Bundesbank pleit voor een kapitaalheffing

De spaardersheffing die het IMF vorig jaar in haar rapport beschreef is mogelijk niet geheel uit de lucht gegrepen. Ook in Frankfurt denkt men namelijk hardop na over de mogelijkheden om geld weg te halen bij vermogende spaarders. De Bundesbank schrijft in haar laatste maandbericht dat landen die bankroet dreigen te gaan eerst moeten putten uit de vermogens van haar eigen burgers, voordat ze om hulp komen vragen bij het buitenland. Het zou een uiterste redmiddel moeten zijn, gezien de ontwrichtende werking die van een dergelijke heffing uit kan gaan.

Bundesbank wil verder dan ‘bail-in’

De Bundesbank heeft de de afgelopen jaren met tegenzin ingestemd met bailouts voor landen als Griekenland en Portugal. Nu de obligatiemarkten van de PIIGS-landen weer tot bedaren zijn gekomen durft de Duitse centrale bank haar plannen op tafel te gooien. In het rapport schrijft de centrale bank het volgende:

“Een kapitaalheffing correspondeert met het principe van nationale verantwoordelijkheid, wat in de praktijk betekent dat de belastingbetaler van het land in kwestie verantwoordelijk is voor de verplichtingen die hun overheid heeft. Pas als die verantwoordelijkheid genomen is kan men aanspraak maken op de solidariteit van andere landen”

Privaat vermogen niet veilig?

In oktober schreef het IMF in haar rapport de mogelijkheid van een 10% heffing op spaartegoeden. Als dat geld gebruikt zou worden om de staatsschulden te verlagen zou de publieke Europese schuldquote dalen naar het niveau van 2007. Dirk Bezemer verklaarde eerder deze maand tegenover Marketupdate dat een spaardersheffing zoals het IMF die omschreef mogelijk, maar niet waarschijnlijk is. Volgens de monetair en financieel econoom is een spaardersheffing onder de huidige omstandigheden politiek niet haalbaar.

Toch wordt er al langer nagedacht over een heffing op privaat vermogen Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek maakte in 2012 de berekening dat een 10% heffing op alle spaartegoeden boven de €250.000 een bedrag zou opleveren van ongeveer €230 miljard.

Privaat vermogen is al geen heilig goed meer sinds de ‘blauwdruk’ van Jeroen Dijsselbloem. De nationalisatie van de SNS Bank en de redding van de bankensector op Cyprus heeft duidelijk gemaakt dat vermogende spaarders die meer dan €100.000 op een bankrekening parkeren moeten bloeden bij een bankencrisis. Als het aan de Duitse Bundesbank ligt wordt de bail-in strategie nog een stap verder ontwikkeld. Spaarder, wees op uw hoede!!

De prestigieuze Bundesbank pleit voor heffing op private vermogens

De prestigieuze Bundesbank pleit voor heffing op private vermogens