Schulden Amerikaanse huishoudens naar recordhoogte

De totale schulden van Amerikaanse huishoudens stegen in het tweede kwartaal naar een nieuw record van $12,8 biljoen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Federal Reserve Bank van New York. De toename werd mede veroorzaakt door een stijging van het aantal autoleningen en creditcardschulden. De private schulden in de Verenigde Staten stijgen daarmee voor het twaalfde kwartaal op rij, wat doet vermoeden dat Amerikanen de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het totaalbedrag aan autoleningen naar $1,19 biljoen, de helft meer dan tijdens het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Ook nemen de creditcardschulden langzaam weer toe, terwijl dit een van de duurste vormen van krediet is. Huishoudens in de Verenigde Staten staan bij elkaar voor $0,78 biljoen rood bij creditcardmaatschappijen, het hoogste niveau sinds 2009. De studieschulden bleven in het tweede kwartaal weliswaar gelijk, maar zijn in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld tot $1,34 biljoen.

private-schulden-vs

Schulden van Amerikaanse huishoudens opnieuw gestegen (Grafiek via Wall Street Journal)

Schuld gedreven economische groei

De toename van private schulden in de Verenigde Staten kan zowel positief als negatief worden uitgelegd. Vanuit een positieve benadering zou je kunnen stellen dat Amerikanen meer vertrouwen hebben in de economie en daarom meer bereid zijn geld te lenen voor bijvoorbeeld een huis, een auto of een studie.

Aan de andere kant is het ook denkbaar dat bepaalde groepen Amerikanen geld lenen als aanvulling op een te laag inkomen. Ook daar zijn aanwijzingen voor te vinden, want het percentage wanbetalingen op creditcardschulden is de laatste kwartalen aanzienlijk toegenomen. Dat terwijl er tussen 2009 en 2016 nog sprake was van een duidelijke neerwaartse trend.

wanbetalingen

Aantal wanbetalingen op creditcardschulden stijgt weer (Grafiek via Wall Street Journal)

Meer wanbetalingen

In het tweede kwartaal van dit jaar was er bij 6,19% van de creditcardschulden sprake van een betalingsachterstand van meer dan dertig dagen, terwijl dat een jaar geleden bij iets meer dan 5% het geval was. Ook het aantal betalingsachterstanden van meer dan 90 dagen loopt weer op, al moeten we daarbij vermelden dat deze percentages in historisch perspectief nog steeds bijzonder laag zijn.

De toename van het aantal wanbetalingen op creditcardschulden is een zorgelijke ontwikkeling, omdat je bij een historisch lage rente en een groeiende economie zou verwachten dat het juist makkelijker wordt om schulden terug te betalen. De laatste keer dat het percentage wanbetalers zo snel steeg was in 2006, toen de Federal Reserve de rente verhoogde om de economie af te remmen.