Hoe de Pan-Asian Gold Exchange de papieren goudmarkt op zijn kop kan zetten

Deze markt biedt momenteel al termijncontracten van 10 ounce goud aan op de binnenlandse markt.
Chinezen kunnen via het internet en PAGE goud kopen. Die termijncontracten zijn 1:1 gedekt door
fysiek goud. Alle uitstaande contracten worden dus gedekt met goud in de kluis van PAGE.
Naast deze kleine 10 ounce goudcontracten voor de interne markt is PAGE aan het werk met een veel
belangrijker project. PAGE is namelijk bezig met het opzetten van een internationale markt voor
verhandelbare termijncontracten goud die de concurrentie aan moet gaan met de COMEX en de LBMA.
Alle verhandelde termijncontracten via PAGE zullen dus gedekt worden met fysiek goud en dat is op
de COMEX en LBMA niet het geval. Anders gezegd, indien alle uitstaande termijncontracten of aan de
COMEX of LBMA worden ingediend voor fysieke levering dan is er veel te weinig fysiek voorradig om
aan die vraag te voldoen; daarom wordt ook wel gesproken van een papierenprijs voor goud.
Op dit moment wordt de termijnhandel gedomineerd door grote bullion banken die ervan worden
beschuldigd dat zij hun posities in de termijnmarkten gebruiken om een prijs tot stand te laten komen
die zij zelf wenselijk vinden. Zij manipuleren de prijsvorming om daaraan te verdienen. De spotprijs
die de termijnmarkt oplevert, wordt gebruikt in de hele wereld als basisprijs voor de aan- en verkoop
van fysiek goud. De manier waarop de prijs van fysiek goud tot stand komt is een twijfelachtig proces
waarbij de grote zakenbanken aan de touwtjes trekken en waar partijen als de CME Group met
margeverplichtingen de goudprijs in een bepaalde richting kunnen bewegen. En dat is doorgaans naar
beneden. Om een einde te maken aan dit systeem komt PAGE later dit jaar met termijncontracten van
90-dagen die bovendien genoteerd worden in de Chinese Renminbi. Wereldwijd kunnen beleggers
deze termijncontracten die volledig (dus 1:1) gedekt worden met fysiek goud kopen en verkopen.
Hierdoor krijgt het prijsmechanisme een fysiek karakter omdat het termijncontract een garantie biedt
op de levering van fysiek goud bij het aflopen van het contract.
PAGE biedt dus binnenkort wereldwijd beleggers termijncontracten aan die veel betere voorwaarden
bieden (de 1:1 allocatie) en gaat daarmee de concurrentiestrijd met de COMEX en LBMA aan. De
verwachting is dat PAGE op twee manieren een belangrijk verschil gaat maken ten opzichte van hoe
het er nu aan toe gaat. Ten eerste zal een deel van de investeerders hun termijncontracten goud
overzetten van de bestaande termijnmarkten naar de termijncontracten op PAGE en daarmee onttrekt
PAGE handelsvolume aan de COMEX en LBMA. Bovendien zal vanwege de garantie op de 1:1 dekking
van fysiek goud voor een 90-dagen durend termijncontract, fysiek goud onttrekken aan de andere
termijnmarkten. PAGE bindt als het ware de concurrentiestrijd aan op kwaliteit in plaats van de
papieren kwantiteit van de COMEX en LBMA.
De betekenis van deze ontwikkeling komt er in het kort op neer dat er een tweede goudprijs kan  gaan
ontstaan. Enerzijds is er dan de papieren goudprijs aan de COMEX en LBMA en de fysieke goudprijs
aan PAGE. De vraag is vervolgens welke prijs als leidraad wordt genomen als de spotprijs van kleine
beleggers in fysiek goud: de papieren prijs of de fysieke prijs? Indien er aan de PAGE een hogere prijs
tot stand komt, dan is het logisch dat het fysieke goud die partijen willen verkopen daar heen brengen
omdat er een hogere prijs verkregen wordt. Tegelijkertijd betekent dit dat termijncontracten goud bij
voorkeur tegen die lagere prijs gekocht worden via de COMEX of LBMA en ingediend worden voor
fysieke levering. Immers, men kan het fysieke goud duurder verkopen in China. Uiteraard zijn daar
kosten aan verbonden (denk alleen aan het transport) maar daar zijn additionele mechanisme’s voor
te bedenken (zoals aangesloten kluizen in Zwitserland). Met andere woorden, PAGE zou wel eens de
papieren markt voor goud kunnen gaan breken.
Een belangrijk punt is de volledige steun van de Chinese overheid en de notering van de
termijncontracten in Renminbi. China zet hiermee een belangrijke stap om de Chinese munt een
grotere rol te geven in het internationale geldsysteem omdat in potentie de Renminbi de valuta wordt
om aan goud te komen. Zeker wanneer de COMEX en de LBMA (en het hele westerse financiële
systeem) in de problemen raakt. Deze ontwikkeling kan wel eens een opstapje betekenen naar het
creëren van een tweede wereldreservemunt die door investeerders of landen gebruikt kan worden bij
internationale transacties. Het is bijzonder belangrijke ontwikkeling en we zullen dit nauwlettend in de
peiling houden..
Meer weten over de ontwikkelingen omtrent PAGE? Bekijk het hele interview van James Turk met Ned Naylor-Leyland.