Griekse overheidsbegroting wederom niet op orde

De Griekse overheid geeft nog altijd steeds meer geld uit dan er binnenkomt en omdat de begrotingstekorten gefinancierd moeten worden met geleend geld blijft de Griekse staatsschuld toenemen. Het hardnekkige probleem waarmee Griekenland geconfronteerd wordt is dat de economie blijft krimpen. In 2011 krimpt de Griekse economie met maar liefst 5,5%. Hierdoor nemen de staatsschuld en het begrotingstekort als percentage van het BBP toe. Die krimp wordt versterkt door de draconische bezuinigingen en nieuwe belastingen die meer overheidsinkomsten moeten genereren.

Zondag besloot de Griekse regering van premier Papandreou om nog eens €6,6 miljard te bezuinigen in ruil voor de noodsteun van het IMF en de EU. Voor 30.000 Griekse ambtenaren betekenen de nieuwe bezuinigingen dat er gekort wordt op hun salaris en dat zij na een jaar op zoek moeten naar nieuw werk. Die salarisverlaging is niet mis want deze 30.000 ambtenaren krijgen na dit besluit nog maar 60% van hun salaris uitbetaald.

De troika van het IMF, EU en officials van de ECB die toezien op de Griekse hervormingen en beslissen over het verstrekken van de noodleningen zullen zich buigen over Griekse situatie. Indien Griekenland geen beschikking krijgt over de volgende tranche van €8 miljard uit het ingestelde noodfonds dan zal Griekenland in een acuut faillissement terecht komen.

Dat er op Griekse staatsobligaties afgeboekt moet worden is voor alle betrokken partijen duidelijk. De Griekse staatsschuld stijgt volgend jaar naar 173% van het Griekse BBP. Maar hoeveel er afgeboekt moet worden valt te bezien. De in juli voorgestelde vrijwillige afschrijving door Europese banken van 21% op Griekse staatsobligaties blijkt na nog geen drie maanden ruimschoots onvoldoende te zijn maar zolang het IMF en de EU Griekenland blijven steunen met miljarden wordt de noodzaak tot grotere afschrijvingen bij Europese banken uitgesteld.