Dagelijkse kost 28 juni 2012

Nieuws uit Nederlandse media

Eerste Kamer stemt voor noodfonds ESM
Ik vermoed dat er onder de lezers de nodige tegenstanders zijn van het ESM; maar laat ik nogmaals benadrukken dat indien ik als volksvertegenwoordiger had moeten stemmen, ik ja gestemd zou hebben. Waarom? In ieder geval niet omdat ik vind dat het ESM nu zo'n briljante uitvinding is. Het ESM is eigenlijk het resultaat van politieke incompetentie, een testimonium paupertatis. Zolang de politiek in heel Europa meer blijft uitgeven dan er binnenkomt, dan zijn dit soort noodinstituties nodig ter illustratie van het veel te grote gat in de politieke hand. Een gat die zij maar niet willen dichten. Laat ik dat voorop stellen.

Ik zie het ESM als strikt noodzakelijk om de doodeenvoudige reden dat als het er niet komt, Zuid-Europa heel Noord-Europa zal meeslepen in een acuut faillissement. Nu zijn er mensen die voor faillissement (of “collapse”) pleiten, maar die gaan eraan voorbij dat er een financiële nooduitgang bestaat. En waarom je eigen ruiten ingooien als dat niet nodig is? De exit is gevonden met de herwaardering van de nationale goudreserves die het mogelijk maakt om het financiële stelsel te herkapitaliseren. Het idee van een dergelijke herkapitalisatie is simpel: los staatsobligaties (met tegenpartij risico van belastingbetalers die dat geld niet hebben) af door die te ondervangen met een bezitting zonder tegenpartij risico (goud!).

Het hele punt is dat die herwaardering van goud samenvalt met de val van de dollar – of in ieder geval met het verdwijnen van de status van de dollar als wereldreservemunt; niet eerder. Het hele probleem is dat de “macht” van de dollar nogal groot is. En niemand is bereid om actief de dollar aan zijn einde te helpen, want hè, dat zal de Amerikaanse politiek niet echt weten te waarderen.

Deze crisis is zogezegd begonnen met het monopolie op het uitgeven van Amerikaanse schulden als wereldspaarreserve en zal er ook mee eindigen. Tot het zover is, neemt Europa de tijd om de Europese nationale politiek onder budgetcuratele te plaatsen en dat is hard nodig. Dat de politiek nu miljarden geld moet lenen en miljarden moet garanderen is iets dat zij maar niet kunnen uitleggen. Dat is uiteraard eveneens een politiek zwaktebod, maar de bottom-line is dat er zonder ESM geen nooduitgang gevonden wordt.

Hoe je dit ook wendt of keert, wij zitten met zijn allen in Europa in hetzelfde schuitje, of beter gezegd, in een gebouw met maar één nooduitgang. Bovendien is het Europese gebouw gevuld met ontzettend veel rook en spiegels. De vraag rijst, kijkt men door alle politieke rookbommetjes heen, verwijdert men de spiegels om te zien waar die nooduitgang zit, of staart men zich blind in rook, spiegels, en politiek gekissebis? Nog belangrijker: barricadeer je de nooduitgang?

Met het ESM neemt de politiek een niet uit te leggen obstakel, dat in de praktijk gaat afdwingen dat als overheden (en banken) die gebruik maken van de noodsteun zich onderwerpen aan de eis dat zij het budgetrecht terug gaan geven aan de belastingbetaler. Het ESM voorkomt dat overheden in perifeer Europa, het minder insolvabele Noord-Europa meesleurt in een onordelijk faillissement. Het ESM is niets minder dan een noodgreep binnen de context van het huidige financiële stelsel die als instrument twee zaken afdwingt: gaten in de handen van politici worden ermee dicht getimmerd terwijl het tegelijkertijd voorkomt dat de financieel-economische ruiten van alle Europeanen worden ingegooid.

Nog een element waarom ik het probleem van het ESM niet zie: het ESM voorkomt dat de ECB op het sociale contract dat zij met de Europeaan heeft, failleert. Wanneer ik belangen afweeg dan kies ik altijd het onpartijdige contract dat ik heb met de ECB. Dat contract staat tenminste ergens voor: prijsstabiliteit voor mijn kleine levensbehoeften. Ter verduidelijking van die laatste opmerking: ik spaar niet bij de bank, of in euro's; daarvoor bestaat een veel beter alteatief..

 • Eerste Kamer voor noodfonds ESM (NOS)

Over de waarde van ons schuldcontract met de Nederlandse politiek gesproken, kredietbeoordelaar Fitch kent het schuldcontract van de namens-de-Nederlandse-belastingbetaler-komma-wij-hebben-een-perma-gat-in-ons-hand-politici nog steeds een triple A-status toe.

Via het Nederlands Dagblad, de motivering van Fitch:

Fitch heeft het oordeel over de kredietwaardigheid van Nederland op AAA gehouden, met een stabiel vooruitzicht. Het bureau toont zich tevreden met het begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie. De dreiging in april met een verlaging naar triple-A met een negatief vooruitzicht was een gevolg van het uitblijven van een begrotingsakkoord tussen de VVD, het CDA en de PVV. Fitch noemt de Nederlandse economie ‘flexibel, divers, hoogwaardig en concurrerend’. Een dramatische verslechtering van de crisis in de eurozone zou echter wel estige negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.

Fitch noemt de Nederlandse planeconomie bestaande uit meer dan 50% overheidsuitgaven, een dagelijks overheidstekort van €90 miljoen, een vastgeroeste huizenmarkt met een torenhoge hypotheekschuld en dalende huizenprijzen, too-big-to-fail systeembanken en een graaiende bestuurlijke elite, “flexibel, divers, hoogwaardig en concurrerend.

Uh.. ja, en ik kom van Mars, heb daar ruimtevaarttechnologie gestudeerd, heb een ruimtevaartschip gebouwd, ben daarmee naar de aarde gereisd, en ik verblijf op deze mooie planeet om mij dergelijke onzin op de mouw te laten spelden. Nee echt!

Tokkie Alert!

Via de NOS:
De SP vindt dat de Europese Centrale Bank staatsobligaties moet opkopen van zowel Noord- als Zuid-Europese landen. SP-leider Roemer zei in het Kamerdebat over de Europese top dat de ECB op die manier de werkgelegenheid kan bevorderen. Volgens hem heeft dat meer effect dan het Europese noodfonds. Landen in de problemen, zoals Cyprus, zouden ook door de ECB moeten worden gered.

Pleidooi
Door dat pleidooi kwam Roemer onder vuur te liggen van een groot deel van de Kamer. Veel partijen verweten Roemer dat hij op die manier veel macht geeft aan een Europees orgaan, dat niet democratisch wordt gecontroleerd. Ze benadrukten dat Roemer anders juist pleit voor terughoudendheid bij het belangrijk maken van Europa. Roemer zei dat politici moeten oppassen in een “ongelooflijk tempo” allerlei veranderingen aan te brengen. Volgens hem lijken voorstellen om bijvoorbeeld een Europese president te benoemen er te worden doorgedrukt.

Allereerst Roemer. Zoals gisteren Bezemer door mij getypeerd werd als een zacht geld socialist, zo doe ik dat vandaag met Roemer. Iedereen die pleit voor de financiering van onbetaalbare overheidstekorten met de geldpers, stelt voor dat het onpartijdige sociale contract dat de euro heet, opgeblazen wordt zodat de politiek haar fundamentele probleem van een veel te groot gat in de hand, niet hoeft op te lossen.

Zacht geld socialisten failleren zodra het geld van een ander op is. Zacht geld socialisten zullen het ook niet nalaten om op de “integriteit van geld” te failleren.

Als ik vervolgens lees dat Roemer verweten wordt dat hij te veel macht gunt aan een Europees orgaan dat zogenaamd “niet democratisch” wordt gecontroleerd dan denk ik: daar staat weer een schaap onzin te blèren! Snapt men dan echt helemaal niks van geldzaken?

In een sterke column van Ewald Engelen die erg kritisch is ten aanzien van een Europese bankenunie (dat is een fiscale unie via de achterdeur) las ik in zijn slotzin een zelfde boodschap: “Want een ondemocratische euro is het niet waard om te worden gered”.

Een ondemocratische euro is nou net niet waarvan sprake is: de integriteit van de euro is via het mandaat van de ECB – zie dat als grondwet –  onpartijdig gemaakt. Een “democratische euro” of een “democratisch gecontroleerde centrale bank” zou betekenen dat de valuta tot in de oneindigheid geprint kan worden. En als iets kan, dan gebeurt dat ook. Immers, om de euro democratisch te maken wordt er een politiek mandaat toegevoegd en dan is het resultaat heel simpel. De geldpers krijgt een politiek mandaat, geniet daarmee plotseling “democratische legitimiteit”, die vervolgens in alle *wijsheid* (uhum..) gestuurd wordt om de euro “democratisch” in te zetten om nog meer van onze toekomst te verkopen om zodoende de contant gemaakte waarde ervan meteen te spenderen. Democratisch gelegitimeerd geld is een socialistische eufemisme voor “zacht geld”; een paradigma dat houdbaar is totdat de toekomst waardeloos is geworden. Het klinkt mooi, maar staat garant om op de lange termijn waardeloos te worden.

Overigens, alle “democratische geld” eufemismen daargelaten; wij hebben bij wijze van meerderheid van stemmen ingestemd met het mandaat van de ECB: haar mandaat heeft wel degelijk democratische legitimiteit; hoe graag zacht geld socialisten ons ook willen doen geloven dat “politiek geld” beter is dan onpartijdig geld.

 • Roemer onder vuur in Europadebat (NOS)
 • Spelen met vuur (Ewald Engelen; FTM)

Domme dieven?
Bankiers graaien, bestuurders – privaat of publiek – zijn van de zelfverrijking, priesters zitten aan kleine kinderen, Emile Roemer wil een monetaire coup d'etat plegen en Griekse dieven? Die stelen hele spoorbruggen. Het verval van het 'westerse' moraal kent geen grenzen.

Via Nu Zakelijk:

De mannen, werknemers van een bouwbedrijf, hadden een kraan weten te bemachtigen om het gevaarte mee te nemen. De [spoor]brug, nabij de stad Kilkis in het noorden van Griekenland, weegt maar liefst 15 ton en is 15 meter lang en 5 meter breed, zo meldt de Griekse krant Ekathimerini.

Eventjes wat oud-ijzer jatten en verkopen. Dom? Je moet het maar aan durven.. een spoorbrug van 15 meter lang en 5 meter breed. Probeer daar maar eens ongezien mee weg te komen! 

 • Grieken op heterdaad betrapt bij diefstal spoorbrug (NU Zakelijk)

Column Aold Heertje
Quote: De opstellers van de opgaven zijn veelal docenten economie. Hun vakinhoudelijke kennis is in het algemeen beduidend lager dan waaraan wij in Nederland gewend waren. Het heeft geen zin hen daarvan een verwijt te maken, want hun lacunes worden verklaard uit de gebrekkige opleiding die zijzelf hebben genoten en hier wringt de schoen.

Er is langzamerhand een hele generatie hoogleraren economie ontstaan die niet meer over overzicht van de economische wetenschap beschikt, hoogstens specialist is op een bepaald onderdeel, de exacte kanten van het vak verwaarloost, geen kennis heeft van de geschiedenis van de economie, de methodologie en van de huidige stand van de wetenschap.

BINGO!!

 • Heertje: Fouten examen door verschraalde hoogleraren (RTL-Z)

ABN Amro schikt voor 400 miljoen met ex-Fortis
Presentatie is alles; het kost €400 miljoen, het “levert” €1,6 miljard aan kekapitaal op: De schikking wordt door ABN Amro meegenomen in de resultaten van het tweede kwartaal. De bank had eerder een voorziening getroffen van 2 miljard euro voor de zaak. Doordat het uiteindelijke bedrag lager uitvalt, verbetert het kekapitaal van de bank met 1,6 miljard euro.

 • ABN Amro schikt voor 400 miljoen met ex-Fortis (RTL-Z)

In ander nieuws:

 • Arsenaal crisismaatregelen raakt uitgeput (FD)
 • Brazilië pompt 4 miljard in economie (NU.nl)
 • Corporaties moeten waardering derivaten aanpassen (FD)

Hilarisch!! Oud-Philips CEO Cor Boonstra kreeg van zijn KBC-bankier in Amsterdam een gefingeerd overzicht van zijn beleggingsportefeuille gepresenteerd. De Belgische bankier zou naar verluid als otter hebben zitten zweten toen hij Boonstra om de tuin probeerde te leiden. Hij trachtte Boonstra wijs te maken dat zijn portefeuille aandelen twee keer zoveel waard was. Veel gekker kan je het haast niet verzinnen..

 • KBC fopte Boonstra met dubbele boekhouding (FD)

De prijs van het met krediet gefinancierde Sangria-feestje blijft onverminderd hoog en onhoudbaar..

 • Spaanse rente weer op 7% (RTL-Z)

Grappig: DNB waarschuwt voor beleggen in private equity en hedge funds. Misschien moet DNB waarschuwen voor alle beleggingen in tegenpartij risico.. (denk bijvoorbeeld triple A Nederlandse staatsobligaties………)

 • DNB: wees voorzichtig met beleggen in private equity en hedgefunds (FD)

Tja, als onbetaalbare verworven rechten dreigen te vervallen en de pot met geld minder groot wordt dan rollen – net als bij kleine kinderen die geen snoepjes meer krijgen – de tranen over de wangen..

 • 'Bedrijven stellen ontslagplannen uit' (NU.nl)

Nieuws uit buitenlandse media

LIBOR MANIPULATIE met CHOCOLADELETTERS bewezen
Het Britse Barclays betaalt voor overduidelijk bewezen manipulatie van de basisrente LIBOR, die als onderdeel van de leenvoorwaarden bepalend is voor enkele honderden biljoenen aan uitstaande leningen en derivatencontracten. Via Reuters:

The CFTC ordered the bank to pay a $200 million penalty, saying it was the largest civil monetary penalty it has ever imposed. Barclays also settled with the U.S. Department of Justice and the UK's Financial Services Authority and will pay fines of $160 million and $92.8 million, respectively.

In totaal bedraagt de boete $450 miljoen; hoeveel Barclays aan deze list en bedrog heeft overgehouden is niet bekend, maar dit zal ongetwijfeld substantieel zijn. FT Alphaville en Zero Hedge lazen de eindrapportage en de sappige e-mails van de betrokken bankiers die de manipulatie van de LIBOR-rente onderling afspraken.

Een quote van een bankier die dondersgoed wist dat dit niet door de beugel kon:

As the U.S. Dollar senior submitter said in October 2008 to his supervisor at the time, “following on from my conversation with you I will reluctantly, gradually and artificially get my libors in line with the rest of the contributors as requested. I disagree with this approach as you are well aware. I will be contributing rates which are nowhere near the clearing rates for unsecured cash and therefore will not be posting honest prices.”

En nog een sappige quote:

iii. On Monday, 13 March 2006, the following email exchange took place:

Trader C: “The big day [has] arrived… My NYK are screaming at me about an unchanged 3m libor. As always, any help wd be greatly appreciated. What do you think you’ll go for 3m?”
Submitter: “I am going 90 altho 91 is what I should be posting”.
Trader C: “[…] when I retire and write a book about this business your name will be written in golden letters […]”.
Submitter: “I would prefer this [to] not be in any book!”

Vooruit nog een quote; onder de begeleidende tekst van FT Alphaville:

For example, on 26 October 2006, an exteal trader made a request for a lower three month US dollar LIBOR submission.  The exteal trader stated in an email to Trader G at Barclays “If it comes in unchanged I’m a dead man”.  Trader G responded that he would “have a chat”. Barclays’ submission on that day for three month US dollar LIBOR was half a basis point lower than the day before, rather than being unchanged.  The exteal trader  thanked Trader G for Barclays’ LIBOR submission later that day: “Dude.  I owe you big time!  Come over one day after work and I’m opening a bottle of Bollinger”.

Dude.. a bottle of Bollinger? Sweet!

Het deed mij denken aan de onderstaande filmscene. Deze bankiers hebben net als de onderstaande heren iets in geschrift vastgelegd waar de hele wereld zich aan kan versmalen:

 • LIBOR manipulation? Done for you, Big Boy (FT Alphaville)
 • Barclays in Libor settlement with U.S., UK regulators (Reuters)
 • Barclays Found To Engage In Massive Libor Manipulation, Gets Wrist-slapped By Coopted Regulators (Zero Hedge)

Overigens vond ik de conclusie van Zero Hedge (bericht hieronder) wel een aardige suggestie bevatten:

Our advice to anyone who had an adjustable rate mortgage in the period between 2005 and today: sue the living feces out of Barclays, and all other banks who crawl out of the woodwork with purported settlements. Because due to their undisputed mark manipulation, it is absolutely safe to say that ARMs, which rely on Libor for interest rate formation, were grossly manipulated by the same idiot traders who left written evidence of their manipulation year after year. Now it is their tu to pay.

 • Shocking Details Of Barclays Epic Lie-bor Fraud: “Duuuude…Whats Up With Ur Guys 34.5 3m Fix…Tell Him To Get It Up!” (Zero Hedge)

JP Morgan's Battle Royale..
Een aantal updates over de verlieslatende derivatenpositie van JP Morgan. Deze updates volgen naar aanleiding van het bericht vorige week bij CNBC waarin werd gesteld dat JP Morgan de positie voor zo'n 60-70% had teruggebracht, iets dat vrij snel ontkracht werd door FT Alphaville en Zero Hedge. Beide doken de databases in en concluderen dat het debacle bij lange na nog niet over is..

Een quote uit deel 2 uit de analyse van Lisa Pollack:

It’s come down and it’s stayed down. What does that tell us? It tells us that if JPMorgan is exiting its CDX.NA.IG.9 positions, it is likely doing so in a quiet way, negotiating with individual counterparties to get out. From reports late on Tuesday, one of the counterparties might be Boaz Weinstein of Saba Capital. But who knows?

All we know is that there isn’t much in the data to convince us that JPMorgan is out of its disastrous portfolio in a significant way. Not just yet.

 • [JPM Whale-Watching Tour] Unwind? What unwind? – Part 1 (FT Alphaville)
 • [JPM Whale-Watching Tour] Unwind? What unwind? – Part 2 (FT Alphaville)
 • So Much For the 'Epic' JPM 'Whale-Trade' Unwind (Zero Hedge)

Negatieve deposito-rente bij de ECB??
Een heel apart bericht verscheen gisteren bij Bloomberg en ik heb mijn grote twijfels bij de strekking van dit bericht. Bloomberg opent namelijk haar artikel met de zin: European Central Bank President Mario Draghi is contemplating taking interest rates into a twilight zone shunned by the Federal Reserve.

En vervolgt dat 'statement' met:

While cutting ECB rates may boost confidence, stimulate lending and foster growth, it could also involve reducing the bank’s deposit rate to zero or even lower. Once an obstacle for policy makers because it risks hurting the money markets they’re trying to revive, cutting the deposit rate from 0.25 percent is no longer a taboo, two euro-area central bank officials said on June 15.

In het hele artikel ontbreekt elke verwijzing of toelichting wanneer Draghi of de ECB of wie dan op een negatieve depositorente gezinspeeld heeft. De vet gedrukte zin lijkt te suggereren dat er binnen de ECB overwogen wordt om de depositorente op standje negatief te zetten, maar die suggestie wordt m.i. via de zinsopbouw “gespind”.

Het hele artikel is vervolgens gewijd aan een rondgang hoe de markt zou reageren op een dergelijke zet. Nu is het zo dat Europese banken dagelijks zo'n €700-800 miljard aan overtollige reserves stallen bij de ECB tegen een vergoeding van 0,25% en om banken te dwingen om dit geld aan elkaar uit te lenen of juist te lenen aan het MKB zou de ECB – aldus Bloomberg – overwegen die rente te verlagen of negatief te maken. Het hele probleem is dat een dergelijk negatieve prijszetting niet zonder problemen kan plaatsvinden en die worden in het artikel ook aangewezen.

We houden dit in de gaten maar vooralsnog ben ik op zijn zachtst gezegd sceptisch over de juistheid van dit bericht.

 • Draghi May Enter Twilight Zone Where Fed Fears to Tread (Bloomberg)

Tokkie Alert 2

Francois Hollande ligt zoals de kapitein van de Titanic op ramkoers met een ijsberg. 

Via de Wall Street Joual:

French Socialist President François Hollande is set to increase the minimum wage by more than inflation [..]. Departing from a tradition of strictly pegging the minimum wage to the consumer-price index, the govement said the Smic, as it is known here, would increase by 2% as of July 1. “We've made that promise, and we've kept it,” French Labor Minister Michel Sapin said Tuesday.

The govement also is preparing to unveil tax increases to make good on its pledge to reduce the budget deficit to 4.5% of yearly output this year and 3% in 2013. The list includes a new tax on dividends, a new top income-tax bracket of 75% for people eaing more than €1 million a year, and increases in the wealth and inheritance taxes.

For 2012, the govement has said it needs to raise an extra €8 billion to offset a decline in tax collection caused by the weaker-than-expected economic growth and achieve the 4.5% budget-deficit target.

De economie laten groeien via hogere belastingtarieven voor rijken en een hoger minimuminkomen is een beproefd economisch recept: het faalt omdat de maatregelen averechts werken. Rijken vertrekken en werklozen worden niet aangenomen of ontslagen. Resultaat? Minder belastinginkomsten en hogere uitgaven ten behoeve van uitkeringen.

Gelukkig lopen er ook nog Fransen rond die het wel begrijpen. Ondeemer Vronski trekt de juiste conclusie ten aanzien van het beleid van Fransje Hollande:

In particular, Mr. Vronski, whose company exports 90% of its output, blasted Mr. Hollande's plan to reverse measures adopted by the previous center-right govement that would have funded a cut in payroll levies with a sales-tax increase. Ervor, he said, has delayed plans to expand production until it has better visibility over the govement's tax measures. “If somebody is drowning, you don't put more weight on his shoulders, you send him a lifesaver,” he said.

Zodra Hollande de ijsberg heeft geraakt, dan zal Europa hem geen reddingsboei kunnen toewerpen. Als hij zinkt, dan krijgt hij de deksel op de neus.

Cybercriminelen stelen digitaal geld..
Eerst was er het wapen, vervolgens het schild. Dat heeft voormalig president Clinton ooit eens gezegd bij zijn David Dimbleby lezing in Groot-Brittannië. Zo werkt dat ook met inteet: als eerste is er een virus of een code die in een andere computer kan inbreken, en als reactie wordt er een schuld ontwikkeld.

Inteetbeveiligingsbedrijf McAfee en Guardian Analytics hebben een 60-tal servers ontdekt die via een code probeerden in te breken op bankrekeningen van vermogende particulieren en bedrijven met de nodige digitale getalletjes erop. Doel? Het illegaal overboeken van grote sommen geld. Een uitleg van Sky News:

En tot slot via 4closurefraud de Executive Summary van McAfee en Guardian Analytics:

Executive Summary

McAfee and Guardian Analytics have uncovered a highly sophisticated, global financial services fraud campaign that has reached the American banking system. As this research study goes to press, we are working actively with inteational law enforcement organizations to shut down these attacks.

Unlike standard SpyEye and Zeus attacks that typically feature live (manual) interventions, we have discovered at least a dozen groups now using server-side components and heavy automation. The fraudsters’ objective in these attacks is to siphon large amounts from high balance accounts, hence the name chosen for this research: Operation High Roller.

With no human participation required, each attack moves quickly and scales neatly. This operation combines an insider level of understanding of banking transaction systems with both custom and off the shelf malicious code and appears to be worthy of the term “organized crime.”

This study found 60 servers processing thousands of attempted thefts from high-value commercial accounts and some high net worth individuals. As the attack shifted emphasis from consumers to businesses, mule business accounts allowed attempted transfers averaging in the thousands of Euros, with some transfers as high as €100,000 (US$130,000)1. Three distinct attack strategies have emerged as the targets have expanded from the European Union, to Latin America, to the United States.

Debunking the popular wisdom that only big banks are affected, the research documents attacks at every class of financial institution: credit union, large global bank, and regional bank. So far, we estimate the criminals have attempted at least €60 million (US$78 million) in fraudulent transfers from accounts at 60 or more financial institutions (FIs). If all of the attempted fraud campaigns were as successful as the Netherlands example we describe in this report, the total attempted fraud could be as high as €2 billion.

 • Report – Dissecting Operation High Roller | Massive Cyber Attack in USA, Europe and Latin America Siphons $2.5 Billion From Banks (4closurefraud)

Analyse: Bruce Krasting
Zoals altijd erg informerend, Bruce Krasting over de problemen in het Amerikaanse en Europese bankwezen. De strekking van die problemen is eenvoudig. Banken komen kekapitaal tekort, bij wijze van automatisme stoten bankiers hun hoofd aan het plafond van wat zij maximaal kunnen uitlenen, lopen provisies en andere inkomsten mis, en dus proberen bankiers reeds verstrekte leningen (activa) te verkopen. Wat gebeurt er wanneer banken dat tegelijkertijd doen? Het aanbod stijgt, de vraag neemt af en de prijs daalt. Let wel, bankiers hebben met andermans geld belegd..

 • Passing The Trash – Again (Bruce Krasting; Zero Hedge)

Roubini vol lof over de kansen op een Europese depressie en een nieuw Kreditanstalt
Heerlijke doom! Roubini waarschuwt voor catastrofale gevolgen bij het uitblijven van een Europese oplossing van de steeds meer insolvabele periferie. Eén quote, de rest van de opmerkingen van deze eveneens zacht geld socialist kunt u bij Zero Hedge erop nalezen..

Roubini on the persistency of real economy slowdown:
“It’s not just a slowdown…The recession will become a depression. Output has fallen from the peak 15% in Greece.  The same thing in Spain…This could become like Japan, but worse. Japan did not have a sovereign debt crisis because it was a net creditor country. But all of these countries are net debtors. They would be lucky to end up in stagnation like Japan. It’s getting worse, there’s already a sovereign debt crisis, a banking crisis, a balance of payment crisis, an economic crisis and all of those things together are getting worse.”

 • Roubini Confident Europe's Bo Again Virgins Will Not Satisfy Germany (Zero Hedge)

Congrescommissie steunt Ron Paul's wet voor een onafhankelijke audit van de Fed
Ik jat Chris Powell's inleiding maar even want het wordt wat veel allemaal. Via GATA:

Dear Friend of GATA and Gold:

Reason magazine reports that U.S. Rep. Ron Paul's unadulterated legislation to audit the Federal Reserve in full, including its dealings with foreign banks, was approved yesterday in a unanimous vote by the House Oversight and Govement Reform Committee:

http://reason.com/blog/2012/06/27/ron-pauls-latest-audit-the-fed-bill-pa…

Commenting on the bipartisan nature of the committee's vote, the New York Sun says: “It is absurd, after all, to think that the Fed ought to be independent from the branch of govement that created it and before whom its chairman is required to testify. Or from the American people. And, more substantively, that it should be immune from an audit on the eve of its centenary. In the first century of the Fed's existence, the dollar has lost nearly all of its value. It is not much more than half of what it was when President Obama acceded, and little more than a sixth of what it was worth when President George W. Bush took office. No wonder that when this vote finally cleared the House Oversight Committee, it was without vocal opposition.”

The Sun's editorial is here:

Unanimous (New York Sun)
http://www.nysun.com/editorials/unanimous/87882/

Dit lezende krijg ik er een ietwat dubbel gevoel bij. Openheid van zaken, doorzichtigheid van monetaire ingrepen en tal van andere zaken waarover meer openheid gegeven moet worden – te beginnen met een overzichtslijst met alle gealloceerde goudbaren in het bezit en de locatie ervan (denk: DNB) – hebben mijn steun.

De gretigheid van deze plotselinge steun voor Ron Paul's voorstel van deze Amerikaanse congrescommissie bekijk ik echter met argusogen. Nu wordt er altijd gewezen op het private eigendom van de Federal Reserve in tegenstelling tot het publieke bezit van de geldpers. Maar de rente-opbrengsten van de Fed worden al overgemaakt aan de US Treasury. Mijn punt? De private eigendomsstatus van de Federal Reserve is een vrijwel niet ter zake doende bijzaak. Elke discussie daarover leidt de aandacht af van waar het echt om draait en dat is de wijze waarop de geldpers gebruikt wordt om de belangen van de Amerikaanse overheid te dienen.

Mijn inziens is de Fed al lang en breed een speeltje van het Amerikaanse congres. Als een onafhankelijke controle plaatsvindt dan kan men de nodige rottigheid verwachten (dat is het simpele gevolg van een compleet corrupte cultuur op Wall Street èn in Washington DC). Die rottigheid zou wel eens de aanleiding kunnen zijn voor meer expliciete 'politieke' controle over de inzet van het aller machtigste wapen ter wereld: de dollargeldpers.

 • Paul's full Fed audit bill approved unanimously by House committee (GATA)

Tot slot.

Zodra de papieren goudmarkt breekt dan zullen er mensen zijn die zullen kijken alsof dit een donderslag bij een heldere hemel was.. Nu zijn de wolken al bijeen gepakt en is het een kwestie van geduld..