Dagelijkse kost 9 maart 2012

Nieuws (van)uit Nederland

Kabinet: Splitsen Nederlandse grootbanken? Niet nodig.
Het blijft wonderlijk dat banken in Nederland de hand boven het hoofd wordt gehouden door Den Haag. Wat is dat toch? Dat de hypotheekrenteaftrek naast een subsidie voor schuldenaren is, is het tegelijkertijd een winstsubsidie voor banken. Uiteraard hoor je daar nooit iemand in Den Haag iets over zeggen. Hoe je die impliciete winstsubsidie ook went of keert; het valt niet te ontkennen. Het mes snijdt immers aan twee kanten.

Nog een mooi voorbeeld. Oud ABN-Amro bankier Robijn Hostra schrijft onder de veelzeggende titel “De Jagers kaart is wel heel erg doorgestoken!” een messcherpe column over de Haagse welwillendheid om aan de wensen van de Nederlandse grootbanken te voldoen: waarom worden de bancaire disciplines van het gewone banksparen niet gescheiden van het risicovollere zakenbankieren? Waarom kiest de Nederlandse overheid voor een situatie waarbij de belastingbetaler wederom mag bijspringen als de beleggingen te risicovol zijn gebleven?

Er is eigenlijk maar één reden die ik mij kan bedenken en dat heeft met cijfers te maken die niet te zien zijn. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik over de periode 1980-2005 alle buitenlandse ondeemingen actief in Nederland onderzocht. Uit deze 'horizontale dwarsdoorsneden' van de Nederlandse economie bleek dat er nagenoeg geen buitenlandse financiële partijen te vinden zijn. Ze zijn er wel, maar hun bijdrage aan de Nederlandse economie is dermate marginaal dat de rol van buitenlandse financials verwaarloosbaar klein is. Mijn vermoeden is dat – mede vanwege de steun die minister De Jager krijgt van Klaas Knot's DNB –  Nederland de deur dicht wil houden voor buitenlandse zakenbanken zoals Goldman Sachs. Dat kun je echter moeilijk hardop zeggen en doet men dat dus ook niet. Of we staan bijvoorbeeld ABN-Amro toe om de zakenbank tak opnieuw op te zetten of we nodigen Goldman en consorten uit om in Nederland huis te houden. Zegt u het maar.

De column van Robijn Hostra snijdt desalniettemin hout: wat gaat de minister van Financiën doen om belastingbetalers niet te betrekken bij een implosie van een Nederlandse grootbank? Het is en blijft doorgestoken kaart..

 • De Jagers kaart is wel heel erg doorgestoken! (Robijn Hostra; FD)

Toelichting rentebesluit ECB
Het is jammer dat de ECB niet op YouTube een officieel kanaal heeft waar zij de hele persconferentie online zet (we moeten het doen met de live-webcast), want gisteren zorgden de vragen van het verzamelde jouaille er voor dat Mario Draghi zeer uitgebreid inging op de betekenis van de LTRO en het 'succes' daarvan.

Een grote glimlach kon ik niet onderdrukken aangezien hetgeen ik een aantal weken geleden schreef over de euro, de LTRO, de geconsolideerde balans van de ECB punt voor punt door Draghi werd aangestipt en nagenoeg hetzelfde werd uitgelegd. Wat dat betreft is dat enerzijds een opluchting omdat ik in een zekere zin mijn nek uitstak. Het traditionele goud-argument van inflatie is mijn inziens niet van toepassing in Europa omdat het Europese beleid daar niet op gericht is. Het insolvabiliteitsrisico is het Europese probleem en dat wordt met de LTRO niet opgelost, maar gestabiliseerd en verlengd. En dat maakt het fysiek bezit van goud niet minder terecht; het is de enige “hedge” voor het falen van schakels in het papieren krediethuis (en uiteraard is fysiek goud het enige antwoord op al het papier op de termijnmarkt voor goud).

Het ECB beleid met de LTROs is hoe dan ook de Europese tegenhanger van 'kicking the can down the road' want het probleem van insolvabele banken en oveheden wordt er niet mee opgelost. De punten zoals die gisteren aangestipt werden door Mario Draghi:

 • de balansuitbreiding middels de LTROs is totaal anders dan de uitbreiding van de balansen van collega centrale banken; dit stelde Draghi met nadruk; de mechanisme's waarmee de ECB opereert zijn niet te vergelijken met die van de Fed, de BoE en de BoJ.
 • de LTROs verschijnen op de geconsolideerde balans van het eurosysteem daar waar deze kredieten voorheen via de interbancaire leenmarkt liepen;
 • M3 (de meest brede maatstaf voor de totale geldhoeveelheid) neemt al enige maanden af in plaats van toe;
 • het vertrouwen in de euro is sterk en na de LTROs is de wisselkoers zelfs omhoog gegaan. Anders gezegd: de LTROs zijn géén verkapte manier om de euro heimelijk (zonder dit hardop te zeggen) te devalueren (hetgeen opgevat kan worden als een sneer naar de Fed, BoE en de BoJapan die dat wèl doen);
 • de inflatieverwachtingen blijven (zoals de ECB in het verleden verwachtte) net iets boven de 2% en daarmee dragen de LTROs niet bij aan een per saldo hogere inflatie*;
 • de LTROs kunnen niet zorgen voor een verantwoord fiscaal beleid en de politiek moet orde op zaken stellen. Anders gezegd, Draghi hield de Europese politici voor om het fiscale compact in nationale wetgeving op te nemen zodat begrotingstekorten tot het verleden gaan behoren.
 • banken moeten hun kapitaalposities verbeteren en dat betekent dat wat zij verdienen aan de rentespread (verschil tussen geleende geld bij de ECB van 1% met de belegging in m.n. staatsobligaties van het thuisland) moet toegevoegd worden aan de reserves (om toekomstige verliezen op te kunnen vangen).

* de hogere inflatieverwachting van de ECB voor 2012 heeft m.i. vooral te maken met de aanhoudende “bullmarket” in grondstoffen. Eén van de weinige beleggingscategoriën waar nog papieren (!) winsten te behalen zijn. Daarmee importeert Europa via hogere grondstofprijzen inflatie vanuit de wereldeconomie (lees: Amerika).

Is er dan geen kritiek te leveren op de ECB? Natuurlijk wel. Zo is de inflatie hoger dan de beleidsdoelstelling van de ECB en laveert de ECB momenteel de monetaire discipline. Bovendien zijn de LTROs niet zonder risico's. De Europese politiek houdt de ECB min of meer gevangen want zodra politici ervoor kiezen om niet te bezuinigen, dan heeft de ECB een probleem. Dat risico tast de onafhankelijkheid van de ECB aan want er is géén groter gevaar dan een wijziging in de ECB statuten die de ECB het mogelijk maakt om het gat in de hand van de politiek te financieren. De ECB heeft de bal neergelegd bij de politiek en of dat nu zo verstandig is, dat moet gaan blijken. Het begrotingspact moet nageleefd worden, anders komt het probleem als boomerang terug.

Eveneens kwam de uitspraak van oud ECB-bestuurder Jürgen Stark aan bod. Hij stelde in het Duitse tijdschrift FAZ dat: “de geconsolideerde balans niet alleen gigantisch is maar ook 'alarmerend' is in de kwalitatieve zin“. Draghi werd mede naar aanleiding van deze uitspraak gevraagd of de inbreng van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, gemarginaliseerd is en dat zij geïsoleerd is geraakt. Draghi ontkende de tweespalt en refereerde aan één van de eerste vergaderingen waarbij de bestuurders achter 'naambordjes' zaten waar de landen stonden vermeld. Na kritiek van de Duitse bestuurder werden deze bordjes verwijderd omdat de bestuurders daar niet zitten om hun land te vertegenwoordigen, maar als bestuurder hoofdelijke onafhankelijk zijn. Draghi beloofde navraag te doen bij Jürgen Stark maar wees erop dat Stark bij de unanieme beslissing voor de LTRO heeft ingestemd.

Wat ook aardig is om te vermelden, is dat voor het eerst Mario Draghi bij het benadrukken van alle activa die de ECB op haar balans neemt ook goud noemde. Dat is goed om de ECB-president te horen benadrukken. Ook nieuws is de winst van de ECB over 2011. De ECB heeft bijna €2 miljard winst gemaakt.

In het FD lezen we: De ECB voegt de rente-inkomsten toe aan zijn voorzieningenpot. Daarmee dekt ze de risico’s af die de centrale bank loop met haar buitenlandse deviezen en uitstaande kredieten. De €728 mln die er onder aan de streep overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, de verschillende nationale centrale banken. De Nederlandsche Bank heeft een belang van bijna 4% in de ECB.

Ter toevoeging, de 'voorzieningenpot' zal balanspost #11 passiva-zijde betreffen. Daar staat momenteel €394 miljard op een balanstotaal van €3 biljoen (zo'n 13%).

 • Draghi ontkent berichten tweespalt in ECB (FD)
 • ECB verlaagt groeiverwachting eurozone (NU.nl)
 • Europese Centrale Bank verdient bijna € 2 mrd (FD)

Griekenland
De ene laatste horde is genomen: er is voldoende steun voor de vrijwillige afstempeling op de Griekse staatsschuld. Vanmiddag zal het ISDA beslissen of er sprake is van een default waarbij verkopers van credit-default swaps (CDSs) moeten uitbetalen. Mijn inschatting is dat ISDA de CDSs niet zal activeren. Een greep uit de berichtgeving..

 • Schuldverlichting Griekenland gaat door (NU.nl)
 • Griekse schuldendeal geslaagd: 85,8% aangemeld (RTL-Z)
 • Bijna 96% participatie in schuldendeal Griekenland (FD)
 • Verlies ABN Amro door voorzieningen Griekse leningen (RTL-Z)
 • Een goede samenvatting: Griekse schuldendeal geslaagd (Reformatorisch Dagblad)

Is Griekenland definitief gered? Nee. Zero Hedge en RTL-Z leggen uit.

 • 'Volgende faillissement zal weer Griekenland zijn' (RTL-Z)
 • Greek “Fresh Start” Bonds Face Immediate 80% Loss, 98% Probability Of Redefault (Zero Hedge)

Lees ook:

 • Reuters Reports That Hedge Funds Have Found Greek Default Trigger Loophole (Zero Hedge)

IMF: groei VS wellicht sterker dan voorspeld
Uh… als je economische groei verward met monetaire inflatie.. Enfin, dat is het IMF.

 • IMF verwacht dat groei VS wellicht sterker is dan voorspeld (NU.nl)

In ander nieuws:

 • Duqu-virus geschreven in onbekende programmeertaal (NU.nl)
 • Erik Staal: Ik vind de regierol interessanter dan een acteursrol (Welingelichte Kringen)
 • Benzineprijs kruipt naar 1,83 euro (NU.nl)
 • Over Cola: “Coke' bevat kankerverwekkende kleurstof (FTM)

Nieuws uit buitenlandse media

'Deleveraging'
Het woord 'delevaraging' kent geen Nederlands equivalent, maar met een klein beetje creatieviteit stellen we 'onthefbomen' voor. Met deze term wordt bedoeld dat het saldo schulden dat partijen zijn aangegaan terug wordt gebracht. In Amerika is het “onthefbomen” omgeslagen in “hefbomen” en dat komt omdat alle 'gecategoriseerde' partijen in de economie (exclusief kredietinstellingen) meer schulden zijn aangegaan. Met name de Amerikaanse overheid zorgt voor de expansie in de uitstaande schulden en dat ziet er op de grafiek van Zero Hedge als volgt uit:

Sexschandaal Eliot Spitzer onder de rechter
Wat moeten we toch zonder tabloids? Kunt u zich de politieke 'moord' op Elliot Spitzer nog herinneren? Spitzer was als Attoey General in de staat New York iets te voortvarend met het aanpakken van fraude op Wall Street. Hij trad echter af nadat gebleken was dat hij klant was van de 'prostitutie-ring' die hoog geplaatste overheidsfunctionarissen en Wall Street bankiers bediende met dames van lichte zeden. De rechtszaak tegen de bazin van de prostituees staat momenteel terecht en die rechtszaak levert de nodige sappige details op. De Daily Mail duikt graag in de wereld van te rijke bankiers en prostituees op bestelling. Het hele verhaal moet u zelf willen lezen..

 • Did Eliot Spitzer tip off soccer mom about FBI brothel raid? Former goveor accused of abusing position to protect Manhattan prostitution ring (Daily Mail)

Amerika en burgerrechten..
Amerikaanse politiek: Demonstreren? Dat is tegen de wet wanneer wij dat zeggen!

 • Congress Votes to End Protesters' Rights (Alteet)

Amerikaanse politiek: License to kill voor de president? “Ja, maar daar zullen we geen gebruik van maken. Echt niet.”

Waarom zet je die ongrondwettelijke bevoegdheid van de president dan in de wet? De Britse kwaliteitskrant plaatste een kritisch artikel met toestemming van de auteur graag online:

 • So, Eric Holder, we should just trust that the president won't assassinate us? (Guardian)

Monsanto
Alleen al van de naam van het bedrijf moet ik gruwen: Monsanto. Dit bedrijf is wat mij betreft geschikt om zo snel mogelijk ontbonden te worden. Wat iedereen al lang en breed weet, de producten van Monsanto schaden flora en fauna. Het is zo'n grote bedreiging voor onze voedselveiligheid dat het te absurd voor woorden is dat Monsanto niet snoeihard aangepakt wordt en juist steun vindt bij beleidsmakers en politici die maar al te graai-graage handjes hebben..

 • Monsanto's Roundup Shown to be Ravaging Butterfly Population (Nation of Change)

In ander nieuws:

 • Switzerland Wants Its Gold Back From The New York Fed (Zero Hedge)
 • Obama Promises Bunker Busters To Israel If Netanyahu Delays Iran Invasion Until After US Elections (Zero Hedge)
 • Obama Denies Trying To Bribe Israel In Exchange For Iran Bombing Delay (Zero Hedge)

Must read
Must read!! Al sinds 2008 volgen we het verhaal van Beard Von Nothaus. Hij is inmiddels schuldig bevonden aan valsmunterij. De Amerikaanse openbaar aanklager die rechtszaak won sprak zelfs van een veroordeling van een “financieel terrorist”. Volslagen misplaatst en belachelijk, maar goed in Amerika wordt wel vaker complete onzin uitgebraakt.

Patrick A. Heller pleit bij Rechter Voorhees om Beart Von Nothaus niet te straffen. In een open brief gebruikt hij een izersterke onderbouwing die de monetaire geschiedenis, de status van de dollar en het gebruik van de term 'dollar' in de juiste juridische annex constitutionele context plaatst.

Tot slot.

De bekende zilverberen zijn terug. In deze editie een uitleg van de hoge olie-prijzen..