De euro zal overleven

In een interview met James Turk van goldmoney.com stelt Rickards dat de eurozone dankzij de crisis voor het eerst een gecoördineerd gemeenschappelijk fiscaal beleid heeft. Daaaast stelt Rickards dat de eurozone ooit is voortgekomen uit politieke en niet economische omstandigheden. Deze politieke omstandigheden zijn volgens hem tot op heden ondanks de financiële crisis niet veranderd.

Als laatste noemt Rickards de grote hoeveelheid goud die de eurozone tot zijn beschikking heeft; meer dan 10.000 ton goud. Rickards is van mening dat de eerste valuta die gekoppeld wordt aan goud de enige valuta zal worden waar wereldwijd vraag naar zal zijn. De eurozone heeft meer goud dan de Verenigde Staten, Rusland, China, India en Brazilië en heeft daarom volgens Rickards het stevigste fundament onder hun valuta. Toch plaatst Turk hier een kritische kanttekening bij. Hij vraagt zich namelijk af of de 10.000 ton goud ook daadwerkelijk nog beschikbaar is…