Eric Sprott: Waarom Goud Geen Zeepbel Is

Van Sprott Asset Management ontvingen wij hun laatste maandelijkse nieuwsbrief getiteld “Debunking the Gold Bubble Myth” waarin zij de mythe van een zeepbel in goud ontkrachten. Eric Sprott en Andrew Morris zetten uiteen waarom het tegenovergestelde waar is.

 

Sprott en Morris geven enkele statistieken die voor zichzelf spreken. Zo was in 1968 wereldwijd ongeveer 5% van het totaal geïnvesteerd vermogen belegd in goud; in 1980 zakte dit naar 3%, in 1990 naar 0.6% en in 2000 daalde dit verder naar 0.2%. Momenteel bedraagt het percentage ongeveer 0.7%.

 

Deze stijging van 0,2% naar 0,7% is echter misleidend omdat de waarde van goud enorm is gestegen. Zo bedroeg in 2000 de wereldwijde waarde van goudbeleggingen $227 miljard. De waardestijging van die hoevelheid goud, die inmiddels zo’n $1.180 miljard waard is en 0,6% van het totaal aan financiële activa (lees: “waarde van eigendommen”), laat slechts een stijging van 0,1% over die verklaard wordt met de toename van de vraag van beleggers. Met andere woorden, sinds 2000 is er slechts $250 miljard nieuw kapitaal de goudmarkt ingestroomt. Daarentegen is de waarde van financiële activa sinds 2000 met $98.000 miljard toegenomen. De hoeveelheid kapitaal die naar de goudmarkt is gestroomd is met grofweg 0,3% van alle alle beleggingen slechts een fractie.

 

Sprott en Morris rekenen voor dat wanneer goudbezit naar een soortgelijk niveau als in 1968 gaat (5% van het totale vermogen) er $9.000 miljard nodig is om dat niveau weer te halen. Met dat bedrag zou met de huidige prijs voor een troy ounce goud een slordige 6,5 miljard ounces gekocht kunnen worden, ware het niet dat die hoeveelheid goud 1,3 keer meer is dan al het goud dat ooit gedolven is. Hun conclusie laat zich raden: de goudprijs is eerder te laag dan op zeepbelniveau. 

De nieuwsbrief met meer statistieken en grafieken is te vinden op: http://tinyurl.com/6xn6ze9.