Troika: Griekenland gezakt voor tweede tranche

Het Griekse probleem blijft onopgelost: Griekenland kan haar schulden niet financieren, de economie krimpt en zij is voorlopig afgesloten van de kapitaalmarkten en afhankelijk van noodsteun van het IMF en Europa. Vorige week leek het er even op dat Griekenland de tweede tranche van de noodlening overgemaakt zou krijgen, maar dat bleek een voorbarige conclusie te zijn. Voordat het IMF (en de EU) geld kan overmaken, moet er een garantie zijn dat Griekenland over twaalf maanden haar schulden kan herfinancieren, anders mag het IMF volgens haar eigen regels geen geld overmaken.
De troika van het IMF, de EU en de ECB is tot de conclusie gekomen dat Griekenland “onder gefinancierd” is. Dat betekent dat de garantie die voor het IMF noodzakelijk is om een noodlening te verstrekken niet afgegeven kan worden tenzij er een oplossing gevonden wordt om dit financieringsgat te vullen. Aangezien een herstructurering geen optie is voor de ECB en de EU, is een tweede Griekse bailout dus onvermijdelijk. De enige vraag is hoe die tweede bailout ingevuld wordt en of de private sector daarbij betrokken wordt.  
Sinds Griekenland onder een veel strenger Europees toezicht is geplaatst en er niet meer met de statistieken geknoeid kan worden blijkt dat de Griekse economie er dramatisch voorstaat. De eerste bailout was erop gericht Griekenland “liquiditeit” te verschaffen zodat zij naast saneren voldoende financiële middelen had om uit de schulden te groeien. Het tegenovergestelde is gebeurd: de schulden zijn toegenomen en de economie is enorm gekrompen. De financiering van de Griekse overheid is nog steeds een probleem.    
De door Europa opgelegde Griekse privatiseringen zouden ongeveer €50 miljard moeten gaan opleveren, maar experts twijfelen eraan of dat überhaupt mogelijk is. Der Spiegel schetste een onthutsend beeld hoe het er in Griekenland aan toe gaat met staatsdeelnemingen.