Werkloosheid eurozone stijgt naar 11,6%

Eurostat schat in dat 25,75 miljoen mannen en vrouwen in de Europese Unie (EU27), waarvan 18,49 miljoen in de lidstaten van de eurozone (EA17), in september 2012 werkloos waren. Vergeleken met de maand augustus kwamen er 169.000 werklozen bij in de EU27-landen, waarvan 146.000 in de EA17-landen. Vergeleken met september 2011 steeg de werkloosheid in de EU27-landen met in totaal 2,15 miljoen personen. In de landen van de eurozone (EA17) steeg het aantal werklozen in een jaar tijd met 2,17 miljoen.

De landen waar de werkloosheid het laagst was waren Oostenrijk (4,4%), Luxemburg (5,2%), Duitsland en Nederland (beide 5,4%). Het hoogst was de werkloosheid in Spanje (25,8%) en Griekenland (25,1% in juli). Vergeleken met een jaar geleden steeg de werkloosheid in twintig landen van de Europese Unie, in zeven landen daalde de werkloosheid. De grootste daling van de werkloosheid werd geregistreerd in Estland, Letland en Litouwen. De grootste stijging van de werkloosheid ten opzichte van september 2011 werd gemeten in Griekenland, Cyprus, Spanje en Portugal.

Mannen versus vrouwen

De werkloosheid onder mannen nam in een jaar tijd toe van 10,1 naar 11,5 procent in de eurozone en van 9,7 naar 10,6 procent in de Europese Unie. Onder vrouwen steeg de werkloosheid in de eurozone iets minder hard (van 10,6% naar 11,8%). In de hele Europese Unie steeg de werkloosheid onder vrouwen van 9,9% naar 10,7%.

Jongeren

Onder jongeren beneden de 25 jaar is de werkloosheid nog veel hoger. In de EU27-landen was die gemiddeld 22,8%, tegenover 21,7% een jaar eerder. In de eurozone was de jeugdwerkloosheid 23,3% in september van dit jaar, tegenover 21% een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid was in september 2012 het laagst in Duitsland (8%), Nederland (9,7%) en Oostenrijk (9,9%) en het hoogst in Griekenland (55,6% in juli) en Spanje (54,2%). Voor de gedetailleerde cijfers per land kunt u hier de cijfers van Eurostat raadplegen.

Werkloosheid in Europa blijft oplopen, klik voor grotere afbeeldingen (Bron: Eurostat)