Moet Europa wel bezuinigen?

Europese regeringsleiders hebben met elkaar afgesproken dat het begrotingstekort niet meer dan 3% van het bbp mag bedragen. Een nobel streven als je van mening bent dat er een limiet moet zijn voor overheidsuitgaven. Voorstanders van deze 3%-regel zijn van mening dat deze stok achter de deur overheden dwingt beter na te denken over hun budget, met als resultaat dat er meer verstandige keuzes gemaakt worden. Ook zouden financiële markten meer vertrouwen hebben in een overheid die de begroting op orde houdt, wat zich vertaalt naar een lagere rente op de obligatiemarkt. Tegenstanders van de 3% regel zijn van mening dat de overheid juist de economie moet stimuleren, wanneer de private sector onvoldoende kan of wil investeren. Door bezuinigingen af te dwingen wordt de economie alleen maar verder afgekneld, zo menen tegenstanders van een begrotingsdiscipline voor de overheid.

Nu de rente op staatsobligaties in Europa zo laag staat wordt het voor overheden aantrekkelijker om geld te lenen. Is dat een goede reden om het maximale tekort van 3% te schrappen? Of moeten we, ondanks de zeer lage rente, toch vasthouden aan een strakke begrotingsdiscipline?

begrotingstekort-europa

 

Begrotingstekort van Europese landen in 2013 (als percentage van bbp)