Dagelijkse kost 5 juni 2012

Nieuws uit Nederlandse media

'Het systeem in de zorg is ziek geworden'
Als het op de zorg aankomt dan kan ik mij verschrikkelijk opwinden over de verspilling van gemeenschapsgeld. Peperdure medicijnen, compleet overbodige en duur management, een lappendeken van ineffectief opererende overheidsinstanties, en ongelooflijk hard werkende zorgverleners die gek worden van alle onzinnige Haagse onverbeterlijke symptoombestrijdingsmaatregelen die hun werk eerder moeilijker maken dan makkelijker. Als er op een beleidsterein door Den Haag de afgelopen decennia prutswerk is afgeleverd dan is het wel in de zorg: in plaats van kostenbeheersing is er sprake geweest van kosteninflatie terwijl de kwaliteit van de zorg is afgenomen.

Met de vergrijzing voor de deur is het dus zaak om overbodige verspilling uit te bannen. Als mijn diep gekoesterde wens ooit in vervulling gaat en patenten een andere beloningsstructuur krijgen, dan zijn daar jaarlijks letterlijk miljarden te besparen. De kosten van medicijnen zijn belachelijk hoog vanwege de monopolierechten die door de wetgever gratis worden verstrekt. Dat is mercantilisme ten voeten uit en het is dan ook niet heel wonderlijk dat de grote farmaceuten uit de Verenigde Staten komen.

Het is nu eenmaal een terugkerend fenomeen dat wereldmachten hun relatieve economische voorsprong via protectionistische maatregelen beschermen en daarmee de concurrentieverhoudingen op het standje monopolistische of oligopolistische concurrentie zetten om hun nationale belangen boven het algemeen menselijk belang te verheffen.

Enfin, in het FD verscheen een artikel met de heldere kritiek van Margo Berends. Zij werkte jarenlang in de zorg en kan legt één en ander uit over de structurele verspilling in de zorg. Zij stelt dat het systeem ziek is en om die conclusie kan vrijwel niemand om heen. 

 • ‘Het systeem in de zorg is ziek geworden’ (FD)

En kijkende naar de overheidsbegroting dan hebben we het over de grootste kostenpost van de Rijksoverheid:


Bron: Rijksoverheid (het eerst vermelde rapport..)

En dan is het ook handig om even naar de uitsplitsing van de kosten te kijken en de kostenstijgingen sinds 1998. De kosten stijgen exorbitant terwijl overal de geluiden hetzelfde zijn: de kwaliteit holt achteruit. Halleluja plan-economie. Twee tabellen:

Bron: CBS

Shell verwacht lagere olieprijzen
Autorijdend Nederland kan er rekening mee houden dat de benzineprijzen zullen dalen. Over economische impulsen gesproken, lagere olieprijzen werken generiek door in de economie met als effect dat de kosten omlaag gaan en de koopkracht ermee vergroot worden..

 • Shell verwacht dalende olieprijzen (RTL-Z)

Markt bevriest krediet Spanje: Spaans benauwd
De Spaanse minister van Financiën heeft zijn expliciete zorgen geuit over de snel stijgende rente die Spanje moet betalen om aan krediet te komen. Hij verwoordde het treffend: [d]e hoge rente betekent dat de deur voor Spanje ,,niet open'' staat, [zo] stelde Montoro.” Spanje zal naar alle waarschijnlijkheid een beroep doen op Europese noodgelden om haar banken te herkapitaliseren en dat zou veel zorgen moeten wegnemen. Dat het Spaanse financiële stelsel daarmee als een comateuze patient aan het infuus wordt gelegd maar niet opnieuw tot leven wordt gewekt, moet voor iedereen nu wel duidelijk zijn..

 • 'Financiële markten sluiten deur voor Spanje' (RTL-Z)

In een artikel in het FD werd aandacht geschonken aan de meningen van financials over Rajoy en die is niet mals. Onder de kop “Rajoy heeft voordeel van de twijfel vlot verspeeld” wordt de Spaanse premier de maat genomen:

'Onhandig'
De premier ondermijnde het resterende vertrouwen nog verder toen hij op 23 mei de andere eurolanden om hulp vroeg de Spaanse rente te verlagen. Eerder had Rajoy altijd volgehouden dat zijn land op eigen kracht de crisis door zou komen. Ook een omzichtige en mislukte poging om het probleem bij de geplaagde kredietverstrekker Bankia op te lossen, joeg beleggers weg. Het gevolg: de rente steeg verder tot een niveau boven de 6,5%. 

Hoe valide de kritiek ook is, dit is wel erg makkelijk..

 • Rajoy heeft voordeel van de twijfel vlot verspeeld (FD)

Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen
Via NU.nl: Weekers gaf aan dat hij te weinig tijd heeft om de plannen uit te werken van CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Deze partijen hebben afgesproken dat alleen annuïteitenhypotheken vanaf volgend jaar nog voor aftrek in aanmerking komen. Bij dergelijke hypotheken lost men af tijdens de looptijd. De afspraken in het akkoord hebben enkel betrekking op nieuwe hypotheken.

Lalalalalala: de wal moet het hypotheekschip keren en het is wachten op Spaanse toestanden in Nederland..

Overigens moet ik erg hard lachen om het gestuntel ten aanzien van het belasten van woon-werk verkeer: dit meen je niet. Ik quote nogmaals NU.nl:

Maandag werd eveneens bekend dat de belasting op woon-werkverkeer wordt behandeld na de verkiezingen. [..] Hij noemde daarbij een voorbeeld van een loodgieter, die na werktijd een busje van de zaak mee naar huis neemt om de volgende ochtend direct naar een klant te kunnen. “Is dat dan wel of geen woon-werkverkeer?”

De kosten die gemaakt worden om dit soort vragen met regelgeving te beantwoorden wegen toch niet op tegen de opbrengsten van compleet absurde en overbodige bureaucratie?! Straks komt het er in de praktijk op neer dat de loodgieter – omdat dit fiscaal aantrekkelijker is – eerst omrijdt en zijn busje bij de baas neerzet, zijn eigen auto pakt en naar huis rijdt. Effect? De totaal gemaakte kosten stijgen. Die kosten worden meegenomen in de kostprijs van de loodgieter en die worden weer afgewenteld op de finale eindgebruiker in de economie: u. En dat gebeurt per definitie ofwel linksom dan wel rechtsom.

 • Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen (NU.nl)

Nieuws uit buitenlandse media

Goud, GLD en de GLD Puke Indicator
Als er een groep gold bugs is aan te wijzen die de goudmarkt in al haar finesses begrijpen dan zijn het wel de “Freegold”-adepten. In 1997 begonnen een aantal insiders (waarvan vermoed wordt dat dit centrale bankiers betroffen dan wel nauwe contacten hadden met centrale bankiers) onder acroniem op inteet hun gedachten uiteen te zetten hoe de wereldeconomie vanuit het perspectief van goud in elkaar stak.

Dat leverde de “Goldtrail” op waar tegenwoordig Friend of Friend of Another, of kortweg FOFOA over schrijft. “Another“, “Friend of Another“, maar ook “Arago“, “Aristotle” en vele anderen hebben in enkele jaren tijd de links gelegd tussen wat ik maar de driehoek dollar-olie-goud noem. Eveneens wordt de komst van de euro uitgelegd als de Europese voorbereiding op de implosie van het IMF dollarsysteem.  

Nu kan ik iedereen van harte aanraden om bij FOFOA de linkjes naar de verschillende bronnen aan te klikken en te lezen. Er wordt een wereld van rijke inzichten geopend en de uiteenzetting van die inzichten laat ik over aan FOFOA: dat is zijn verdienste!

De “freegold” posse bestaat naast Fofoa uit een aantal analisten die erg goed zijn ingevoerd in de structuur van en de grote prijsbewegingen in de goudmarkt. Uiteraard heeft iedereen zo zijn eigen inschatting over hoe achter de schermen de goudprijs georchestreerd bewogen wordt en hoe de compleet intransparante papieren goudmarkt werkt, maar zo af en toe dan wordt er een aardig boekje opengedaan over hoe het spel van vraag en papier aanbod verloopt.

“Victor the Cleaner”, wat overigens eveneens een prachtig pseudoniem is, pakte Lance Lewis' GLD Puke Indicator ter hand en zet in een waarlijk geweldige analyse uiteen hoe de grote bullion banken 's werelds grootste goud ETF (1270 ton goud; twee keer zoveel als de Nederlandse officiële goudreserve) op gezette tijden als een voorraadreserve gebruiken. De vragen die het gebruik van GLD als goudopslag door bullion banken (lees: banken die goud verhandelen) opleveren, zijn aanleiding geweest om GLD te bestempelen als de “centrale bank van de bullion banken”.

Het belang van de GLD Puke Indicator zit hem in het signaal dat het afgeeft: kopen of verkopen? De GLD Puke Indicator is gebaseerd op opnames van fysiek goud uit GLD door zogenaamde Authorized Particpants (APs). Deze APs zijn bullion banken die een speciale status hebben bij GLD. Als kleine belegger kunt u een aandeel in GLD kopen waaraan fysiek goud ten grondslag ligt maar u kunt niet het aandeel omzetten in fysiek goud. Authorized Participants kunnen dat wel: zij stellen hiervoor een 'basket', een mandje met GLD-aandelen, van 100.000 aandelen samen die zij kunnen inwisselen voor fysiek goud. Het omgekeerde gebeurt ook: bullion banken converteren – indien hen dat uitkomt – overtollig fysieke goud in aandelen GLD.

De GLD Puke Indicator is een signaal dat 'afgaat' wanneer er sprake is van een uitstroom van fysiek goud uit GLD. Victor the Cleaner en FOFOA analyseren wat er gebeurt met de goudprijs nadat de Puke Indicator een signaal afgeeft. Dat levert twee analyses op die méér dan de moeite waard zijn want zij deduceren aan de hand van de GLD Puke Indicator hoe de bullion banken ongeveer te werk gaan. Dat levert een zeer gedetailleerde analyse op inclusief een “theoretische” beleggingsstrategie. Een dergelijke beleggingsstrategie is overigens niet zonder risico: KISS; ik houd het evenals Victor en Fofoa exclusief op fysiek.

Om de conclusie aan de hand van het kaartspel klaverjassen te typeren: de Bullion Banken “gaan”, worden aan de volgorde hoe zij hun kaarten spelen “in de hand gekeken”, en zijn rijp om “nat te gaan”.

Twee absolute aanraders over de bijzondere gangen van de papieren goudmarkt!

Uit de analyse van FOFOA wil ik één passage graag uitlichten; een tekst van Friend Of Another uit 2001:

FOA (08/13/01; 07:24:30MT – usagold.com msg#96)

A very large part of that war strategy, employed by the ECB/BIS, was to let the dollar / IMF faction hang themselves by expanding and supporting the whole arena of this dollar paper gold market [the ECB/BIS is supporting and expanding paper gold as a strategy]. Inflating the gold market place with so much “paper gold” that we would eventually have to bankrupt ourselves just to keep the dollar in the war game against the Euro.

[…]

So, don't count on this destruction of our paper gold market to mark the real value and availability of physical gold; that ratio will split somewhere down the goldtrail. This action will scare most harden gold investors to death; especially the ones in leveraged gold stocks and lesser white metals!

The war between gold and the dollar has been over for a while now. The action, today, is between the dollar and the euro arena and this is what will break the price lock on gold. Leaving gold bugs with a lot of questions that ask why this: both systems will strive for a higher currency price for gold; one doing it because they have to; the other doing it because they want to! The casualty on this battlefield will be the world gold market as we know it. A market caught between how Weste perception thinks gold's price should be “discovered” and at what price level trading in physical gold craters the entire paper structure. A structure of American based “paper gold”.

We have been saying for some time that this will be “the” show to watch unfold; but only if your holdings allow you to stay still in your seat as it happens (smile).

They shifted their war on gold to become a war on the Euro,,,, only too late. Now, knowing that the Euro is a fact, we must have a super gold price if the dollar is to stay in the game! The question becomes one of supporting a cheap paper price for the sole function of keeping the market and all its bullion players alive. With the war on gold over, they need to tu their tanks around to face the real enemy but cannot.

Kijk naar de praktijk van vandaag de dag: snapt u dat ik steeds benadruk dat de euro er is gekomen ter voorbereiding van het einde van het dollarimperium? Waarom de “euro” niet onze vijand is? Waarom u zich met goud niet indekt tegen een Europese hyperinflatie, maar juist tegen een “monetaire reset” met geherwaardeerd goud? Waarom ik steeds wijs op de anti-euro propaganda als misplaatst? Waarom het gevaar niet uit Europa komt, maar van buiten? Waarom ik steeds aandacht schenk aan media die meer met eigen verstand moeten schrijven in plaats van het lukraak copy-pasten van hun stukjes van Angelsaksische persbureaus. Waarom ik er steeds op wijs dat er veel grotere belangen te verdedigen zijn?

Wees eerlijk: lijkt Europa op Amerika? Is de Europese strategie er één van “terug naar de basis” of als het Amerikaanse “naar nog meer”? Meer corruptie, meer belangenverstrengeling, meer publieke garanties en schulden, meer bailouts, meer geldpersfinanciering? Dat is er mijn inziens in Europa gewoon niet bij: het gevaar komt dus niet uit Europa!

Ons problemen bestaan uit misdragende bankiers (denk: Vestia) en incompetente politici die de burger het budgetrecht hebben ontnomen en nog steeds meer willen uitgeven dan wij kunnen betalen. De financiële insolvabiliteit is voorafgegaan door het failleren op morele en publieke verplichtingen en daar moet een einde aan komen. Dat is de opdracht voor héél Europa: breek met het verleden en geef de jeugd haar toekomst terug.

Anti goud propaganda
De goudprijs stijgt, de GLD Puke Indicator geeft een 'koop-signaal' en in Amerikaanse media verschijnen de o-zo bekende anti-goudverhalen. Twee voorbeelden:

Ook erg typisch is het bericht in de Wall Street Joual dat kennelijk niet achter de betaalobstakels hoeft.. Frank zette de hoogtepunten uit het artikel op de mail:

Een aantal quotes:

 • Gold defies efforts to calculate its worth—or even to describe how it behaves as an investment. That means there isn’t a clear reason to invest in it.
 • If you must own some gold to sleep better, stick with a multivitamin approach: A little bit won’t hurt. A lot can prove toxic.
 • Gold lost money for 20 years
 • Treasury bonds are the real safe haven
 • Gold suffers from a multiple personality disorder
 • How much is gold really worth? Gold doesn’t generate any cash, it costs something to store it!
 • For investors who have to have some gold exposure, forget Krugerrands, buy your wife some expensive jewelry

Het ligt wel erg dicht tegen propaganda aan.

Spot on Frank!

JP Morgan's Battle Royale
Een heel scherpe observatie van Zero Hedge. Hedge Fund SABA Capital van Weinstein kocht een handelaar van JP Morgan weg en het vermoeden bestaat dat hij van de hoed en de rand wist omtrent JP Morgan's derivatenposities..

 • About That Boaz Weinstein London Whale Bulls-Eye (Zero Hedge)

Alan Greenspan waarschuwt
Voormalig Fed-baas Alan Greenspan waarschuwt voor het enorme begrotingstekort van de Amerikaanse overheid. Met een minimaal tekort van$1.200 miljard ligt dat natuurlijk voor de hand, maar in de markt hoort hij te vaak dat het probleem op de korte termijn belangrijker is dan de lange termijn onhoudbaarheid van dergelijk absurde tekorten. Hij waarschuwt voor het verlies van financiële markten in de schuldopeenstapeling van de Amerikaanse overheid en wijst op het riscico van een veel hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. Greenspan zegt: “er is geen plan B”. U snapt dat “Plan A” de geldpers is..

 • ‘Fear of the Future’ Keeps Lid on Economic Growth: Greenspan (CNBC)

China: “Banken, controleer de kwaliteit van jullie leningen”
Het is en blijft een wonderlijk land: China. Mijn inziens bewandelt China de weg naar meer kapitalisme, maar dat doet zij nog steeds in de dwangbuis van een plan-economie. China heeft de vijf grootste staatsbanken de opdracht gegeven om de kwaliteit van hun uitstaande leningen te controleren en beter in de gaten te houden. En dat zou wel eens heel hard nodig kunnen zijn (denk: vastgoedzeepbel)..

Amerikaanse banken
De derivatenboerende banken in Amerika worden gedekt door de belastingbetalers. Zo simpel is het Amerikaanse banken- en derivatenprobleem samen te vatten. Wederom een geweldige uiteenzetting van het probleem op Naked Capitalism. De Amerikaanse belastingbetaler draait op voor ontploffende derivatenposities..

 • The FDIC Continues to Promote the Fantasy That It Can Resolve Megabanks (Naked Capitalism)

In ander nieuws:

 • Bilderberg 2012: Ken Clarke's drive of shame (Guardian)
 • Gold Is At Imporant Intermediate Term Resistance – Long Term GATA Has It Right (Jesse's Café Américain)
 • The Export-Driven Warmonger: Germany Supplying World, And Israel, With Submarines (Zero Hedge)
 • Merrill Losses Were Withheld Before Bank of America Deal (New York Times)
 • The political economy of euro break-up (Telegraph)
 • The Table Is Set for a Mania (Casey Research)

Opmerkelijk: er wordt gezinspeeld op de vervolging van Jon Corzine en aanklagen van JP Morgan door de bewindvoerder van de failliete boedel van MF Global..

 • MF Global Trustee May Pursue Claims Against Jon Corzine, Could Sue JP Morgan (Zero Hedge)

Tot slot.

Via Dumpert; het zijn toch geweldige beesten :)..