Dagelijkse kost 26 juni 2012

Nieuws uit Nederlandse media

Het “euro-kwartje” valt bij..
Er bestaan weliswaar geen muntjes van €0,25 cent maar figuurlijk lijkt het kwartje eindelijk te zijn gevallen. RTL-Z meldt dat de ECB géén Europees perifeer staatspapier koopt. Het duurde even maar dit kwartje blijkt nu gevallen te zijn.

Er wordt overigens dan nog wel weer wat geneuzeld over het niet afschrijven op Grieks staatspapier door de ECB. Daarbij wordt helaas onvermeld gelaten dat indien de ECB had afgeschreven op dat Griekse papier er sprake geweest was van een de facto monetaire financiering van de Griekse staatsschuld. Dat is de ECB statutair verboden want zij zou failleren op het sociale contract dat zij met alle Europese burgers heeft. De huilie huilie reacties onder private beleggers zijn ondergeschikt: alle beleggingsrisico's zijn uiteindelijk privaat. Als we die socialiseren via de geldpers dan is het einde zoek.

Het artikel waarin de enige juiste conclusie over het SMP-programma wordt getrokken eindigt met een interessante quote over DNB-president Klaas Knot:

Binnen het ECB is bijvoorbeeld de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, tegen het opkopen van obligaties, volgens het feit dat als de ECB de landen aldoor net voor het ravijn steunt, dat de politici dan weer een paar maanden achterover kunnen leunen. President Knot wil dat de Europese landen juist hard gaan bezuinigen en hervormen.

Klaas Knot krijgt mijn volledige steun als het op dit punt aankomt: de euro-geldpers mag niet aan om de tekorten van de politiek te dekken. Zolang dat zo blijft, blijf ik vertrouwen op een systeemherkapitalisering en een goede afloop.

 • ECB koopt geen met obligaties meer op, het wapen is bot (RTL-Z)

DNB: Spaar en los hypotheek snel af
DNB-directeur Joanne Kellermann is eerlijk! In een interview met het AD zegt zij: 'Het Nederlands pensioenstelsel is en blijft één van de beste ter wereld, ook onder de huidige omstandigheden. Maar er zijn heel wat veranderingen gaande en we kunnen er zeker van zijn, dat het er de komende jaren niet makkelijker op wordt. Dat is de realiteit. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van die risico's en nu gaat nadenken over zijn eigen oudedagvoorziening'.

Haar waarschuwing is luidt en duidelijk en laat geen enkele ruimte voor twijfel: zorg voor je eigen financiële hachje. Zij moet als géén ander weten welke financiële ellende er nog aan zit te komen en zij houdt – met name de vergrijzende – Nederlander voor dat die rekening moet houden met lagere pensioenen, dalende huizenprijzen en stijgende zorgkosten. Deze zeer expliciete waarschuwing schuiven we onder het kopje “beter laat dan nooit”; DNB had dit eerder kunnen laten weten. Desalniettemin is het zeer terecht dat deze waarschuwing alsnog gegeven wordt.

 • DNB: Spaar en los hypotheek snel af (AD)
 • 'Financieel zelfredzaam worden is belangrijk' (NU.nl)

De gevolgtrekking van deze waarschuwing levert al vrij snel een discussie op: stelt DNB dat ons deflatie te wachten staat? Arend Jan Kamp pakt de handschoen op en gaat op IEX op deze gevolgtrekking in. Dat deed Willem Middelkoop ook via de Twitter.

Ik vermoed dat Willem nog steeds van inflatie uit gaat want alleen dan is aflossen 'dom'. Ik ben het niet met hem eens; schulden maken of schulden laten staan is buitengewoon onverstandig.

Overigens blijf ik van mening dat men in termen van goud spaart (oppot) en in die zin zie ik zilver niet als het nieuwe goud. Zoiets soortgelijks zei men ten tijde van de opkomst van het inteet ook: “de tijd van de nieuwe economie is aangebroken”. Nou, dat hebben we geweten. Wat mij betreft is zilver bij uitstek een middel dat geschikt is voor liquiditeit: het mag rollen en die zin is het geen verkeerde belegging. Vergeet het aloude spreekwoord gewoon niet: “spreken is zilver, zwijgen is goud”.

Voor wat betreft de deflatie-inflatie-herkapitalisatie discussie verwijs ik terug naar mijn eerdere opmerkingen van 8 mei j.l. over inflatie in Europa: die is wat mij betreft uitgesloten. Het Europese beleid is gericht op het houdbaar maken van de schuldenlast en dat is de weg naar minder. Dat moet men met “deflatie” associëren. Dit beleid is met de komst van de euro institutioneel afgedwongen en wel door het verbod op geldpersfinanciering van de ECB van overheidstekorten of directe kapitaalsteun aan banken.

Sparen (en dan wel in termen van goud) en aflossen van de hypotheekschuld zijn wat mij betreft een no-brainers.

Cyprus klopt aan voor noodhulp
Het zat al in de pijplijn: de lange arm van de Cypriotische regering heeft Brussel bereikt; er wordt aangeklopt voor noodhulp. Cypriotische banken hebben voor €23 miljard aan (private en publieke) leningen uitstaan in Griekenland en daarmee is Cyprus een treffende illustratie van het onzalige financiële domino-effect.

De kranten in Cyprus speculeren over de hoogte van de noodsteun en zij gaan uit van €6 tot €10 miljard. Van dergelijke bedragen hoeven we inmiddels niet wakker te liggen, maar toch gaat om de helft van de omvang van de Cypriotische economie.

Via Eurostat nog even de cijfertjes van de Cypriotische economie en daarbij valt op dat de Cypriotische overheidsschuld sinds het uitbreken van de crisis keihard is ontspoord. En dat betekent maar één ding: de broekriem zal ook op Cyprus aangehaald moeten worden.

 • 'Omvang steun Cyprus halve economie' (NU.nl)

Corporaties eisen sancties op wangedrag
Via het FD: Woningcorporaties die zich niet aan de branchecodes houden, moeten niet meer in aanmerking kunnen komen voor door de sector gegarandeerde kredieten. En ze moeten geen lid meer kunnen worden van de brancheorganisatie Aedes. Dat stellen achttien corporatiedirecteuren die meer dan genoeg hebben van de negatieve publiciteit over de sector. Het drama rond de Rotterdamse corporatie Vestia is voor hen de druppel.

Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen: “Maar op wie moeten de verliezen dan afgewenteld worden?” Dit is misschien wat cynisch maar zolang de marktordening van de Nederlandse woningmarkt via centrale planning verloopt met tal van collectieve regelingen die als vangnet fungeren, zal het mis blijven gaan. Collectieve regelingen ontlokken nu eenmaal graai-gedrag: als iets kan, gebeurt dat ook.

Het is een vraagstuk van marktordening: hebben woningcorporaties überhaupt bestaansrecht? Een samenleving waarin burgers hun eigen woning bezitten is er één die geen collectieve regelingen nodig heeft. De vraag is hoe dat mogelijk gemaakt gaat worden.

 • Corporaties eisen sancties op wangedrag (FD)

Merkel voorafgaand aan Eurotop op bezoek bij Hollande
Als ik Angela Merkel een tondeuse kon aanreiken dan zou ik het niet nalaten: Hollande dient kaalgeschoren te worden. Als het aan Hollande ligt, gaat Parijs Europa regeren. De Franse slag is wel het laatste waar Europa op zit te wachten, want Hollande wil wel geld ontvangen van Duitsland onder het kopje 'solidariteit' en vervolgens zelf blijven bepalen hoeveel er te veel wordt uitgegeven. Typisch het standpunt van een socialist: hoe meer andermans geld uitgegeven kan worden, des te beter. Hollande denkt dat geld in Duitsland te kunnen los peuteren.

In het FD wordt er een voorbeschouwing gegeven en daar lezen we:

“Frankrijk wil dat Duitsland meebetaalt aan de problemen van Spanje en Italië, of het nu om de staten gaat of om de banken. Merkel past ervoor financieel solidair te zijn zonder dat daar iets tegenover staat. En dus eist ze dat alle Europese landen zeggenschap over hun begroting en hun economie inleveren in Brussel.”

En verderop in het artikel:

Frankrijk is traditioneel een groot pleitbezorger van meer politieke afstemming in de eurozone. Maar daarbij hadden de successievelijke presidenten niet voor ogen dat de Europese Commissie daarin een spilrol zou vervullen, zoals de Duitse minister Wolfgang Schäuble zaterdag opperde. Keer op keer pleitte Frankrijk de afgelopen jaren voor een economische regering van Europa. Maar daarbij hebben de Fransen voor ogen dat vooral de regeringsleiders zelf veel meer te zeggen hebben in eurotoppen die dan veel frequenter moeten worden georganiseerd. In die Franse visie moet vooral Frankrijk zelf veel meer te zeggen krijgen in Europa.

Mijn steun gaat uit naar Angela Merkel want die Franse slag voor Europa is onacceptabel: de burger beslist, niet een over het paard getilde Fransoos.

 • Merkel kan zich geen balverlies permitteren in spannend eurospel (FD)

Empirisch bewezen: graaien is de Nederlandse norm
Via het persbericht van adviesbureau Berenschot:

Utrecht, 26 juni 2012 – De bonussen voor bestuursleden zijn het afgelopen jaar met 9 procent gedaald. De relatie tussen bonussen en de prestaties van het bedrijf lijkt echter niet altijd consistent. Van de verliesgevende bedrijven keerde 80 procent een bonus van gemiddeld 147.000 euro uit. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Berenschot naar de AEX en AMX bedrijven. Daaaast lijkt er ook een beperkte relatie met groei of afname van de netto winst.

Uit het onderzoek van Berenschot naar de beloning van de 50 bedrijven in de AEX en AMX blijkt dat de korte termijn bonussen van bestuursleden met 9 procent zijn gedaald, namelijk van gemiddeld 324.00 euro in 2010 naar 295.000 euro in 2011. In 2010 was er nog een stijging van 37 procent aangezien de bonussen in 2009 nog gemiddeld 237.000 euro waren. De vaste jaarsalarissen zijn in 2011 nauwelijks gestegen. Een bestuurslid ontving in zowel 2011 als 2010 gemiddeld ongeveer 470.000 euro.

Als ik het huidige tijdsgewricht moet typeren dan zijn er eigenlijk maar drie woordjes nodig: “De schaamte voorbij”.

Dit is toch om te huilen? Niet presteren en toch een bonus? Graaien is de norm.

 • Verlies lijkt geen drempel voor bonus aan Raad van Bestuur (Berenschot)

In ander nieuws:

 • Kabinet tekent ACTA niet (NU.nl)

Actie: Spanje vraagt officieel om hulp voor het Spaanse bankwezen. Reactie: Moody's waardeert Spaanse banken af.

 • Moody's waardeert 28 Spaanse banken af (FD)

Ook leuk: beelden van een Spaanse spookstad..

 • Bouman's bios: spookstad van 2000 mensen (RTL-Z)

Ik kan de grap er wel van inzien. Sta je op het punt om de Griekse minister van Financiën te worden, moet je zelf aan het infuus. Beterschap gewenst..

 • Beoogd Griekse minister haakt af (NU.nl)

Uit buitenlandse media

Tony Blair acht Britse toetreding eurozone denkbaar
Oud-premier Blair van Groot-Brittannië acht een Britse toetreding tot de euro niet voor onmogelijk. Echter, allereerst moet Europa de schuldencrisis oplossen (en het pond tot in de Britse riolering devalueren) voordat Groot-Brittannië die keuze zal moeten maken. U ziet aan de haakjes dat ik gemakshalve toevoeg wat Tony “Irak heeft nucleaire wapens” Blair selectief weglaat. De Britten kijken – terwijl hun geldpers draait – van de zijlijn toe hoe Europa worstelt. Blair denkt de oplossing te kennen want hij liet voor de BBC-radio weten dat (google translate):

“Voordat er over een mogelijke toetreding tot de euro wordt nagedacht, moet de financiële crisis in Europa worden opgelost. Dat is alleen mogelijk wanneer Duitsland bereid is om de [Europese staats] schulden gemeenschappelijk te maken. “Dit betekent dat de staatsschuld de ene lidstaat als die van alle lidstaten wordt beschouwd, iets dat in Duitsland erg moeilijk ligt.” De landen met schuldenproblemen moeten zich dan volledig aan de voorgeschreven hervormingsprogramma's houden. “Anders zou het oneerlijk zijn om de Duitsers om geld te vragen en te betalen.”

 • Blair hält späteren Euro-Beitritt Großbritanniens für denkbar (Spiegel)

Interview Wolfgang Schaüble
Onder de titel “We willen Europa zeker niet verdelen” gaf de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schaüble een openhartig interview met Spiegel. De titel is voor een goed verstaander een sneer naar de Britten. Onlangs schreef ik dat de Britten al meer dan 1.000 jaar een verdeel-en-heers beleid voeren ten aanzien van Europa. Schaüble zinspeelt op dat beleid want op de vraag of er niet een Europa van twee snelheden dreigt te ontstaan antwoord hij:

Schäuble: We should try to achieve all of this for the entire EU. Germany has always stood for an EU of the 27 countries. But in light of Britain's continued resistance to further integration steps, as we saw with the fiscal pact, there are limits to my optimism in this regard. It's quite possible that we will have to create the new institutions for the euro zone first. But it's also clear that this would be an open club. Every member state of the EU would be more than welcome to participate. We certainly don't want to divide Europe.

Het hele interview is zeer de moeite waard; Schaüble spreekt zijn verwachting uit dat fundamentele Europese hervormingen sneller zullen plaatsvinden dan menigeen denkt..

 • 'We Certainly Don't Want to Divide Europe' (Spiegel)

Sjors Sores..
George Soros zegt in een interview met Bloomberg:

“I think Greece leaving the euro zone or being pushed out is now a real expectation and this is what is necessary to strengthen the rest of the euro zone because the way the financial markets work they can actually push a country like Italy into default – see this is what the weakness of the euro as it is currently structured because a developed country has no reason to default because it can always print money. By printing money it can devalue the currency and people can lose money by buying debt but there is no danger of default, but the fact that the individual members don't now control the right to print money – they have given that right over to the central bank you see, and that has created this situation with a European country that could actually default and that is the risk that the financial markets price into the market and that is why say ten-year bonds yield 6% whereas British 10-year bonds yield only 1.25%. That difference is due to the fact that these countries have abandoned the, surrendered their right to print their own money and they can be pushed into default by speculation in the financial markets.”

Geld printen is géén vorm van failleren? Houdt toch op: wat een kul. Het is juist de kracht van de euro dat landen niet in staat zijn om via hun centrale bank de printer te kapen om zodoende de onbetaalde politieke rekening te dekken. Dit is géén gebrek aan de euro; het is een kwaliteit! Wanneer banken of overheden failliet gaan, dan is dat in de praktijk een privaat risico. Er schuilt geen valutarisico in de euro zolang die niet geprint worden om het structurele gat in de hand van politici te dichten.

Mijdt Sjors Sores alsjeblieft want hij heeft er een handje van om er een tweede agenda op na te houden.

 • The Full “Three-Days-To-Eurocalypse” Soros Interview (Zero Hedge)

Europa: waar gaan we heen?
Het blijft de vraag waar we met Europa naartoe gaan. Via CNBC lezen we een bericht van de Financial Times:

The European Union would gain far-reaching powers to rewrite national budgets for eurozone countries that breach debt and deficit rules under proposals likely to be discussed at a summit this week, according to a draft report seen by the Financial Times.The proposals are part of an ambitious plan to tu the eurozone into a closer fiscal union, giving Brussels more powers to serve like a finance ministry for all 17 members of the currency union. They are contained in a report to be presented at the summit, which will also outline plans for a banking union and political union.

Tegenwoordig is het electoraal verantwoord om de Brusselse inmenging te bestempelen als een brug te ver. Begrotingstekorten zijn nu eenmaal een politiek heilig huisje: welke politicus wil niet met krediet zijn eigen herverkiezing financieren?

Echter, Brussel zal zich niet bemoeien met de vraag waaraan het geld wordt besteed. Dat was overigens een belangrijk element dat Wolfgang Schaüble naar voren bracht in het interview met Spiegel: de kracht van Europa schuilt hem in haar decentrale diversiteit. Het enige dat Brussel wil afdwingen is dat politici niet langer meer uitgeven dan wat er binnenkomt. De vraag die iedereen zich moet stellen is of men Den Haag vertrouwt dat zij niet langer meer uitgeeft dan u te besteden heeft.

In het huidige stelsel prevaleert het budgetrecht van de Tweede Kamer boven het budgetrecht van de Nederlandse belastingbetaler. En dat kost ons dagelijks €90 miljoen. Als Brussel hieraan een einde maakt dan wordt er fundamenteel afgerekend met de belangrijkst oorzaak van deze crisis: het altijd groeiende gat in de hand van de politiek.

 • EU Could Rewrite Eurozone Budgets (Financial Times; CNBC)

News & Views
Een sterke reflectie van Bill Buckler:

 • Bill Buckler On Keynesian Religion As World War… And The One “Good” Thing About It (Zero Hedge)

In dezelfde categorie een aardige uiteenzetting over de problemen van de economische academische wetenschap.

 • Philip Pilkington: Neoclassical Economics and the Foreclosing of Dissent – The Inner Death of a Social Science (Naked Capitalism)

Sterke analyse van Lisa Pollack..

 • The Bank of England gets economical with its derivatives (FT Alphaville)

Al verschijnt het bericht in de media nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel..

 • Shouryya Ray, 16-Year-Old 'Genius,' Didn't Actually Solve Newton's 350-Year-Old Mathematical Problem  (Huffington Post)

China en Japan kiezen voor economische integratie. Een aloude geografische wetmatigheid blijkt eens te meer te kloppen: “nabijheid telt!” Bovendien geldt dat beide landen op deze manier onder het juk van de inflaterende dollar uit komen.

Tot slot.

Tips zijn welkom..