Dagelijkse kost 10 mei 2012

Nieuws uit Nederland:

Brusselse bemoeienis
Het FD kopte vanochtend “Brussel botst op 'Kunduz' en komt met een wel heel opmerkelijke Brusselse ontwikkeling. De Europese Commissie onder leiding van de Portugees Manuel Barraso overweegt Nederland te verzoeken niet harder te bezuinigen dan tot onder de 3% van het bbp. Eurocommissaris Olli Rehn zou zich bovendien op de vlakte houden ten aanzien van de norm van 3% en zou daarmee ruimte open laten voor een hoger Nederlands begrotingstekort.

Het FD gaat begrijpelijkerwijs in op de Haagse implicaties want voor Jolanda Sap van Groen Links zou een Brussels verzoek tot een hoger begrotingstekort van 3% electoraal wel eens een nederlaag op kunnen leveren, daar waar het voor Diederik Samsom van de PvdA een onverwachte opsteker zou zijn. Echter, het FD moet zich goed realiseren dat de Europese Commissie onder leiding van de voormalig socialistische premier van Portugal al jarenlang een links spendeerbeleid voorstaat. En wie kan er nu beter spenderen dan de afzonderlijke overheden dan Brussel?

De Europese Commissie is echter al meerdere keren teruggefloten als het aankomt op dergelijke 'mazen' in de beleidskaders. Mazen die door de fiscale onvolkomenheden in de Europese Unie gretig worden aangegrepen om de mogelijkheden van 'deficit spending' zoveel mogelijk overeind te houden. De ECB, maar ook Duitsland en Nederland, hebben bij herhaling doorgedrukt dat ook de politici in Brussel moeten breken met het verleden. In deze context zou mijn inziens ook deze Brusselse draai gezien moeten worden: in Nederland ontstaat frictie en omdat economische 'groei' ergens vanuit Europa met uit het niets gecreëerde middelen ziet de Europese Commissie een mogelijke maas die haar eigen wens mogelijk maakt. De vervolgvraag wordt dan automatisch: is de wens niet de vader van de gedachte? Is hier niet gewoon sprake van een Europese Commissie die Nederland voor haar karretje spant?

 • Brussel botst op ‘Kunduz’ (FD)

Primeur NU.nl: Curieuze relatie intermediair Optima en ASR
Lise Witteman van NU.nl dook in de woekerpolis-affaire en stuitte op de curieuze relatie tussen intermediair Optima die namens gedupeerden optrad als belangenbehartiger in hun strijd tegen verzekeraar ASR in zake woekerpolissen.

Optima is inmiddels 'failliet' gegaan en feitelijk overgenomen door ASR voor het symbolische bedrag van €1. Optima had een schuld van zo'n 14 miljoen bij ASR. En wat de relatie tussen Optima en ASR zo wonderlijk maakt is dat Optima haar gedupeerden opriep om niet de schikking met ASR te ondertekenen en opriep om verder te procederen. Althans, zo leek het een tijd. Want op een gegeven moment heeft Optima deze oproep ingetrokken en haar advies gewijzigd. Gedupeerden werd voorgerekend dat de schikking wel degelijk reëel was. En dat roept vragen op; Lise Witteman legt uit:

 • Intermediair had miljoenenschuld bij ASR (NU.nl)
 • Tienduizenden woekerpolisclaims afgewend (NU.nl)

In ander nieuws:

 • Splitsen aandelen ING op tafel (FD)
 • 'Grieken krijgen volgende tranche' (NU.nl)
 • 'Spanje haalt begrotingsdoelstelling niet' (NU.nl)
 • Inval bij oudste Italiaanse bank (NU.nl)
 • Japanse Tepco genationaliseerd (FD)
 • Intermediair had miljoenenschuld bij ASR (NU.nl)
 • 'Nederland hard op weg naar dubbele dip' (RTL-Z)
 • Merkel: 'niet groeien door schulden te maken' (RTL-Z)

Met een doctorsgraad op de voedselbon
Business Insider sprak de jonge Amerikaanse promovendus Like Yang die na zijn promoveren niet aan de bak kan komen. Hij is afhankelijk van voedselbonnen. Het artikel illustreert de hopeloosheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt en de impact die dat heeft op de psyche van mensen.  

Yang zegt bijvoorbeeld:

Like Yang, who holds a PhD in History from the University of Califoia, many graduates are delaying marriage until they can afford the walk down the aisle. “That's terribly frustrating, because your life is on hold until the economy picks up,” he said. “If I have to get psychologically beaten up every quarter, I'm just not gonna care at some point. And there are many who don't care.”

En hoe treurig de situatie ook is, Yang heeft een messcherp gevoel voor ironie: “The joke is, yeah you have prestige,” Yang said. “But you can't eat prestige.”

 • Lees verder (aanrader): Even A PhD Couldn't Keep This Man Off Food Stamps (Business Insider)

Citi's Buiter On Plan Z: Unleash The Helicopter Money
Als een godsdienstwaanzinnige pleit de voormalig Nederlander en huidige Brit, Willem Buiter, ooit centrale planner bij de Bank of England, dat de Fed de helikopter moet opstarten, moet opstijgen en 2% van het Amerikaanse bruto binnenlands product aan vers geprint geld over Amerika moet uitstrooien. Buiter refereert daarmee aan de analogie die Ben Beanke ooit zelf beschreef in een publicatie: “De tijd is aangebroken het in de praktijk ten uitvoer te brengen.”

Wat er nooit wordt bij gezegd is dat deze analogie ietwat problematisch is. Het gebrek van deze vergelijking is dat er in de figuurlijke zin helemaal 'geen helikopter' aan te pas komt: de Fed creëert geld en koopt daarmee Amerikaanse staatsobligaties waaa de Amerikaanse overheid het geld uitgeeft. Het geld wordt dus uitgestrooid boven het Amerikaanse congres, niet boven de bevolking. Deze constructie is het exponent van gecorrumpeerd geld: de wetgevende macht belast de bevolking via de achterdeur via monetaire inflatie. Buiter beschrijft deze 'achterdeur' en noemt de absentie ervan in Europa een hiaat. Hij schrijft:

In Japan and in the euro area, central bank independence tends to be interpreted by the central banks as not answering the telephone when the fiscal authorities call. Such a rejection of cooperation between monetary and fiscal authorities and of coordination between monetary and fiscal policies reflects an elementary but damaging misunderstanding of the meaning of independence, in our opinion.

Verkeerd begrepen? Ik heb al heel wat onzin de afgelopen jaren gelezen, maar deze passage haalt zonder enige twijfel de top 10. Zodra overheid en centrale bank gecoördineerd gaan samen spannen dan moet het voor iedereen evident zijn dat de burger al verloren heeft. De herverdeling van welvaart is dan nog slechts een functie van een decreet, van bovenaf opgelegd, onontkoombaar en op basis van willekeur. Anders gezegd: het monopolie op de uitgifte van de ruilstandaard is in dat geval volledig gecorrumpeerd. Buiter's oproep tot fiscale matiging daargelaten (die is nodig om hyperinflatie te voorkomen), is de samenwerking van monetaire monopoliemacht en fiscale monopoliemacht een ultiem gevaarlijke combinatie. 

 • Citi's Buiter On Plan Z: Unleash The Helicopter Money (Zero Hedge)

Rusland dringt aan op gouddekking SDR
Soms mis je een bericht en denk, oh ok. Het is een aardige handreiking, maar alsjeblieft Rusland, houdt op met die SDR. Ambrose Evans-Pritchard licht toe (en daarom alleen al de moeite waard):


Bron / Lees verder: Russia backs retu to Gold Standard to solve financial crisis (Telegraph)

Wat een epiloog!!
De afsluiting van Michael Kosares laatste bijdrage:

Epilogue: Please resolve pi as soon as possible
With respect to the growing dominance of machines on Wall Street, I recall the old Star Trek episode that involves a visit to a planet where the inhabitants seem to be living in a state of perfect bliss. Captain Kirk knows that this cannot be right. There is no such thing as perfect happiness. As it tus out, the population is controlled not by a loathsome dictator who has drugged the population into compliance, but by a computer that has evolved sufficiently to somehow gain control of their minds. Something must be done, concludes Kirk, to break its hold. Spock comes up with the solution by instructing the computer “to resolve the value of pi” – an impossibility because its resolution, as we all remember from high school math class, is infinite. The computer spends all of its time and devotes all of its resources trying to achieve the impossible and the dictatorial hold it has on the population is released – a trick we might want to keep in mind for the day computers complete their mastery of Wall Street.

Michael Kosares gaat in het artikel waarbij met de bovenstaande epiloog afsluit, in op de geschiedenis van de “madness of crowds”. Als liefhebber van deze materie (economie draait letterlijk om het doen en laten van mensen; hoe 'slim' of 'dom' de mens ook moge zijn) wil ik u dit aanraden. Als Startrek liefhebber en meer algemeen Science Fiction kan ik mij bovendien goed vermaken met de onkunde van computers om met cijfers om te gaan.

 • Why gold might be setting up for a big move higher (USA Gold)

Tot slot.
Ik wist van het bestaan van de volgende sport af, maar ik moet bekennen dat de Nederlandse naam ervanniet direct paraat. Via Yahoo!/The Post Game, de “play of the day”: wow! Heel erg knap..