Grafiek: Bedrijfswinsten versus arbeidsmarkt

Het is volop crisis in Amerika. De bedrijfswinsten staan op recordhoogte, terwijl het percentage van de Amerikaanse beroepsbevolking met een baan in bijna dertig jaar niet zo laag is geweest als nu! Bedrijven profiteren van de situatie en buiten hun werknemers steeds meer uit (zie hier en hier). Tegelijkertijd profiteren ze van de lage rente, waardoor ze goedkoop kunnen lenen. Is dit een duurzaam herstel?

Bedrijfswinsten versus werkloosheid

Bedrijfswinsten versus werkloosheid (Bron: Zero Hedge)