Dagelijkse kost 23 mei 2012

Nieuws uit Nederland

Vestia is banken te slim af?
Het FD meldt dat Vestia één minuut voordat maandag j.l. de bijeenkomst met de derivaten-slijtende bankiers begon, zij het hypotheekrecht op al haar woningen heeft overgedragen aan Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het FD schrijft treffend:

Daardoor is de betreffende banken de mogelijkheid ontnomen extra zekerheden te stellen op hun vorderingen op Vestia. De druk op de banken neemt toe om tot een akkoord over de afbouw van de derivatenportefeuille van Vestia te komen.

[..] De bliksemactie van het WSW gebeurde maandag om één minuut voor het begin van een plenair overleg met de elf banken. Had het WSW deze manoeuvre eerder die ochtend uitgevoerd, dan waren de banken waarschijnlijk niet komen opdagen.

Als een camera de bijeenkomst geregistreerd heeft dan zouden de beelden van onschatbare waarde zijn; wie wil de gezichten van deze bankiers niet gezien willen hebben?

Met 90.000 woningen onder beheer heeft Vestia voorkomen dat banken aanspraak kunnen maken op waarde van deze woningen. Banken is het op deze manier verhinderd om het woningbestand als huisjesmelkers uit te melken en de opbrengsten ervan toe te voegen aan de excessieve verdiensten van deze investeringsbankiers. Althans, zo lijkt het.

Vestia heeft feitelijk van zichzelf een kale kip gemaakt: een woningcorporatie zonder eigen woningen is een lege schoenendoos. Ondanks deze sterke zet, ben ik terughoudend om Vestia tot winnaar van dit schaakspel – één op het allerhoogste niveau – uit te roepen. Vestia mag misschien wel het eigen probleem verholpen hebben, maar de praktijk zal zoals wel vaker weerbarstiger blijken te zijn.

De betrokken banken zullen naar aller waarschijnlijkheid twee transacties hebben gemaakt: één met Vestia, en één met een derde partij. De vraag is wie die derde partij is.

Terwijl banken aan Vestia renteswaps sleet die Vestia indekte tegen een rentestijging, hebben de debetreffende banken dezelfde soort renteswaps vermoedelijk verkocht aan bijvoorbeeld pensioen- of hedge fondsen maar dan in tegengestelde richting: renteswaps die hen indekte tegen een rentedaling i.t.t. de rentestijging waarop Vestia speculeerde.

Dit is een derivatenkettingbrief waarbij het verlies van de één de winst van de ander is (ook wel “zero sum game” genoemd). En dan geldt er een eenvoudig principe: als de één niet betaalt dan zal een ander niet ontvangen. Met andere woorden, de verliezen bij banken zouden wel eens afgewenteld kunnen worden op de nietsvermoedende pensionado die geen weet hebben dat zijn of haar pensioenfonds aan de andere kant van deze transacties stond.

De bankiers graaide hun winstpremie en excessieve bonussen slechts aan beide kanten van de transactie. En in het geval dat de verliezen niet voor rekening komen van deze derde partijen maar op het conto van de banken komen, dan is het natuurlijk de vraag of wij als belastingbetaler niet opnieuw via de achterdeur opdraaien voor de verliezen.

De berichtgeving over deze ultiem strategische zet van Vestia wekt de indruk dat het derivatenprobleem is opgelost, maar terughoudendheid is op zijn plaats! Zodra eenmaal een contract is afgesloten, en het verzekerde belang in een meervoud contractueel verzekerd wordt, dan moet er ook een oplossing volgen voor het “tegencontract”. Zolang dat niet duidelijk wordt is de “wedstrijd” niet afgelopen.

Mijn inschatting? Laten we vooral niet te vroeg juichen. De berichtgeving belicht slechts één kant van de derivatenmedaille.  

 • Vestia snijdt banken de pas af (FD)
 • Lees ook “Banken onder druk in Vestia-affaire” (Telegraaf)

Nederland verdubbelt bankenbelasting
Het Nederlands parlement kan weer een gitzwarte bladzijde toevoegen aan haar rijke geschiedenis van compleet zinloze maatregelen die ook nog eens averechts werken. Dit noem ik schaamteloos kiezersbedrog: het parlement verdubbelt de bankenbelasting.

De banken komen eigen vermogen tekort en moeten meer belasting afdragen die de Nederlandse politiek gaat herverdelen? Dit is een sigaar uit eigen doos en niets meer of minder. Laat hier geen misverstand over bestaan: dit is een pyrrusoverwinning. Wat inteationaal rechts niet lukt (strengere regels voor liquiditeit- en solvabiliteitseisen), wordt links gegraaid.

Onthoudt dat banken slechts intermediairs zijn en zelf vrijwel niets bezitten: zij lenen geld van anderen uit en verdienen slechts aan de verschillen in rente die zijzelf betalen en die zij in rekening brengen. Dat is van alle tijden.

Het hele bankenprobleem bestaat uit een ultiem gebrek aan beroepsethiek (men verzaakt de ethische verplichtingen aan klanten en belastingbetalers en doet dat voor het eigen persoonlijke gewin), uit de mogelijkheden tot fractioneel bankieren, uit de uitgeklede boekhoudkundige regels en uit de excessieve bonussen en winstuitkeringen aan aandeelhouders.

En wat doet Den Haag? Die graait mee in de synthetische winsten die banken door deze gebreken weten te bewerkstelligen en u betaalt de rekening.

Het (onbewuste) signaal uit Den Haag: “Na ons de zondvloed”.

Hypotheekrenteaftrek
Dat de winstsubsidie voor banken op de schop moet, staat voor iedereen vast. Ik heb het uiteraard over de hypotheekrenteaftrek. Misschien denkt u dat de subsidieregeling voor u als huizenbezitter aantrekkelijk is omdat u via de HRA minder belasting afdraagt en derhalve een hoger besteedbaar inkomen heeft, maar de andere kant van de HRA-medaille is dat deze regeling voor het Nederlandse bankwezen een zeer lucratieve deal is. Zij kunnen u meer krediet uitlenen en dus vangen zij hoe dan ook een grotere vergoeding voor het beschikbaar stellen van krediet.

Den Haag heeft met de HRA een probleem van monsterlijke proporties gecreëerd en weet zich geen electorale raad met het veelkoppige financiële gedrocht van eigen makelij.

Welnu, de belangenbehartigers van Nederlandse makelaars verenigd in het makelaarskartel NVM, de vertegenwoordigers van huurders die voor één cent op de eerste rij willen zitten, de Woonbond, en de incompetente koepelorganisatie van niet al te snuggere woningcorporaties, Aedes, presenteren een hervormingsplan waarbij de hypotheekrenteaftrek in dertig jaar wordt afgebouwd.

Vooruitgang met het verleden? Deze suggestie wordt gewekt in de Volkskrant omdat men na anderhalf jaar steggelen tot een vergelijk is gekomen. De Volkskrant sprak de ingewijden en refereert aan dit akkoord als een 'historische plan'. Daarmee lijkt de Volkskrant te suggereren alsof dit een constrcutieve bijdrage is aan een oplossing voor de Nederlandse hypotheekzeepbel.

Laat ik u meteen maar uit de droom helpen: dit is een stap in de juiste richting, maar dit gaat niet werken. De hypotheekschuld is te groot en wordt door deze hervorming niet verlaagd en dat terwijl de waarde van het huis blijft dalen. Het probleem van onderinvestering wordt er niet mee opgelost. Het geleidelijk uit faseren van de HRA is volstrekt onvoldoende en dat levert maar een conclusie op: too little, too late.

 • 'Hypotheekrenteaftrek in dertig jaar voor iedereen afbouwen' (Volkskrant)

Kamer stemt in met ESM
Nederland gaat €40 miljard lenen om dit vervolgens af te dragen aan het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM). De tegenstanders van het ESM vormen een bont gezelschap die vanwege uiteenlopende redenen tegen zijn. De PVV is tegen omdat alles vanuit Brussel komt 'slecht' is,  de SP is tegen omdat het geld volgens hen verkeerd besteed wordt, slecht gecontroleerd en dat het veto-recht niet eerlijk is georganiseerd. Samenvattend: Nederland kan niets tegenhouden en de grote landen wel, en het komt uit Europa luidt de kritiek van tegenstanders.

Dan ben ik maar contrair: houdt toch op met dit soort geneuzel in de marge. We hebben het over slechts €40 miljard. Er staat voor €55 biljoen aan Europese bezittingen op het spel. Dat is 1375 keer meer dan wat wij bijdragen met nieuwe geleende geld. Dat moet gestabiliseerd worden. En om het in de proporties van alleen Nederland te plaatsen: er staat €4.100 miljard op het spel. Factor 102,5 keer meer!

Iedereen die nog steeds in de illusie gelooft dat een ineenstorting een oplossing is, die is niet goed bij z'n hoofd. Europa moet herkapitaliseren en dat kan pas op het moment dat het inteationale monetaire stelsel op de schop gaat. Tot die tijd zijn wij in Nederland niets meer dan een stel provincialen die zichzelf compleet belachelijk maken door op de meest idiote punten zich principieel op te stellen.

Vanwaar deze oprisping? Zo af en toe krijg je wel eens tips gemaild en vorige week ontving – goedbedoeld weliswaar – een leestip waarom Nederlanders tegen het ESM moeten zijn. Ik quote uit het artikel ESM, een zwarte dag voor de democratie“, van Rudo de Ruijter:

“De logische oplossing is dus niet het ESM, dat met z’n hefboomwerking meer dan 4.000 miljard [10] aan leningen kan genereren, waar banken en financiële instellingen dan weer rente van kunnen plukken op kosten van de euro-burgers, maar het simpelweg terugdraaien van de onzinnige regel dat overheden geen geld mogen lenen van hun eigen centrale bank.”   

De laatste zin getuigt van zo'n gigantisch kennisgebrek over monetaire stelsels dat de auteur zichzelf heeft gediskwalificeerd als kenner van het huidige financiële systeem, haar problemen en mogelijke oplossingen.

Het ESM verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Laat ik daar ook gewoon eerlijk over zijn. Echter, de suggestie dat overheden maar geld moeten gaan lenen bij de ECB is te absurd voor woorden. Wil de Nederlandse burger aan de Amerikaanse toestanden? Want dat is de gevolgtrekking!

Als er één ding duidelijk moet zijn dan is het dat geldpersfinanciering ten kosten gaat van alles dat juist voorkomen moet worden. De auteur pleit doodleuk voor de inflatiebelasting die geleend moet worden. Hoe bizar kan een “oplossing” zijn?

Dit is zo'n ongelooflijk gevaarlijke electorale ontwikkeling. Er wordt met dit soort compleet flauwekul bijgedragen aan een draagvlak voor idioten die het mandaat van de ECB willen verbreden. Toen Sarkozy de mandaatstelling van de ECB ter discussie wilde zetten, prikte ik er meteen door heen omdat hij het plegen van een monetaire coup d'etat bespreekbaar wilde maken. Dit artikel bepleit niets anders dan dat. Ondanks dat de motivering vanuit een hele andere hoek komt.

Laat ik een beroep doen op uw gezonde verstand: pas alstublieft op met wat er geschreven wordt.

 • Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer (Volkskrant)

Lees ook de column van Martin Visser van het FD die een principiële lijn wil in Europa: als grote landen een vetorecht hebben, dan moet Nederland alsook andere landen die ook krijgen.

 • Veto kwijt (Martin Visser; FD)

De toelichting van Ewout Irrgang (SP) om tegen de Nederlandse bijdrage aan het  ESM te stemmen vindt u hier. De toelichting van Klaas Dijkhoff (VVD) over de betekenis van het ESM en vijf misverstanden daarover vindt u hier. Mijn dank aan Dijkhoff voor deze bijdrage.

In ander nieuws:

 • Nederland koploper in afluisteren telefoons (Volkskrant)
 • Akkoord over proef Europese projectbonds (NU Zakelijk)

Over compleet mesjogge gesproken.. als ik het volgende bericht en de uitspraak van de Amerikaanse rechter moet typeren dan heb ik er maar één idee bij: dit is niets minder dan de veroordeling tot permanente financieel-economische slaveij.

 • Definitief 675.000 dollar boete voor muziekdownloader (NU Zakelijk)

Nieuws uit buitenlandse media

Gerucht: ECB liquiditeitssteun Griekse banken €100 miljard
De Financial Times, CNBC en Spiegel melden dat de ECB via het ELA, dat staat voor het emergency liquidity assistance faciliteit, €100 miljard aan liquiditeiten beschikbaar is gesteld aan Griekse banken. Het gerucht is gebaseerd op de wijziging van de balanspost “other claims on euro area credit institutions” en dat kan kloppen.

Indien de ECB via het ELA liquiditeitssteun heeft gegeven aan Griekse banken, bedenk dan dat de ECB geen euro's print. Indien dit klopt dan handelt de ECB omdat er anders niets meer in Griekenland te redden is. En dat geldt in dit geval letterlijk.

Loopt de ECB risico's? Het is maar hoe je dit bekijkt. Ik ga ervan uit dat de onderpanden die bestaan uit staatsgaranties van de Griekse overheid betekenen dat als het fout gaat, de Grieken kunnen fluiten naar hun goudreserve die in het buitenland wordt aangehouden.

Als deze onzalige liquiditeitssteun al iets betekent, dan is het wel dat de situatie in Griekenland zeer precair is geworden en dat de uitstroom van spaargeld groot is. In het linkje naar het artikel op FT Alphaville dat ik gisteren meenam, werden de problemen in alle geuren en kleuren al behandeld. En de strekking is simpel: een stille bankrun is een uiterst lastige ontwikkeling: die wil je asap stabiliseren want anders wordt het probleem onoplosbaar.

Het zit mij dwars dat er met een gigantische sensatiezucht over dit soort zaken wordt gespeculeerd in met name Angelsaksische media. Want er is geen navraag gedaan of hun interpretatie van de mutatie op de balanspost klopt. Het is alsof Angelsaksische media zichzelf de taak hebben toebedeeld om de situatie via hun berichtgeving over de mogelijke (stille) bankruns in Europa te verergeren. En ik heb dit in het verleden al eens proberen aan te geven: dit soort berichten dienen een oneigenlijke agenda.

De euro is de vijand van de dollarhegemonie. Als het aan de Amerikanen en kennelijk ook de Britten ligt, gaat de euro naar de verdoemenis, vervalt Europa in oude fouten van het verleden en hebben de Britten en Amerikanen het verdeel en heers principe weer eens geslaagd ten uitvoer gebracht. Verwijt ik hen hypocrisie? Zonder enige terughoudendheid: ja!

 • Secret Central Bank Aid Props Up Greek Banks (CNBC/Financial Times)
 • ECB Increasingly Conceed Over Aid to Greek Banks (Spiegel)

Om voort te borduren op de “Griekse” kwestie: het hele probleem is gevonden met de incompetentie en corruptie van de Griekse politiek. Griekse politici gaan te werk als een publiek georganiseerde maffia. Ze hebben niet alleen Europa bij de neus genomen door hun boekhouding – met de hulp van Goldman Sachs et al. – te fingeren, zij hebben de Griekse burger keihard in de kou gezet.

Beloften maakt schuld luidt het Nederlandse spreekwoord. En aan valse beloften met gigantische schulden als gevolg is er geen gebrek in Griekenland.

Als ik de suggestie van Jean-Claude Trichet van afgelopen lees dat “Griekenland desnoods onder curatele gezet moet worden”; dus als het ware een “staatsgreep” vanuit Europese overheidswege plegen, dan kan ik hem geen ongelijk geven. Democratisch? Nee, niet helemaal. Effectief? Ja!

De Grieken moeten erkennen dat het openbaar bestuur een puinhoop is en dat de dreigementen vanuit Brussel niet beogen om de Grieken hun democratie of zelfstandigheid of vrijheid te ontnemen, laat staan dat Europa een dictatuur wil installeren, maar juist de Grieken te beschermen tegen het falen van hun politici en het desintegreren van het Griekse openbaar bestuur. Als de Grieken geen orde op zaken stellen, dan juist ontstaat er een machtsvaccuum die als puntje bij paaltje komt zal leiden tot een dictatuur van eigen makelij.

Spiegel is wat diplomatieker dan hoe ik het verwoord, maar het bericht over de mening van de Europese ministers van Financiën dekt zo ongeveer wel de 'naakte' waarheid: als de Grieken niet afrekenen met dit soort maffia-praktijken en geen orde op zaken stellen, dan gaan ze er desnoods maar uit. Zo kan voorkomen worden dat de Grieken Europa meesleuren in haar ellende. Echter, ons probleem is dat we onszelf ermee in de voeten schieten.

 • An Ultimatum for Greece: Europe Raises Threat Level against Athens (Spiegel)

Martin Walker: 'G8 faalt voor ultieme test'
Een scherpe column van 'emiritus' redacteur van United Press Inteational (UPI) over het falen van de G8 om tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen.

Walker belicht het Amerikaanse perspectief, laat ik het mijne geven:

Wat mij betreft is en blijft de strekking van het inteationale probleem eenvoudig: de Amerikanen hebben een privilege om alles dat zij méér importeren dan zij exporteren te financieren met vers geprint geld. Dat doen zij al sinds de tijd dat zij het monopolie hebben op de uitgifte van de wereldreservemunt (1944) en ondanks de conversie-mogelijkheden om dollars voor goud in te wisselen, is men meer gaan printen. Na het loslaten van de goudwisselstandaard in 1971, is sinds 1976 elke maand op rij een tekort op de handelsbalans genoteerd. Dat is een onbetaalde Amerikaanse rekening!!

Het probleem is dat de Amerikanen dit idiote privilege niet willen opgeven. Immers, dan moet men opeens de onbetaalde rekening echt gaan afrekenen en kan men die niet langer via monetaire inflatie, dus op kosten van de wereldbevolking, financieren. De Amerikanen achten zichzelf eufemistisch 'first among equals' en dat is een ethisch probleem!

In hun eigen belang achten zij het zelfs een oplossing voor Europa om ook te gaan printen. Alsof dat ooit kan werken (..nee, natuurlijk niet).

Gelukkig heeft Europa met Angela Merkel tenminste nog één regeringsleider met een rechte rug: Europa kent de gevaren van hyperinflatie en weigert de schuldenproblematiek te vergroten. Het zou de democratische rechtsorde in elk Europees land op een hellend vlak plaatsen.

De tweespalt tussen de VS enerzijds en Europa anderzijds ledit er vervolgens toe dat Amerika met de beschuldigende vinger naar Europa  wijst als de boosdoener en oorzaak van de Amerikaanse problemen. En zo is het populistische cirkeltje van inteationaal monetair en financieel list en bedrog rond.

Dit is een valuta-oorlog en wat wij ook hier in de Nederlandse provincie denken, zeggen of schrijven: zolang er inteationaal geen drastische hervormingen plaatsvinden zal deze ellende door blijven etteren. En ja, dat betekent ook dat de Europese schuldencrisis voorlopig niet definitief opgelost zal worden. Dat is de prijs die betaald moet worden om onze democratie te handhaven; en dat is een prijs die het mij waard is.

Overigens kwam president Putin van Rusland voor de G8-top zijn bed niet uit; die bleef in Rusland en stuurde premier Medvedev. Op dit punt kan ik Putin geen ongelijk geven..

 • The G8 flunks the test (UPI)

Marc Faber: Vergeet Griekenland; China vormt het grootste risico voor de wereldeconomie
Leest u de uitleg van Marc Faber er zelf op na, ik kan er geen speld tussen krijgen. Marc Faber biedt wat ik zo ongelooflijk mis in de berichtgeving elders: kennis en inzichten over de werking van financiële markten, en een vlijmscherp gevoel voor proporties!

 • Faber: Forget Greece – China Poses Biggest Threat to Global Economy (Money News)

Goudgrafiek!
Via Zero Hedge de grafiek van UBS onder de treffende begeleidende tekst:

With the inevitable chatter of further easing from the ECB and the 'Fed must act soon surely' to monetize Facebook shares, this chart via UBS shows the longer-term support channel suggesting, at least for those who follow technical analysis, that gold's dip may be over…

Bron: Zero Hedge

Eurobonds
De discussie is losgebarsten en er zijn voor- en tegenstanders van eurobonds. De Oostenrijkse minister van Financiën, Maria Fekter, speelt m.i. met haar Duitse ambtgenoot Wolfgang Schaüble een spelletje “good cop, bad cop“. Bloomberg ving haar uitspraken op en dat leverde drie strikt noodzakelijke voorwaarden op die Oostenrijk kunnen verleiden om alsnog in te stemmen met eurobonds:

“Like my colleague Schaeuble I am against euro bonds,” Fekter told reporters in Vienna today. “I’m not willing that Austria should potentially pay twice as high interest as we currently do. As long as fiscal discipline of the euro nations isn’t completely complied with, as long as stability isn’t really really reached, as long as there is no direct influence on how the states run their finances and which fiscal measures they set, I won’t sacrifice the Austrian credit rating.”

Dat zijn drie voorwaarden: 1) Zolang fiscale discipline niet nageleefd wordt, 2) zolang stabiliteit er niet mee bereikt wordt, en 3) er geen directe invloed (lees: controle) bestaat vanuit Brussel hoe lidstaten hun financiën regelen, géén eurobonds. Dat is duidelijke taal.

Ondanks dat reguliere media hier niet over schrijven, is er nog altijd de Duitse inbreng van de “vijf wijze Duitse economen”. Zij stellen dat Duitsland alleen akkoord kan gaan met eurobonds als de nationale goudreserves worden ingebracht als onderpand.

Dat is een olifant in de Europese financieel-monetaire huiskamer omdat dit niets anders betekent dan dat goud als monetaire activa als het ware wordt geactiveerd. Europa zou daarmee een signaal aan de wereld afgeven: goud is het ultieme middel om schulden mee te dekken, te stabiliseren en uiteindelijk te liquideren. Goud tegen een veel hogere prijs weliswaar. En mijn idee hierbij is dat die prijs door de papieren goudmarkt bij haar definitieve ontbinding wordt afgedwongen.

Het belang van eurobonds schuilt in een detail dat niet wordt belicht. Terwijl goud momenteel geen “tier-1” kapitaal is voor banken, goud niet wordt ingebracht als onderpand voor (private) financiële transacties, en goud niet een onderdeel uitmaakt van de clausules in de juridische contracten die ten grondslag liggen aan private leningen, zou Europa daar een einde aan maken. Eurobonds met die extra's? Ik zeg kom maar op! Het is de enige manier om uit het schuldenmoeras te komen en liever vandaag dan morgen.

 • Austria’s Fekter Opposes Euro Bonds, Won’t Sacrifice Rating (Bloomberg)

In ander nieuws:

Tot slot.
Tja, deze komiek heeft een punt. Via Brasscheck TV: