Dagelijkse kost 21 september 2012

Nieuws uit Nederlandse media:

Huizenprijzen dalen 8% augustus 2011-2012
In een jaar tijd is de waarde van bestaande woningen in Nederland met 8% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het CBS meldt verder dat “De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen in augustus ongeveer op het niveau van ruim acht jaar geleden [lagen]. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling bijna 16 procent.”

 • Opnieuw sterke prijsdaling bestaande koopwoningen (CBS)
 • Huizenprijzen dalen 8% in augustus (RTL-Z)

'Steeds meer gemeenten tegen schaliegas'
Via NU.nl: “Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn tegen de winning van schaliegas. Dat meldde Milieudefensie vrijdag op basis van een inventarisatie. Volgens de organisatie hebben 26 gemeenten al laten weten geen medewerking te verlenen aan eventuele boringen. Volgens Milieudefensie kleven er flinke risico's aan deze vorm van gaswinning, waarbij gesteente door chemicaliën gebroken wordt zodat het gas vrijkomt. Zo zou de winning van schaliegas kunnen leiden tot aardbevingen en vervuiling van het grond- en drinkwater”.

Van de technische aspecten heb ik 0 verstand, maar gezien de problemen met de vervuiling van grondwater in de Verenigde Staten verbaas ik mij niet over de weerstand tegen 'fracking' in Nederland. Water in Nederland? Als er met ons water onverantwoord wordt omgesprongen dan kom je aan de nationale trots. En geef toe, foutjes zoals in het onderstaande filmpje zijn inmiddels géén onvoorziene ongelukjes meer te noemen (YouTube staat vol dit soort voorbeelden..).

 • 'Steeds meer gemeenten tegen schaliegas' (NU.nl)

Iosco: Libor-fraude mogelijk breder
Iosco staat voor Inteational Organization of Securities Commissions (Iosco) en zij deed onderzoek naar de betrouwbaarheid van diverse benchmark-rentes. Via het FD:

Volgens een rapport van [..] Iosco is minder dan de helft van alle benchmarkrentes in Amerika, Europa en Azië gebaseerd op daadwerkelijke transacties. De interbancaire rentes worden in plaats daarvan vastgesteld via methodes die onduidelijk en niet transparant zijn, aldus de inteationale toezichthouder. Er is bovendien nauwelijks controle op de banken wanneer zij hun opgave van de rente invoeren.

In Brussel en Londen wordt gezocht naar alteatieven en daarbij kijkt men naar berekeningen van rentes die gebaseerd zijn op daadwerkelijke transacties; niet aan wat banken (met oogluikende toestemming van centrale banken) wenselijk achten. Een dergelijke wijziging is een no-brainer want inmiddels weten we dat bankiers eerst aan zichzelf denken en dan pas aan hun klant. 

 • Libor-fraude mogelijk breder (FD)

In eigen land maakte minister van Financiën Jan Kees de Jager bekend een zorgplicht voor banken in te stellen. Banken moeten voortaan hun klanten centraal stellen. Hij wil vaart maken want in 2013 moet deze zorgplicht van kracht worden. Op zich verwelkom ik deze zet maar ik heb wel kanttekeningen: hoe moeilijk is het om de derivatenhandel aan te pakken? Ontsporingen voorkom je niet met een zorgplicht, je kunt er financieel hooliganisme achteraf beter mee aanpakken.

 • Zorgplicht banken biedt consument geen soelaas (BNR)

Financiële markten: Spanje draalt te lang met steunaanvraag
De geluiden onder financials zijn duidelijk: Spanje moet haast maken met een steunaanvraag in Europa. Het FD deed een rondgang onder financials en vatte de gemene deler samen in de kop: “Spanje speelt hoog spel na daling rente”. Een voorbeeldje: ‘Rajoy is er zich heel goed van bewust dat Spanje een groot land is, en de rest van de eurozone veel te verliezen heeft als het daar mis gaat’, aldus Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro. ‘Landen als Griekenland en Portugal hebben veel minder macht.’

En Schuiling vervolgt: ‘De kans op tegenvallers in Spanje is heel groot, waardoor het marktsentiment in één keer kan omslaan. Dan zijn er grotere bedragen nodig om het tij te keren. Rajoy probeert tijd te kopen die hij eigenlijk niet heeft.’

Daar valt niet veel op af te dingen anders dan dat financials natuurlijk willen dat Spanje snel steun vraagt. Dat zou betekenen dat de ECB steunaankopen zal verrichten op de secundaire markt en de obligatiekoers van Spaans schuldpapier opdrijft om de rente te drukken. Dat betekent tegelijkertijd rendement voor obligatiehouders en het afstoten van kredietrisico's. Dat kun je gerust een cadeautje voor financials noemen.

Via RTL-Z wordt een iets ander beeld geschetst over de Spaanse situatie. Achter de schermen is men druk met het opstellen van een pakket aan maatregelen en een boekenonderzoek over de omvang van steun. Het IMF liet weten dat, “We waarschijnlijk dichter [zullen] uitkomen bij de verwachtingen van het IMF dan bij de 100 miljard euro die op tafel gelegd is”, aldus Lagarde. Het IMF schatte in juni de herkapitaliseringsbehoeften van de Spaanse banken op ongeveer 40 miljard euro”.

En met de Financial Times als bron, zou er naar verluid in Brussel gewerkt worden aan een steunprogramma. RTL-Z schrijft (in een ander bericht) hierover:

“Het plan is een soort proto-programma, voor als dat nodig zou zijn. De Europese Commissie zou dan echter altijd nog de nodige bezuinigingsmaatregelen kunnen verlangen om aan de bestaande doelstellingen van de EU te voldoen. “Als Brussel van te voren als akkoord is, dan vermindert dat het politieke dilemma waar de Spaanse premier Rajoy voor staat. Rajoy weigert nog om het ESM te vragen Spaanse staatsobligaties op te kopen omdat hij vreest dat de EU dan in ruil strenge voorwaarden stelt.”

De soap gaat volgende week verder..

 • Spanje speelt hoog spel na daling rente (FD)
 • IMF: Spaanse banken hebben minder geld nodig (RTL-Z)
 • 'Gesprekken EU over reddingsplan Spanje' (RTL-Z)

In ander nieuws:

 • Zorgpensions moeten snel groeien op lege plekken in ziekenhuizen (FD)

Jesse Frederik schreef voor Follow the Money een buitengewoon intrigerend artikel over de Nederlandse geschiedenis van het 'banqueroet'. Stond er in Europa eeuwen geleden nog de doodstraf op persoonlijke faillissementen, probeerde men in Nederland andere manieren te vinden om schuldeisers te compenseren en schuldenaren te laten opdraaien voor de onbetaalde rekening. Aanrader! 

 • De geschiedenis van het ‘banqueroet’ (FTM)

Nieuws uit buitenlandse media

The Blob rules the Hill
Matt Taibbi las het boek van Jeff Connaughton, voormalig assistent van senator Ted Kaufman en Joe Biden. Kaufman verschafte zichzelf carte blanche toen hij het senatorschap van Joe Biden voor de resterende duur oveam door direct aan te kondigen zich niet verkiesbaar te stellen. Biden die vice-president onder Barack Obama werd vertegenwoordigde de staat Delaware waar veel financials hun hoofdkantoor hebben gevestigd*. Kaufman ging echter de strijd aan met Wall Street en hij en zijn assistent hebben dat geweten.

Taibbi schetst het beeld dat we zo goed kennen: Wall Street betaalt politici, ligt in bed met toezichthouders, en ook al deed iedereen een plas, alles bleef bij hoe het was.

Een teaser:

Most damningly, Connaughton writes about something he calls “The Blob,” a kind of catchall term describing an oozy pile of Hill insiders who are all incestuously interconnected, sometimes by financial or political ties, sometimes by marriage, sometimes by all three. And what Connaughton and Kaufman found is that taking on Wall Street even with the aim of imposing simple, logical fixes often inspired immediate hostile responses from The Blob; you’d never know where it was coming from.

In one amazing example described in the book, Kaufman decided he wanted to try to re-instate the so-called “uptick rule,” which had existed for seventy years before being rescinded by the SEC in 2007. The rule prevents investors from shorting a stock until the stock had ticked up in price. “Forcing short sellers to wait for the price to tick up before they sell more shares gives a breather to a stock in decline and helps prevent bear raids,” Connaughton writes.

The uptick rule is controversial on Wall Street – I’ve had some people literally scream at me that it doesn’t do anything, while others have told me that it does help prevent bear attacks of the sort that appeared to help finally topple already-mortally-wounded companies like Bear Steas and Lehman Brothers – but what’s inarguable is that Wall Street hates the rule. Hedge fund types or employees of really any company that engages in short-selling will tend to be most venomous in their opinions of the uptick rule.

 • Lees verder: A Rare Look at Why the Govement Won't Fight Wall Street (Matt Taibbi; Rolling Stone)

* Delaware heeft overigens onder leiding van Biden de nodige belastingen en wet- en regelgeving weg gesaneerd om financials naar Delaware te krijgen en het naar de zin te maken. Google maar eens.

Voor de liefhebbers van sappige passages, Zero Hedge copy-pasten een aantal passages uit het boek:

 • The Payoff: Why Wall Street Always Wins – An Excerpt (Zero Hedge)

Het boek kunt u via de homepage van Jeff Connaughton in digitale vorm dan wel in hardcopy bestellen: jeffconnaughton.com

BusinessWeek: Rethinking Robert Rubin

Bill Clinton has a favorite Robert Rubin story. It’s 1999, and the Cabinet has gathered to discuss the business of the American people. Except no one can focus because the impeachment crisis is raging, and even the most veteran Washington power players are, for lack of a better term, freaking out. “It was amazing what he did,” says Clinton of Rubin, his then-Treasury Secretary. “He often didn’t say much, and I was stunned when he wanted to speak. He just sat there and in about three minutes summed up the whole thing in a very calm way, and had an incredibly positive impact on the attitude of the Cabinet. He said, ‘What we’ve got to do is get up tomorrow and go back to work, just like we did today, make good things happen, and trust the system and trust the American people. It’s going to be fine.’ And oh my God, you would’ve thought that somebody had gone around and lifted a rock off everybody’s shoulders.”

Zo begint William Cohan (auteur van House of Cards) voor BusinessWeek een erg lang en zeer bloemrijk artikel over Robert Rubin, de man die als minister van Financiën onder voormalig president Clinton het symbool is geworden voor de deregulering van Wall Street. Rubin wordt voor de dereguleringsgolf verantwoordelijk gehouden en daarmee plantten hij de zaden voor de huidige crisis.

Toen ik het artikel las moest ik aan teflon Rubin denken want alle verwijten die hij krijgt laat hij op onnavolgbare wijze van zich afglijden. Daar bleek ik niet de enige in te zijn want aan het einde van het artikel wordt Nicholas Taleb (auteur van de Black Swan) aangehaald:

Nassim Nicholas Taleb doesn’t know Rubin personally. He admits that his antipathy, like that of so many Rubin critics, is fueled by symbolism. “He represents everything that’s bad in America,” he says. “The evil in one person represented. When we write the history, he will be seen as the John Gotti of our era. He’s the Teflon Don of Wall Street.” Taleb wants systemic change to prevent what he terms the “Bob Rubin Problem”—the commingling of Wall Street interests and the public trust—“so people like him don’t exist.”

Pedro Schwartz on the creation of money out of thin air

Toen professor Pedro Schwarz in debat ging met Paul Krugman leverde dat vuurwerk op. James Turk refereert direct aan dat debat en indien u die nog niet gezien heeft dan kunt u dat hier vinden. Dat blijft zeer de moeite waard. Dat geldt ook voor het bovenstaande interview.

En nu we het toch over Krugman hebben is er nog een aardige uitruil van bescheiden meningen te geven. Krugman's uitgesproken pleidooi voor meer Keynesiaans fiscaal stimuleren begint hij op steeds creatievere wijze te onderbouwen. Krugman grijpt de introductie van de I-phone 5 aan om zieltjes te winnen. En dat nodigt uit tot satire en een geslaagde poging van Pater Tenebraum van Acting Man.

Wat gebeurt er als Krugman het volgende schrijft?

„So is the new phone as insanely great as Apple says? Hey, I’ll leave stuff like that to David Pogue. What I’m interested in, instead, are suggestions that the unveiling of the iPhone 5 might provide a significant boost to the U.S. economy, adding measurably to economic growth over the next quarter or two.

Do you find this plausible? If so, I have news for you: you are, whether you know it or not, a Keynesian — and you have implicitly accepted the case that the govement should spend more, not less, in a depressed economy.“

Dat beweegt Pater Tenebraum tot het volgende onderschrift..

Paul Krugman: getting ready to break some glass to save the economy. In Krugman's capable hands, a fallacy becomes a 'theory'.

 • Een gedetailleerde uiteenzetting over de denkfouten van Krugman: The i-Krug (Acting Man)

In ander nieuws:

De titel zegt genoeg..

 • Jim Grant: We Are Now All Labrats Of Beanke And The Fourth Branch Of Govement (Zero Hedge)

In de categorie “currency war”..

 • Reserve managers caught between a euro and a dollar place (FT Alphaville)

En updates over het ESM en het Fed-beleid..

 • Euro Zone Changing ESM to Satisfy German Court (Spiegel)
 • In about-face, Fed official eyes low rates for years (Reuters)

Tot slot.
Het is heel erg mooi gemaakt maar of het echt of trucage is..