Nieuws uit Nederlandse media

Fraude door Marcel de V. bij Vestia
Hieronder een overzicht van enkele updates in het Vestia debacle. Het bericht in het FD vanochtend was het meest informatief. De vermeende medeverdachte blijkt bij de politie informatie te hebben overgedragen over het reilen en zeilen van Marcel de V. De financiële intermediair Arjan G. kreeg last van een slecht geweten en zou naar verluid de autoriteiten hebben ingelicht hoe Marcel de V. gebruik zou hebben gemaakt van de diensten van Arjan G. De strekking is dat Marcel de V. namens Vestia aan met name Deutsche Bank het tienvoudige van een 'normale' provisie betaalde waarmee de bank Arjan G. uitbetaalde die op zijn beurt een deel van de provisie aan Marcel de V. afstond. 

 • Goois bedrijf verdacht in Vestia-affaire (FD)
 • Vestia-topman verlinkt door medeverdachte (NU.nl)
 • Financiële topman Vestia opgepakt (Volkskrant)

Goede doelen en zelfverrijking
Iets dat me al lange tijd totaal niet zint: goede doelen dienen niet altijd het goede doel waar zij voor adverteren. Sterker, er is geregeld sprake van onbehoorlijk bestuur. Goede doelen zijn – net zoals alle loterijen – het perfecte vehicle voor bestuurders met een dubbele moraal om zichzelf excessief te verrijken. Keurmerken zijn onbetrouwbaar en geld blijkt te belanden daar waar het niet voor bestemd is zoals in bedrijven die in eigendom zijn van de bestuurders. Een punt waar ik altijd navraag naar doe is of onderzoek naar geneesmiddelen een generiek of een privaat karakter hebben. Patenten blijken veelal privaat te blijven waaa het patentrecht op geheel monopolistische wijze uitgemolken wordt op kosten van de belastingbetaler annex zorgverzekerde. Uw schuldgevoel of uw goede bedoelingen bij het doneren van geld wordt te gemakkelijk misbruikt. FTM bericht over het nieuwe voorbeeld waarop het radioprogramma Argos stuitte..

 • Argos: kankerfonds creëert zelfverrijking (FTM)

In ander nieuws:

 • ‘Vrijere’ yuan is vooral symbolisch (FD)
 • Geplande eurogroep teleconferentie afgelast ivm Franse verkiezingen (FD)

Voor de liefhebbers: DNB over de betekenis van Target2 disbalans..

 • Target2-saldi: indicator voor de diepte van de Europese schuldencrisis (DNB)

De wereldwijde dollarinflatiebelasting is kennelijk nog niet genoeg..

 • VS willen geld van Nederland voor Afghanistan (NU.nl)

In Japan gaat het niet goed. Japan slaagt er desalniettemin in om onder de radar te blijven. Amerikaanse media zoomen tien keer liever in op de Europese problemen, maar dat neemt niet weg dat Japan er tenminste tien keer slechter voor staat. En dat geldt overigens voor Amerika ook..

 • Japan industriële productie daalt sterker dan verwacht (RTL-Z)

Uit buitenlandse media

WilliamBanzai7
Er staat geen maat op deze kunstenaar. Eén van de laatste van WilliamBanzai7 is zo treffend en mooi gemaakt (wow..):


Bekijk ook zijn andere bijdragen: SoRRY No CHaNGe (Zero Hedge)

Wereldbank
Iedereen deed een plas en alles bleef bij zoals het was. Opkomende economieën en ontwikkelingslanden wilden een eigen kandidaat maar Amerika levert de nieuwe president van de Wereldbank: gezondheidszorgexpert en arts Jim Yong Kim. Hij zal Robert Zoellick opvolgen. Ik ken de heer Kim niet, maar ik heb mijn grote bedenkingen hierbij. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Kim enig verstand van zaken heeft zodra het aankomt op het huidige inteationale monetaire stelsel en haar fundamentele problemen. Dat lijkt mij vereiste kennis om deze functie te kunnen bekleden.

Robert Zoellick die in het recente verleden heeft gepleit voor een terugkeer van goud als inteationaal referentiepunt van waarde wordt vervangen door iemand met uitgebreide kennis over gezondheidszorg en dat is naast opmerkelijk m.i. ook erg bedenkelijk: terwijl er een wereldwijde financiële crisis gaande is, schuiven de Amerikanen iemand naar voren wiens expertise elders ligt. Vanuit de inhoudelijke aspecten beredeneerd slaat deze benoeming als een tang op een varken. Er hoeft niet verwacht te worden dat de nieuwe baas van de Wereldbank het woord goud in de mond zal nemen. Misschien is dat de Amerikaanse logica achter deze benoeming..

 • World Bank picks health expert Kim as president (Reuters)

Grondstoffencomplex: JP Morgan begint koper ETF
De Amerikaanse zakenbank JP Morgan heeft bij de Amerikaanse autoriteiten opnieuw papieren ingeleverd om de lang gewenste koper ETF te mogen beginnen. JP Morgan heeft in 2010 al eens papieren ingeleverd en daaruit bleek dat de bank zo'n slordige 61.800 ton koper had opgeslagen.

Wanneer de inmenging van banken in grondstoffenmarkten als een marktordeningsvraagstuk wordt beschouwd dan zijn er nogal wat kanttekeningen te plaatsen. Wat moet een bank met loodsopslag? Waarom is het daadwerkelijk opslaan van grondstoffen in loodsen een kwestie van dagen, terwijl uitlevering vanuit deze loodsen een kwestie van maanden? Wat moeten banken met een geconsolideerde positie in grondstoffen anders dan prijsbewegingen te veroorzaken? Is deze 'financiële innovatie' niet een manier om conventionele prijsarbitrage te traineren en in het eigen voordeel te beïnvloeden? Is het uit maatschappelijk oogpunt wenselijk dat banken geld investeren in het opzetten van opslagactiviteiten? Is het vanuit het oogpunt van het prijsvormingsproces wenselijk dat banken de grondstoffenstromen controleren? Is het wenselijk dat termijnmarkten bestaan uit 80% speculatief beleggingsgeld en 20% industrie?

Mijn interpretatie van deze ontwikkeling is eenvoudig: het financiële casino wordt uitgebreid en dat gaat ten koste van de reële en productieve economie en ten baten van een grootbank. Als ik heel cynisch ga zijn dan kan ik hieraan toevoegen dat ik vermoed dat een dergelijke ETF een opmaat is voor een scenario van protectionisme. Koper is nu eenmaal strategisch van belang: zie het als de olie van de elektriciteit. JP Morgan is in een dergelijk strategische daglicht een stroman voor de Amerikaanse overheid. En datzelfde geldt voor de vergelijkbare grondstoffenactiviteiten van Goldman Sachs. Deze ontwikkeling moet tenminste met argusogen bekeken worden en bij voorkeur worden tegen gegaan door de daarvoor aangewezen autoriteiten. Ik zie dat echter helaas niet gebeuren..

 • JP Morgan lodges copper ETF filing with NYSE (Reuters)

Argentinië begeeft zich op hellend vlak: nationalisatie van olieconce YPF
Het overlevingsmechanisme van elk disfunctionele overheid komt tot uiting wanneer zij het eigendomsrecht opzij schuift en in beslag neemt wat zij graag wil. President Christina Kirchner heeft besloten om YPF dat grotendeels in handen is van de Spaanse olieproducent Repsol te nationaliseren. De Argentijnse overheid neemt 51% van de aandelen gedwongen over en zal een tribunaal installeren die zal beslissen wat de compensatie zal zijn voor de overgenomen aandelen.

Argentinië neemt deze beslissing in een poging om de Argentijnse olieproductie op te voeren. De productie blijft ver achter bij de toenemende Argentijnse olieconsumptie en heeft geresulteerd in olie-importen die de handelsbalans en kapitaalbalans onder druk zetten. De kapitaalvlucht die opnieuw op gang lijkt te zijn gekomen na eerdere nationalisaties van de Argentijnse luchtvaart en pensioenfondsen zorgen voor onrust. Argentinië wil dat bedrijven meer van hun winsten in Argentinië houden en in Argentinië investeren. Dat kan men roepen, maar dat moet betwijfeld worden.

De wet van de onbedoelde neveneffecten treedt aanwijsbaar op: de nationalisaties van de Argentijnse overheid met als doel grotere investeringen, brengt het tegenovergestelde teweeg: een vlucht van kapitaal. Spanje en de Europese Unie hebben kritisch gereageerd. Met name Spaanse multinationals vrezen voor meer nationalisaties. Het Spaanse Telefónica ziet de bui al hangen en zal vrezen voor een nationalisatie van haar Argentijnse activiteiten..

 • Argentina to Seize Control of Oil Company (New York Times)
 • The Nationalizations Begin: Argentina Takes Over Oil And Gas Producer YPF (Zero Hedge)

Goudexport Italië
Gisteren schreef ik over het handelsoverschot van de Eurozone en daar heeft het onderstaande bericht betrekking op. Zero Hedge maakt melding van de export van goud uit Italië naar Zwitserland. Dat levert mij een vraag op en dat betreft of deze goudexporten onderdeel zijn van het overschot op de handelsbalans of dat het onderdeel is van de betalingsbalans. Het verschil zit hem in de behandeling van het goud. Indien een grondstof is, dan geldt er m.i. dat het onderdeel is van de handelsbalans. Is het monetair goud dan zou het wel eens op de kapitaalbalans kunnen terugkomen. Om een onnodig lang verhaal kort te sluiten: ik weet niet hoe dit zit. Desalniettemin vind ik dat ik het wel moet vermelden. Dit is een kwestie van uitzoeken en ik hoop hier later op terug te kunnen komen..

 • At Least One Italian Export Is Soaring: Gold (Zero Hedge)

Grieken gaan zich meer gedragen als Duitsers
Een zeer interessante beschouwing van Georgias Christidis over de veranderende mentaliteit van Grieken in Spiegel. Zijn artikel legt de vinger op een pijnlijke plek in de Griekse psyche: de trotse Grieken leefden op krediet liever boven hun stand dan dat zij op de kleintjes lette. Dat is aan het veranderen en dat is volgens Christidis een positief signaal. Aanrader..

 • Greeks Embrace German Thrift (Spiegel)

Amerikaans hypotheekleed
Matt Stoller schrijft voor Naked Capitalism over het Amerikaanse hypotheekleed en de nieuwe golf aan foreclosures. Hij gaat met name in op de door de rechtbank aangestelde Joe Smith die moet toezien dat banken zich aan de schikkingsvoorwaarden houden. Stoller sluit zijn artikel af met de veelzeggende zin: “I really hope Smith is not as stupid as he sounds”. Wat mij betreft het understatement van de week! Oordeelt u zelf over Joe Smith, maar mijn indruk is dat men de eerste de beste dorpsidioot heeft aangesteld om toezicht op de banken te houden.  

 • Mortgage Settlement Enforcement Monitor Claims Bank Leaders Are Lying to Him (Naked Capitalism)

Sarkozy en de bereidheid tot het plegen van een monetaire coup d'état
Gisteren heb ik er geen enkele twijfel over laten bestaan wat de betekenis is van de uitspraak van Nicolas Sarkozy ten aanzien van de mandaatstelling van de ECB. Het kostte mij gisteren de nodige moeite om mij in te houden bij de kwalificatie van deze uitspraak. Om het kort en krachtig te formuleren vind ik het een grove belediging van het intellect van vrije Europese burgers. Laat ik hier geen enkel misverstand over laten bestaan: ik neem hem dit bijzonder kwalijk. Dit soort verkiezingsretoriek is volstrekt onacceptabel.  

In Duitsland is er eenzelfde reactie ook al is die een heel stuk genuanceerder. De Duitse regering liet via een woordvoerder weten zich volledig achter een onafhankelijke ECB te scharen. Met zoveel woorden wordt gesteld dat er over de onafhankelijkheid van en dus een bredere  mandaatstelling niet is te onderhandelen. Zolang dat zo blijft is er een Europese toekomst. Zo niet dan is het einde zoek.

 • Nach Sarkozy-Vorstoß: Berlin betont Unabhängigkeit von EZB (EU-info.de)

Tot slot.

Als u een tip heeft voor de tot slot: ik houd mij aanbevolen. Het was even zoeken dat ik wat grappigs had.. satire via Dumpert: