Groei Amerikaanse economie derde kwartaal gedreven door consumptie

Het GDP is een optelsom van alle productie in een economie en wordt daarom ook vaak gezien als een indicator voor de stand van de economie. Het is weliswaar een indicator met grote tekortkomingen, maar globaal wordt het nog altijd geassocieerd met economische groei en krimp. Op Advisorperspectives verscheen een interessante grafiek met alle kwartaalcijfers van het Amerikaanse GDP sinds begin 2007. Hierop is niet alleen de ontwikkeling van het GDP te zien, maar is deze ontwikkeling ook uitgesplitst naar verschillende categorieën waaruit het GDP is opgebouwd. Onderstaande grafiek is samengesteld door Doug Short en is gebaseerd op de data die te vinden is op de website van het Bureau of Economic Analysis.

Zoals de grafiek laat zien was de groei van het GDP het afgelopen kwartaal vooamelijk gedreven door consumptie van particulieren en van de overheid. Netto werden er iets meer goederen geimporteerd, waardoor het GDP iets omlaag werd gehaald. Private investeringen leverden in het derde kwartaal geen significante bijdrage aan de groei van het GDP. Enkele statistieken:

  • Private consumptie steeg van 1,5% in het tweede naar 2% in het derde kwartaal
  • Investeringen zakten naar 0,5% in het derde kwartaal, tegenover 0,7% in het kwartaal daarvoor
  • De netto export zakte tot -1,7% (import) in Q3, tegenover +2,5% (export) in Q2
  • Overheidsuitgaven stegen met 3,7% in het derde kwartaal, terwijl deze nog 0,7% krompen in het tweede kwartaal

 

Ontwikkeling Amerikaanse GDP per kwartaal in detail gebracht, klik voor een grotere versie (Bron: Advisor Perspectives)