CBO: Obama budget underestimates deficits by $2.3 trillion over decade

De Amerikaanse rekenkamer heeft uitgerekend dat de voorgenomen begroting die president Obama naar het Amerikaanse congres heeft gestuurd de toename in de schuldenlast te rooskleurig heeft voorgesteld. De toename in de tekorten in de komende tien jaar vallen maar liefst $2.300 miljard hoger uit dan Obama presenteerde. De VS zal minimaal $9.500 miljard extra moeten lenen om de lopende rekeningen te kunnen financieren.
In het komende decennium zullen de rentelasten toenemen van ruim $200 miljard naar meer dan $1 biljoen in 2021. Obama wordt door senatoren van beide partijen opgeroepen om de leiding te nemen en met fiscale hervormingen te komen, want men vreest eenzelfde crisis als in Europa.