschil te verklaren door het feit dat Nederlanders een hele andere kijk hebben op financiën in vergelijking met de rest van de Europeanen.

Of Europeanen simpelweg minder spaargeld hebben of dat ze hun spaargeld op een andere manier beheren dan op een spaarrekening, daarover verschaft het onderzoek van ING geen duidelijkheid. Het is dus mogelijk dat Europeanen hun betaalrekening gebruiken als spaarrekening of dat ze spaargeld in een andere vorm achter de hand houden.

Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders in vergelijking met Europeanen veel vaker verzekeringen afsluiten (80% versus 54%) en veel meer hypotheken hebben (51% versus 24%). Ook beleggingsproducten vinden in Nederland gretiger aftrek dan in de rest van Europa (19% versus 14%). Ten opzichte van de Europeanen hebben Nederlanders minder creditcards (56% versus 48%) en minder persoonlijke leningen die niet als hypotheek aangemerkt worden (33% versus 17%).Onderstaande tabel laat de volledige resultaten van de peiling zien.

ing-onderzoek-spaargeld

Grote verschillen tussen het gedrag van Nederlanders en Europeanen

Beleggen

Uit het onderzoek bleek dat mannen meer beleggen dan vrouwen (63% versus 47%). Ook blijkt dat mensen boven de 40 jaar meer beleggingsproducten hebben dan mensen jonger dan 40 jaar. Ook blijken hoger opgeleiden meer te beleggen dan lager opgeleiden, wat niet geheel als een verrassing zal komen.

Ivar Roeleven, Managing Director Mutual Funds Europe bij ING, zegt het volgende over de resultaten van het onderzoek.

“Een conclusie die uit de resultaten van dit onderzoek getrokken kan worden is dat er duidelijk behoefte is aan meer financieel inzicht. Het is belangrijk dat men begrijpt wat financiële producten, zoals beleggingsproducten, inhouden, om te kunnen begrijpen wat het hen zal opleveren. Zelfs onder mensen die al een beleggingsproduct hebben bleek dat 57% het verschil tussen een obligatie en een aandeel niet wist.”