Dagelijkse kost 4 september 2012

Nieuws uit Nederland

'Brede steun binnen ECB voor nieuwe aankopen staatspapier'
Gisteren meldde het ANP dat Mario Draghi en de ECB van plan zijn om driejarig Europees staatspapier (denk m.n. aan Spanje en Italië) op te kopen en dat zou blijken uit bronnen die aanwezig waren bij een besloten vergadering van europarlementariërs en ECB-president Mario Draghi. De bron is anoniem maar zou goed ingewijd zijn.

Vanochtend berichtte het FD dat er binnen de ECB brede steun zou zijn voor het opkopen van staatsobligaties en daarbij meldt het FD dat DNB-president Klaas Knot voorstander is. Tevens zou Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank alleen staan in zijn verzet tegen een nieuw steunprogramma van de ECB. Ook bij het FD is sprake van anonieme maar 'goed ingevoerde bronnen'.

Er wordt in beide berichten de indruk gewekt dat het verzet binnen de ECB tegen het opkopen van staatsschulden – iets dat uitdrukkelijk verboden is en buiten het mandaat ligt van de ECB – gestaakt wordt en dat daarmee de weg naar een Europese variant van kwantitatieve verruiming tot de mogelijkheden is gaan behoren. In het FD wordt dat als volgt geformuleerd:

“Omdat Weidmann geïsoleerd staat, hoeft Draghi niet te vrezen voor zijn plan. Mogelijk kan de Duitser wel afdwingen dat het ECB-bestuur (inclusief hijzelf) nauw betrokken blijft bij de interventies en dat die niet worden gedelegeerd naar de zeskoppige directie van de ECB.”

De boodschap van ECB-bestuurders dat zij alles zullen doen om de euro te redden bereikt de media. Echter, diezelfde media laten m.i. teveel achterwege te melden dat daarbij keer op keer wordt herhaald dat de ECB binnen haar mandaat zal opereren. Dat betekent dat aankopen van staatspapier niet zonder meer een onderdeel kunnen zijn van monetaire interventies. Anders gezegd, het mandaat verbiedt geldpersfinanciering van overheidstekorten en tot nu toe heeft de ECB zich daaraan gehouden. De ECB-aankopen van staatspapier van perifere landen onder het SMP-programma is tot nu toe technisch bezien geen vorm van geldpersfinanciering dan wel monetaire verruiming geweest.

Aanstaande donderdag maakt de ECB haar rentebesluit bekend en licht Mario Draghi eventuele nieuwe maatregelen toe. Deze berichten zinspelen op nieuwe maatregelen en daarbij is het kennelijk de verwachting dat de ECB de geldpers zal aanzetten. Nu acht ik aankopen van staatspapier tot de mogelijkheden te behoren, maar dergelijke aankopen zullen binnen het mandaat moeten vallen en dat betekent dat monetaire verruiming uitgesloten kan worden. Wat de konijn uit de hoge hoed ook moge zijn, monetaire verruiming is mijn inziens een onjuiste verwachting. Donderdag weten we meer.

 • 'ECB mag kortlopend staatspapier kopen' (NU.nl)
 • Brede steun voor ingreep ECB (FD)
 • 'Alleen president Bundesbank tegen opkopen' (NU.nl)

Moody's verlaagt vooruitzicht EU-waardering
Kredietbeoordelaar Moody's zet het vooruitzicht van de kredietwaardigheid van de Europese Unie op negatief. De motivering van Moody's lezen we via RTL-Z: “Volgens de beoordelaar heeft dit te maken met de mogelijke verlaging van de kredietwaardigheid van de lidstaten die het meest bijdragen aan de EU: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. De vier landen zijn van belang voor het bepalen van de financiële status van de unie. Moody's houdt ze verantwoordelijk voor 45 procent van het totale budget.”

Het is zodat we het gemeld hebben maar of we hier nu nog wakker van moeten liggen? Niet bepaald.

 • Moody's verlaagt vooruitzicht EU-waardering (RTL-Z)

Column
Alexander Sassen van Elsloo is geen fan van de ECB, de Europese Unie, laat staan het huidige insolvabele fiat geldstelsel. Nu verschil ik van inzicht voor wat betreft de ECB maar dat Europa binnen de huidige financiële kaders een vrijwel failliet continent is, onderschrijf ik van harte. Wat mij betreft is er een 'gouden exit' ingebouwd en dat is reden voor het verschil van inzicht met Sassen van Elsloo. Kort gezegd kan er alleen met een herwaardering van goud (in Europa 10.000 ton +) een herkapitalisatie op systeemniveau plaatsvinden en alleen op die manier kan Europa de insolvabiliteit van overheden en bankwezen opheffen. Dat het proces om daar te komen niet gemakkelijk is moge duidelijk zijn. Maar goed, dit terzijde.

Sassen van Elsloo haalt inmiddels ouderwets uit naar Europese functionarissen en trekt het in de sfeer van Star Trek. Hij vergelijkt Herman van Rompuy et al. met de Borg: “resistance is futile”.. Alleen daarom al een leuke leestip!

 • Van Rompuy is een Borg (IEX)

In ander nieuws:

Faillissementsfraude: moeilijk te bewijzen, maar blijkt in de praktijk toch strafrechtelijk te vervolgen. Een overwinning voor het OM en ondeemend Nederland..

 • 'Verkopen bv aan opkoper is strafbaar' (FD)

Van Rabobank wisten we dat zij onderzocht worden op betrokkenheid bij de manipulatie van de Libor-rente. Dat geldt nu ook voor ABN-Amro..

 • DNB bekijkt ABN Amro in Libor-zaak (NU.nl)

Nieuws uit buitenlandse media

Grexit geruchten
Het blijft een wonderlijk tafereel: Amerikaanse en Britse media voorzien het uiteenvallen van de eurozone (want de euro is een mislukt monetair experiment en dat komt omdat de euro niet door de belofte van de staat wordt gedekt en de geldpers niet aangezet kan worden om die belofte bij herhaling te gelde te maken zodat de perma-tekorten van het centrale gezag tot in de oneindigheid gefinancierd kan worden).

Welnu, via FT Alphaville lezen we dat Amerikaanse bedrijven en met name banken zich in de vakantie en masse hebben voorbereid op een vertrek van Griekenland uit de eurozone, tot aan vrachtwagens met geld aan toe. Via FT Alphaville onder de titel “Trucks of cash and empty New Drachma accounts”:

That’s a couple of the examples of preparations that US companies are making for a Greek eurozone exit, according to the New York Times.

Here’s the trucks:

Bank of America Merrill Lynch has looked into filling trucks with cash and sending them over the Greek border so clients can continue to pay local employees and suppliers in the event money is unavailable.

And the empty accounts:

JPMorgan Chase, though, is taking no chances. It has already created new accounts for a handful of American giants that are reserved for a new drachma in Greece or whatever currency might succeed the euro in other countries.

The particular situation of Grexit occurring on a Friday night, followed by a weekend and then a bank holiday, is worrying others:

“In some cases, companies have contingency plans in place, such as having someone take a train to Athens with 50,000 euros to pay employees.”

The story has a few other gems (except for Mastercard and Visa, who just used it to boringly brag about how prepared they are for Grexit).

Ja ja, die Amerikanen plannen alvast. Dit berichtje kunnen we schuiven onder het kopje “een scheutje olie op het vuur gooien”..

 • Trucks of cash and empty New Drachma accounts (FT Alphaville)
 • U.S. Companies Brace for an Exit From the Euro by Greece (New York Times)

Hyperinflaties vs hyperdeflaties: 56 – 0
Via Zero Hedge verscheen er een paper van Steve Hanke en Nicholas Krus (Cato Institute) die alle gedocumenteerde voorbeelden van hyperinflaties opnieuw en uniform berekend hebben. Voor de vakidioot is het paper een belangrijke bijdrage want niet eerder werd een overzicht geproduceerd waarbij de hyperinflatiecijfers op dezelfde wijze berekend werden en dat maakt een vergelijking nu eenmaal moeilijk. Nu die berekening uniform is gemaakt, is er een prachtig overzicht te geven van mislukte en doorgeslagen rondes van geldpersfinanciering.

Een treffende passage uit het paper duidt het probleem van grote getallen. Zodra getallen groot worden dan verliezen mensen al snel de ware omvang van het grote getal uit het oog. Hanke en Krus schrijven daarover:

One of the biggest problems encountered when discussing hyperinflation is the extreme size of the monthly inflation rates. For example, in July 1946, Hungary had a monthly inflation rate of 4.19 × 1016 %. Physicist Richard Feynman, a master of communication, provided the following analogy to help his readers grasp the size of the minute particles he studied, “If an apple was magnified to the size of the earth, then the atoms in the apple would be approximately the size of the original apple” (Feynman et al., 1995: 5). Feynman’s analogy highlights the “size problem” one encounters in the study of atomic theory. Similarly, in the study of hyperinflation, it is difficult to comprehend the size of the “large” numbers represented by monthly inflation rates.

In an effort to overcome this size problem, we included two metrics that help put hyperinflation into perspective: the equivalent daily inflation rate and the time required for prices to double. Following Feynman’s analogy, as atoms are to apples, equivalent daily inflation rates are to monthly inflation rates. Thus, by making these calculations, we can more easily grasp the magnitude of Hungary’s world-record hyperinflation; during its peak month, July 1946, the equivalent daily inflation rate was roughly 207%, with prices doubling every 15 hours.

Of het record van de Hongaarse hyperinflatie verbroken wordt valt te bezien – een prijsverdubbeling elke 15 uur is zo bizar snel dat er wel heel snel geprint zal moeten worden – maar we hebben een vermoeden dat er in het digitale tijdperk een respectabele poging kan worden ondeomen (en niet aan deze kant van de Atlantische oceaan).

 • The Monetary Endgame Score To Date: Hyperinflations: 56; Hyperdeflations: 0 (Zero Hedge)

Angela Merkel 'valt' financiële markten aan
Het is maar net met welk perspectief men naar de problemen van de financiële wereld kijkt maar volgens Bloomberg valt bondskanselier Angela Merkel financiële markten aan met haar uitspraken. Bloomberg schrijft onder de titel “Merkel Attacks Markets in Call for Voter Support to Cut Debt”:

Merkel, speaking at an event organised by the Bavarian Christian Social Union party, said that in the last five years, markets “haven’t served the people,” allowing a few to get rich at the expense of the many. Markets can’t be allowed to destroy the fruits of people’s labor and govements can’t be put at their mercy through excess debt, she said.

“The real question about our democracy is: Can we in Germany and in Europe win elections when we jointly stand up for solid finances, when we don’t always spend more than we take in?” Merkel said in a beer tent packed with local party officials dressed in traditional Bavarian lederhosen and didls.

We zouden bijna zeggen dat wanneer je aan Angela Merkel komt je aan het gezonde verstand komt van iedere weldenkende Europeaan. Hoe moeilijk kan het zijn om tot de conclusie te komen dat er veel en veel te veel financiële partijen parasiteren op de samenleving? Elk westers land houdt er een financiële sector op na die niet bepaald bekend staat vanwege de dienstbaarheid aan hun clientèle. En Angela Merkel zou vanwege electorale overwegingen de financiële sector bekritiseren terwijl zij tegelijkertijd aangeeft dat Europese overheden een fiscale 0-lijn moeten gaan aanhouden?

Als we even een rijtje schandalen uit de mouw mogen schudden dan denken we aan woekerpolissen, verboden koppelverkoop van levensverzekeringen bij hypotheken (denk DSB), valsheid in geschrifte bij hypotheeksecuritisaties (ABP spant niet voor niets rechtszaken in de VS aan), derivaten (denk aan Vestia), high frequency trading (denk aan de flash-crash mei 2010 en talloze herhalingen), papieren termijnmarkten, beggar thy neighbour geldpersfinanciering (VS, UK, Japan), protectionisme via patenten en andere wet- en regelgeving (VS), gefingeerde boekhoudingen (Griekenland mbv Goldman Sachs), mark-to-fantasy boekhoudkundige regels (AIG, Lehman, MF Global), excessieve bonussen, en ga zo maar door.

Het financiële nieuws door een Amerikaanse bril gelezen wordt steeds onzaliger om tot je te nemen..

 • Merkel Attacks Markets in Call for Voter Support to Cut Debt (Bloomberg)

Over Merkel gesproken, gisteren plaatste Zero Hedge de opmerkingen van Angela Merkel die uit de telex van Bloomberg rolde:

    *MERKEL SAYS `DEBT MEANS DEPENDENCY'
    *MERKEL SAYS EU MUST ENSURE THAT IT FIRST EARNS WHAT IT SPENDS
    *MERKEL SAYS `ECONOMY THERE FOR PEOPLE, NOT PEOPLE FOR ECONOMY'
    *MERKEL SAYS EUROPE HAS TO LEARN TO ONLY SPEND WHAT IT TAKES IN
    *MERKEL SAYS TOO MANY IN EUROPE HAVE LIVED BEYOND THEIR MEANS
    *MERKEL 'ABSOLUTELY CONFIDENCE' ECB TO WORK WITHIN ITS MANDATE

Daar valt helemaal niks op af te dingen.

 • Socialist Lampoon's European Vacation Is Over As Merkel Calls To Order (Zero Hedge)

Tot slot.
Wiskunde is een taal die ik maar mondjesmaat beheers, maar Vi Hart weet als geen ander voorbeelden uit de praktijk te koppelen aan wiskunde (kijk vooral ook naar de reeks 'doodling' sessies op haar website). Een voorbeeldje met fruitsnoepjes..