Nieuws uit Nederlandse media

Japanse reflectie
De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Dat spreekwoord is van toepassing als we naar de opmerkingen van de Japanse centrale bankiers luisteren want die maken zich zorgen over de aanhoudende problemen in Europa. We hebben geen idee wat de Japanse vertaling is, maar de “afleiding is de beste aanval” zullen ze gedacht hebben. De bestuurders van de Japanse centrale bank besloten overigens voorlopig even te wachten met het harder laten draaien van de geldpers. Voorlopig zal de Bank of Japan geen extra ronde van monetaire doping toedienen en daarmee kiest de BoJ de lijn van de People's Bank of China.

 • Zorgen Japanse centrale bank over Europa (NU.nl)

Boele Staal en bedrijfsleningen
Bestuurlijke carrière-tijger Boele Staal fungeert al een aantal jaar als spreekbuis van de Nederlandse (groot)banken. In het FD stelt hij dat bedrijven minder verslaafd moeten zijn aan bankkredieten. De banken kunnen vanwege grotere kapitaaleisen en de noodzaak tot hogere buffers minder risico-dragend kapitaal uitlenen aan m.n. kleine en risicovolle start-ups, zo legt hij uit. Boele Staal wijst hierbij m.n. op het gebrek aan durfkapitaal dat zich toesnijdt op innovatieve bedrijven. En daar heeft hij een punt. Banken kunnen net zoals alle andere bedrijven moeilijk gedwongen worden om meer risico te nemen dan verstandig is.

Dat neemt niet weg dat de woordkeuze van Staal ongelukkig is. Bovendien is het PR-technisch niet handig dat een lobbyist voor het Nederlandse bankwezen bedrijven de maat gaat nemen. Ondeemers en particulieren kunnen net zo goed hetzelfde verwijt maken aan bankiers. Wie zijn er verslaafd aan de noodkredieten bij de centrale bank? En moest de belastingbetaler er niet aan te pas komen of zijn we dat selectief vergeten? En wie hebben zichzelf verrijkt met bonussen die achteraf gezien niets meer waren dan contant gemaakte verliezen van derden partijen? Enfin, bankiers, Boele Staal, het zijn een apart slag mensen. Je vriend in voorspoed, een verdwenen kennis bij tegenspoed.

 • Alteatief voor bank nodig (FD)

In ander nieuws:

 • IIF wil verhoging Europese firewall (RTL-Z)
 • Inflatie Iran klimt naar 21,5 procent (RTL-Z)
 • Portugese banken lenen recordbedrag bij ECB (NU.nl)
 • Een gouden medaille is vooral van zilver en 'n beetje koper (Welingelichte Kringen)

Nieuws uit buitenlandse media:

Beleggingen in Amerikaanse studentenleningen op springen..
Amerika is een groot land en met ruim 300 miljoen inwoners is er dus ook een grote groep jongeren die gaat studeren. Dat neemt niet weg dat de ruim $1 biljoen aan studenentenleningen die uitstaan groot is. Die leningen baren zorgen. Zoveel zelfs dat JPMorgan heeft besloten om veel minder geld uit te lenen aan studenten. En omdat tegenwoordig zo'n beetje alle schulden worden gesecuritiseerd zullen er tal van opties zijn om deze tot securitisatie omgetoverde studentenleningen te shorten. Dat dit niet zonder risico's is, is eenvoudig te verduidelijken: het risico voor beleggers die short gaan is dat zij de beweging dan wel de timing verkeerd hebben. Het risico voor u en mij is de acute noodzaak van bailouts zodra TBTF financiële instellingen aan de verkeerde kant van de markt staan (denk: AIG).

JPMorgan ziet de ellende met studentenleningen aankomen en net zoals voorafgaand aan het springen van de Amerikaanse huizenmarktzeepbel, stapt JPMorgan 'op tijd' uit de markt. Na ons de zonsvloed..

 • Did JPMorgan Pop The Student Loan Bubble? (Zero Hedge)

Amerikaans hypotheekleed
De schikking tussen de Amerikaanse overheid, de Openbaar aanklagers van 50 staten en de Amerikaanse grootbanken over de systematische fraude met hypotheekaktes is zoals breed uitgemeten een complete aanfluiting. Er zijn meer problemen want de schikkingsvoorwaarden voorzien erin dat er toezicht moet worden gehouden dat de voorwaarden ook worden nageleefd door banken en hun onderaannemers (zogenaamde “mortgage servicers”).

Dat handhaving een hardnekkig probleem is in Amerika zal in ongetwijfeld in de toekomst snel gaan blijken, maar het begint met toezicht. En daar gaat het nu al mis. Het toezichtsapparaat gaat aan de slag met 55 ambtenaren die in aantal onmogelijk de honderdduizenden zaken kunnen inspecteren. Bovendien zijn deze 55 ambtenaren nog niet aangesteld. Zo houdt iedereen in Amerika elkaar volledig voor de gek want op papier is er een schikking die allereerst niets oplost, het fundamentele probleem van een gebroken “chain of title” laat voortbestaan en die vervolgens in de praktijk niet brengt wat er op papier is overeengekomen. En ondertussen gaat het hypotheekleed van de gewone Amerikaan door.

Only in America..

 • More Proof of Obama Mortgage Settlement Lies: Woefully Underresourced Investigation Not Fully Staffed Yet (Naked Capitalism)

Brian Sack verlaat NY Fed
Front-running is een begrip dat ik vaker gebruik* en de persoon die bij de Federal Reserve erop moest toezien dat dit niet gebeurde en daar “geïnstitutionaliseerd” in faalde, stapt op. Kennelijk is het tijd om het schip te verlaten..

*Front-running betekent dat beleggers een andere partij een stap voor zijn bij het aankopen van een belegging om die vervolgens tegen een hogere prijs door te verkopen.

Het Amerikaanse herstel
Dat de omvang en est van de economische crisis door Amerikaanse media wordt afgezwakt en wordt gespind mag geen verrassing zijn. Dat een economische depressie als gevolg van het disfunctioneel worden van de kredietmarkten nog steeds een recessie wordt genoemd typeert de ontkenning van wat er daadwerkelijk gaande is. Het Amerikaanse herstel ziet er als volgt uit..

Let wel, de stijgende lijn voor 2007 is gebasseerd op de geknutsele cijfers van de BLS en de stijgende lijn betekent niet dat de werkloosheid afneemt, maar dat de werkloosheid minder snel stijgt.

Zonder enig verder commentaar, de reflectie van Zero Hedge:

Recovery? What Recovery? 4 years after central banks have progressively injected over $7 trillion in liquidity into the global markets (and thus, by Fed logic, the economy), and who knows how many trillion in fiscal aid has been misallocated, to halt the Second Great Depression which officially started in December 2007, the US “recovery” is the weakest in mode US history! How many more trillions will have to be printed (and monetized) before the central planners realize that fighting mean reversion by using debt to defeat record debt, just doesnt't work? Our guess – lots.  

 • 51 Months After The Start Of The Recession, Here Is The Report Card (Zero Hedge)

Bruno Iksil, JPMorgan en derivaten
Bruno Iksil is de prop trader van JPMorgan waar we vrijdag al even aan refereerden. Hij blijkt 'in zijn ééntje' een derivatenpositie te hebben gebouwd met een (nominale) omvang van $100 miljard. Of je daar verantwoordelijk voor wilt zijn? Ik vraag me af hoeveel legale en illegale narcotica in zijn lijf zitten.

Overigens is het lastige aan dit soort posities dat er niets duidelijk is over de invulling ervan. Dat is het probleem van ondoorzichtigheid en vormt een risico op zichzelf omdat op het moment dat het misgaat, financïele partijen voor zekerheid kiezen en elke vorm van risico mijden. Derivatenposities lenen zich bij voorkeur voor een marktbevriezing juist omdat er niks bekend is terwijl de risico's evident tot uiting komen in de uitstaande derivatenberg van zo'n dikke $700 biljoen. 

Echter, het kan zijn dat Bruno Iksil voor klanten van JPMorgan gelegitimeerde hedges aangaat (verzekeringen tegen prijsschommelingen), maar het tegendeel kan ook waar zijn. Deze positie van $100 miljard kan ook voor een groot deel bestaan uit een naakte weddenschap voor de eigen rekening van JPMorgan. De toezichthouders weigeren elk commentaar. Bloomberg schrijft daarover tussen neus en lippen door (alsof het de normaalste zaak van de wereld is..):

Regulators are stationed in JPMorgan’s offices and are aware of what the bank is doing, said a person familiar with the company’s thinking, who asked not to be identified because he wasn’t authorized to discuss it.

Uh.. wat? Toezichthouders hebben een kantoor “in-huis”? Wat zullen we zeggen? Dat is vergelijkbaar met een politie-agent in de stamkroeg van een stel criminelen zetten die zo af en toe roept of iets nou wel of net niet mag..

 • JPMorgan’s Iksil May Spur Regulators to Dissect Trading (Bloomberg)

Armoede in Amerika moet aangepakt worden!
Vraag niet hoe men in Amerika armoede bestrijdt. In één woord: schaamteloos.

Via Alteet de kopjes van de tien voorbeelden:
1. Outlawing sitting down.
2. Denying people access to shelters.
3. Making it illegal to give people food.
4. Installing obstacles to prevent sleeping or sitting.
5. Anti-panhandling laws.
6. Anti-panhandling laws to punish people who give.
7. Feeding panhandling meters instead of panhandlers.
8. Selective enforcement of laws like jaywalking and loitering.
9. Destroying possessions of the homeless.
10. Kicking homeless kids out of school.

Een belangrijke les stadsgeografie: criminaliseer armoede nooit; dat werkt averechts.

De sloppenwijken in veel ontwikkelingslanden plat bulldozeren veietigt het kleine beetje welvaart dat mensen hebben opgebouwd en naast dat het land vrijmaakt voor projectontwikkelaars om grof geld aan te verdienen (corruptie is van overal), wordt het probleem van mensen met weinig middelen verplaatst. De steden die een beleid hebben gevoerd waarbij illegale sloppen gelegaliseerd werden, hebben zo'n beetje allemaal aangetoond dat het gat tussen arm en middenklasse ermee wordt verkleind en dat daarmee de weg voorwaarts is ingezet.

In het artikel op Alteet dat zeer de moeite waard is, wordt een sneer uitgedeeld aan conservatieven en 'libertarisch rechts' omdat men over dit soort misstanden zwijgt of de andere kant op kijkt. Zonder te kunnen stellen of dat terecht is of niet; voor onrecht kan je nooit je ogen sluiten.

 • 10 Unbelievably Sh**ty Things America Does to Homeless People (Alteet)

Euro-defending @Bloomberg
Vorige week was er een fraai voorbeeld van (slecht beargumenteerde) euro-bashing te vinden op de opinie-pagina van Bloomberg. Charles Dumas van de Britse denktank Lombard Street 'rekende' het voordeel van een opsplitsing van de euro voor en schermde met de argumenten afkomstig uit de discussie of de euro zal leiden tot economische convergentie dan wel divergentie*.

Deze week is het de beurt aan Charles Wyplosz om de euro te 'verdedigen'. Wyplosz die professor economie is in Geneve schreef een wel heel herkenbare analyse die met de volgende passage goed samengevat kan worden:
 
The reality is that a few years of surpluses or deficits hardly tell us anything about fiscal discipline. Thus the zealots, who are broadly part of the euro-enthusiast group, provide the euro’s opponents with a solid argument: namely, that the euro area is unable to deal with its own flaws. This case, however, is not made loudly by the euro’s opponents because they fear they might be listened to, and that the euro area would end up fixing its most glaring flaw. (They should relax, the euro has many other failings, some potentially lethal, but now is not the time to list them).

That the euro area suffers from flaws is nothing particularly damning. It is a complex undertaking and the real surprise would be to have it 100 percent right the first time. This is where history comes into play. The euro will survive if the flaws are eventually fixed, but we’ll probably have to wait a few years or decades to know.

In deze analyse kan ik me een heel stuk beter in vinden.

 • Euro-Doom Is Fantasy, Why the Currency Won’t Collapse (Bloomberg)

*convergentie: gelijk(er) worden van de economie van verschillende landen (of regio's); divergentie is het tegenovergestelde waarbij de verschillen toenemen.

Tot slot.

Het blijft vermakelijk:

Overigens één commentaar via Yahoo! vond ik wel erg geestig: “so that's where my frisbee went…”