Dagelijkse kost 2 mei 2012

Wegens enkele technische problemen, is de publicatie vandaag iets later dan gebruikelijk; waarvoor mijn excuses.

Nieuws uit Nederland

Vastgoed => 'asset price depreciation' => economische contractie
In het FD lezen we:

Vier Duitse fondsen moeten mogelijk deze maand de deuren sluiten, waardoor nog eens € 1,4 mrd aan Nederlandse kantoren in de verkoop kan komen.

Tja, dit was te verwachten. In 2009 schreef ik al dat Europa op koers ligt van 'deflatie'. Nu is het zo dat de woorden deflatie en inflatie te pas en te onpas gebruikt worden en dat draagt bij aan de nodige verwarring. Zoals ik de term gebruik heeft het enkel en alleen betrekking op de uitstaande hoeveelheid geld- en krediet.

In de context van vastgoed betekent deflatie dat de valse lucht die in de markt werd geblazen (=monetaire inflatie) uit het vastgoed loopt: de krediethoeveelheid ter (her)financiering van vastgoed neemt af. Daar waar kredietexpansie jarenlang zorgde voor 'overinvestering' (waarde onderpand > lening) is de beweging omgeslagen in 'onderinvestering' (waarde onderpand < lening). Dat heeft als gevolg dat er minder kredieten vloeien naar de financiering van vastgoed en - in samenhang daarmee - dalen vastgoedprijzen. Dit proces van overinvestering en onderinvestering zou je kunnen vergelijken met eb en vloed: die zijn niet tegen te houden, hooguit te anticiperen. Dat momenteel de kredietverstrekking voor vastgoed, zowel particulier als commercieel, stokt is over de hele linie duidelijk waaeembaar. En wat mij betreft is dat alleen maar goed omdat leningen die de reële waarde overtreffen niets anders duidelijk maken dat er sprake is van een misallocatie van kapitaal. Nog een laatste quote uit het FD: De komende twee weken wordt duidelijk of de fondsen met circa € 13 mrd aan vastgoed wereldwijd, waaronder de Nederlandse kantoren, zich moeten opheffen. Deelnemers mochten twee jaar lang niet uitstappen als gevolg van de crisis. De Duitse wet schrijft voor dat een fonds na die tijd open moet, of moet liquideren.

Zo! Dat is nog eens prudente wetgeving.

Wie belegd heeft in giftig afval – en giftig afval heeft in deze zin als vanzelfsprekend betrekking op het gigantische overschot aan Nederlands commercieel vastgoed (er is voor 47 miljoen Nederlanders aan kantoorruimte) – dan moeten beleggers die deze bouwwoede gefinancierd hebben, op de figuurlijk blaren zitten: zij hebben hun billen gebrand.

Uiteraard zoeken beleggers naar manieren om dit niet te hoeven doen en willen banken en politiek dat liever ook niet (banken zien hun vastgoedportefeuille in kwaliteit drastisch afnemen met verliezen als resultaat; de overheid ziet haar belastinginkomsten dalen als gevolg van lagere vastgoedprijzen), maar het uitstellen van het nemen van verliezen, vergroot die verliezen juist: kapitaal wordt en blijft aangewend worden voor investeringen die verlieslatend zijn!

De Duitse wetgever breekt met de mogelijkheden om verliezen boekhoudkundig niet te nemen en in stand te houden. Daarmee dwingt Duitsland af dat verliezen door beleggers genomen worden. Dat gaat in tegen de automatische reflex om de verliezen te beperken en die uit te smeren over de jaren voor ons, wetende dat dat gepaard gaat met hogere kosten. En bovendien geldt dat er verhinderd wordt dat de markt zich kan herstellen.

Simpel gesteld: prijsdalingen herstellen de vraag op een markt met overschotten, daar waar een markt met grote tekorten wordt hersteld met hogere prijzen. Deze Duitse wet anticipeert op een markt met grote overschotten en beoogt de misallocatie van kapitaal aan te pakken. Die misallocatie moet – en dan gaat het maar ten koste van de korte termijn belangetjes van niet al te snuggere beleggers – opgelost worden en dat bereik je maar op één manier: verliezen nemen.  

In Nederland zullen de reacties uit de markt ongetwijfeld ietwat gefrustreerd zijn op deze Duitse wetgeving: “Kunnen die Duitsers niet de wet opzij schuiven om zodoende liquidatieverkopen te voorkomen”? Ik heb dergelijke reacties niet langs zien komen, maar ik ben benieuwd wie de eerste is die dit zal roepen..

 • Duits fonds zet markt voor kantoren onder druk (FD)

Europa gaat bankenprobleem bespreken
Het duurt allemaal zo lang: het oplossen van het bankenprobleem. In Brussel gaat men weer eens vergaderen..

 • Extra vergadering in Brussel over banken (Telegraaf)

Apple en 'transfer pricing'
Apple ontduikt Amerikaanse belastingen via de achterdeurtjes van de inteationale belastingregels met een creatieve constructie als gevolg. In mijn vakgebied (economische geografie) bestempelen we dit probleem onder de noemer 'transfer pricing': bedrijven brengen de kosten onder in landen waar de belastingen hoog zijn, en de winsten worden geboekt in landen waar de belastingen laag zijn. Dat deze omschrijving tekortschiet als het op Apple aankomt, leest u in het uitgebreide artikel van de New York Times. Nederland, 'transfer-pricing paradijs' komt daarin ook aan bod.

De Telegraaf houdt het kort en krachtig en rekent de misgelopen belastinginkomsten van de Amerikaanse overheid voor. Apple bespaart door de creatieve route die haar opbrengsten afleggen: $2,2 miljard. De Telegraaf quote een Amerikaanse belastingambtenaar die stelt dat de opbrengsten in potentie $5,7 miljard zijn, terwijl Apple de Amerikaanse overheid slechts $ 3,3 miljard oplevert.

De route die de New York Times typeert als een 'double Irish with a Dutch sandwich vindt u in een overigens mooi en verhelderend overzicht hier.

 • Apple ontwijkt voor miljarden belasting (Telegraaf)

Een vrouw naar mijn hart!!
Via RTL-Z, een quote van bondskanselier Merkel: “We moeten af van het idee dat groei altijd veel geld moet kosten en alleen het resultaat kan zijn van dure economische stimuleringsprogramma's”. En: “Duurzame groei is gebaseerd op meer dan dat: op educatie en onderzoek, op de innovatie van kleine en middelgrote bedrijven, op een verstandige loonontwikkeling en vooral op het openstellen van de arbeidsmarkt.”

Een politica met gezond verstand!! Wie volgt in Nederland?

 • 'Merkel geen voorstander stimuleringsmaatregelen' (RTL-Z)

Werkloosheidscijfers..
Een overzichtje:

 • Spaanse joualisten verliezen massaal hun baan (RTL-Z)
 • Werkloosheid eurozone naar recordniveau (RTL-Z)

In februari kwam de werkloosheid in Italië nog uit op 9,6 procent.

 • Italiaanse werkloosheid verder omhoog (RTL-Z)

De werkloosheid [in Duitsland] kwam daarmee uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

 • Duitse werkloosheid stijgt licht (RTL-Z)

In andere nieuws:

Financiering vanuit de Verenigde Staten; een onhoudbaar verleden beloven en inspelen op de onderbuikgevoelens op basis van xenophobistisch geïnspireerd nationalisme. Dat zijn drie typeringen die bij mij een allergische reactie teweegbrengen..

Nieuws uit buitenlandse media

Documentaire Frontline
Over de 'devolutie' of 'race naar de bodem' op Wall Street..

Amerikaans hypotheekleed..
Een prachtig voorbeeld van valsheid in geschrifte! MERS, banken, en rechtbanken die in de maling worden genomen: de juridische desintegratie van het eigendomsrecht.

 • Lock ‘em Up | Fraud on the Court – In Re Delva: Fraudclosure, Fabrication, Bankruptcy and Lies (4closurefraud.org)

Analyse
Zoals gebruikelijk, spijkers met koppen slaan: Jim Rickards legt uit..

 • The Real Reason Ben Beanke Resists the Gold Standard (Jim Rickards; US News)

Ook zoals gebruikelijk slaat Bill Gross van Pimco spijkers met koppen.

 • Gold Bug Bill Gross Will Gladly Pay You Tuesday For A Hamburger Today, Hoping “Tuesday Never Comes” (Zero Hedge)

Tot slot.

Omdat Dr. Jelle Zijlstra (zie het artikel van zondag j.l) het echt geschreven heeft..