Kadaster: Aantal verkochte woningen september 30,8% lager dan jaar eerder

De ellende op de woningmarkt is dus nog lang niet voorbij, want er is nog een lange weg te gaan voordat er weer evenwicht in de markt is. Door de hypotheekrenteaftrek en financiële innovaties als de aflossingsvrije hypotheek en de beleggingshypotheek konden huishoudens jarenlang veel meer lenen voor hun woning dan verantwoord was. In het huidige economische klimaat zijn de hoge huizenprijzen buiten het bereik van de meeste starters. Ook banken zijn terughoudend geworden met het verstrekken van leningen. Door deze twee factoren zakte het aantal geregistreerde hypotheken in september 2012 met 30,2% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder en met 9,4% ten opzichte van een maand eerder.

Van het Kadaster:

Minder verkochte woningen geregistreerd in september 2012
In september 2012 registreerde het Kadaster 7.143 verkochte woningen. Dit is een daling van 30,8% ten opzichte van september 2011 (10.327). Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2012, is er sprake van een daling van 14,8%. Het Kadaster registreerde toen 8.384 verkochte woningen. Over de eerste drie kwartalen van 2012 heeft het Kadaster 8,0% minder woningen geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar.
 
Het Kadaster registreert het moment dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Gemiddeld ligt het moment van inschrijving 2 à 3 maanden na het moment van ondertekening van de voorafgaande akte, de (voorlopige) koopakte.
 
Woningtypen
Alle woningtypen laten een daling zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in september 2011. Tussenwoningen daalden het meest in deze periode met 35,1%, 2-onder-1-kapwoningen het minst met 27,2%. Ten opzichte van de vorige maand, augustus 2012, is er ook overal een daling te zien. De daling is bij 2-onder-1-kapwoningen het grootst (-17,1%) en bij vrijstaande woningen het minst groot (-9,8%).
 
Provincies
Ten opzichte van september 2011 laten alle provincies een daling zien. In de provincie Utrecht daalde het aantal geregistreerde woningen het meest (39,5%). De daling was het minst groot in Overijssel (-15,8%). Ook ten opzichte van augustus 2012 is er een daling in alle provincies, behalve de provincie Zeeland (0%). In Flevoland was de daling het grootst (-30,2%), in Noord-Brabant het minst groot (-8,3%).
 
Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in september 2012 met 30,2% af ten opzichte van september 2011, van 18.730 naar 13.082. Vergeleken met augustus 2012 (14.446) is er een daling van 9,4%.
 
Executieveilingen
In september 2012 vonden 91 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 37,9% ten opzichte van september 2011 (66).
 
Voor meer informatie verwijzen we naar het Vastgoed Dashboard op de site van het Kadaster.