Eerste details bezuinigingsplannen Italie duiken op

Het document waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt is 36 bladzijden dik en omvat onder meer plannen om te snijden in het overheidsapparaat (300.000 banen weg in 2014), de pensioenleeftijd te verhogen en het belastingstelsel te hervormen. Voor ambtenaren die hun baan kwijt zullen raken wordt een sociaal mobiliteitsplan opgesteld, dat ze elders aan een baan moet helpen. In het document wordt ook aangegeven dat de regering gaat werken aan nieuwe initiatieven om de efficiëntie en transparantie van overheidsorganen te verbeteren. Daar hoort ook een actieve bestrijding van corruptie bij, want daarvoor wordt een zogeheten 'National Anti-Corruption Plan' opgesteld.

Verder gaat zoals gezegd het belastingstelsel op de schop. De vijf belastingschijven die er momenteel zijn (23%, 27%, 38%, 41% en 43%) zullen worden vervangen door een eenvoudiger model met drie schijven (20%, 30% en 40%). Daaaast wordt er gewerkt aan het terugbrengen van de hoeveelheid belastingvoordelen en heffingen, zodat het innen van de belastingen eenvoudiger wordt. Een nieuw organisatiemodel moet het voor de Italiaanse belastingdienst makkelijker maken om belastingontduiking aan te pakken, terwijl het klimaat voor ondeemers door een eenvoudiger belastingstelsel gunstiger moet worden. Minder gunstig voor de Italianen is de geplande verhoging van het BTW-tarief. Zowel het gereduceerde tarief van 10% als het hogere tarief van 21% moeten met één procentpunt omhoog.

Om meer geld op te halen gaan het ministerie van Landbouw en dat van Economie en Financiën landbouwgrond dat in het bezit is van de overheid in de verkoop doen. Stukken grond met een waarde onder de €400.000 kunnen rechtstreeks worden verkocht, grond met een hogere waarde zullen worden geveild op publieke veilingen. Voor lokale overheden worden er grenzen gesteld aan de hoeveelheid schuld die ze mogen hebben. Het plan schrijft immers voor dat maximaal 8% van alle inkomsten van een lokale overheid gebruikt mag worden om rente op leningen te betalen. Wanneer deze grens wordt overtreden mag de betreffende gemeente geen geld meer lenen en mag het ook geen extra personeel inhuren.

Wat betreft de pensioenen heeft Italië een behoorlijke achterstand in te halen. Vanaf 2012 gaat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werkzaam in de publieke sector van 61 naar 65 jaar, de leeftijd die momenteel al van toepassing is voor mannen die in dienst zijn bij de overheid. De pensioenleeftijd zal daaa verder worden opgerekt tot ongeveer 67 jaar rond het jaar 2024 en ongeveer 70 jaar halverwege deze eeuw. Daaaast wordt er een constructie ingebouwd waardoor het pensioen later wordt uitgekeerd. Werknemers moeten 12 maanden wachten voordat ze de eerste betaling krijgen uit het pensioenpotje, terwijl dat voor zelfstandigen zelfs 18 maanden is.

Lees de hele brief op: Scribd.com

Naast het officiële staatsschulden zijn er ook nog de verplichtingen waar geen geld voor gereserveerd is. Deze zogeheten unfunded liabilities worden vaak geassocieerd met de VS, maar in Europa kennen we ze ook. Zie onderstaande grafiek.