Grafiek: Steeds meer slechte leningen in Spanje en Italië

Het percentage slechte leningen op de balans van Spaanse en Italiaanse banken neemt sinds het uitbreken van de financiële crisis gestaag toe. De volgende grafiek laat zien dat de banken in Spanje en Italië momenteel respectievelijk 13,4% en 9,9% van al hun uitstaande leningen hebben aangemerkt als ‘bad loan’. Dat zijn leningen waarvan de bank verwacht dat ze niet volledig of niet binnen de vastgestelde termijn afgelost zullen worden. Deze trend staat volstrekt haaks op de ontwikkeling van de rente waartegen de twee landen kunnen lenen. Beleggers nemen op het moment van schrijven genoegen met een rente van slechts 3% op 10-jaars schuldpapier van Spanje en Italië, terwijl dat bijna een jaar geleden nog ongeveer 5% was.

De tegenstrijdigheid van deze twee ontwikkelingen is mogelijk te verklaren door de ‘bazooka’ die Draghi in de zomer van 2012 afvuurde. Hij zei dat hij alles zou doen om de euro te redden, waarmee de lucht voor obligatiebeleggers geklaard werd. Dat er in de private sfeer steeds meer betalingsachterstanden zijn, dat lijkt beleggers minder te interesseren.

Steeds meer slechte leningen bij Spaanse en Italiaanse banken

Steeds meer slechte leningen bij Spaanse en Italiaanse banken (via twitter)