Grafiek: Het rampzalige fiscale beleid van de regering Chavez

Begin februari maakte de Venezolaanse regering nog bekend dat de munt met maar liefst 46% gedevalueerd werd. Als dat in ons land zou gebeuren zou dat een gigantische economische schok teweeg brengen, maar in Venezuela is men er inmiddels aan gewend geraakt. De afgelopen tien jaar is de munt van verschillende keren gedevalueerd, omdat de koppeling aan de Amerikaanse dollar onhoudbaar was. Onderstaande grafieken laten zien wat het economische beleid van de regering Chavez heeft opgeleverd in termen van inflatie (grafiek 1), economische groei (grafiek 2), devaluaties (grafiek 3) en de impact van dat laatste op de goudprijs (grafiek 4). De eerste twee komen via Welingelichtekringen, de derde en vierde heb ik er zelf bijgevoegd.

Inflatie in Venezuela vergeleken met andere Zuid-Amerikaanse landen

Economische groei vergeleken met andere landen

Muntdevaluaties waren geen zeldzaamheid in Venezuela

Het effect van een devaluatie op de goudprijs en de zilverprijs