Grieken krijgen een onvoldoende van EU & IMF

De boekhouding van Griekenland is afgelopen week door vertegenwoordigers van de EU en het IMF bekeken en daaruit is weinig goeds naar voren gekomen. Griekenland moet financieel gezond worden, maar de bezuinigingsmaatregelen werpen hun vruchten niet af, de belastingverhogingen leveren niet de beoogde inkomsten op en van de geplande privatisering van overheidsbedrijven is nog niets terecht gekomen.
De Grieken zelf verliezen het vertrouwen in een goede afloop en in de Griekse banken. Naast de massale demonstraties en stakingen, kiezen veel Grieken ervoor om hun spaargeld over te maken naar banken in het buitenland. 
Terwijl Griekenland de schijn ophoudt alles in het werk te stellen om de financiën op orde te krijgen, gaf Angela Merkel de zuidelijke Europese lidstaten een veeg uit de pan. Zowel de Grieken als de andere Zuid-Europeanen moeten langer doorwerken en minder vakantie vieren. De boodschap van Merkel is helder: Duitsland wil best helpen, maar dan moeten landen zich inspannen om te hervormen en dat in de praktijk brengen.