Nederland verliest Triple-A status

Kredietbeoordelaar Standard & Poors heeft de kredietstatus van ons land verlaagd (PDF) van Triple-A naar AA+, omdat de economie zwakker groeit dan eerder werd aangenomen. De groei per inwoner (GDP per capita) is Nederland ook lager dan in vergelijkbare ontwikkelde landen. Voor volgend jaar en verwacht de kredietbeoordelaar een economische groei van slechts 0,5%, een groei die verder zal oplopen tot 1,6% in 2016. Dat is maar de helft van de groeicijfers die Nederland haalde tussen 2004 en 2007, aldus Standard & Poor’s.

Pas in 2017 is de economie weer terug op het niveau van 2008, zo denkt de kredietbeoordelaar. Ondanks de lage rente van de Europese Centrale Bank blijven zowel de consumptie als de investeringen achter. De consumentenbestedingen staan in Nederland extra onder druk door de dalende huizenprijzen in combinatie met een relatief hoge private schuldenlast. Eind juni 2013 was de hypotheekschuld 110% van het BBP en volgens de Nederlandsche Bank heeft 16% van alle huishoudens met een hypotheekschuld een huis dat ‘onder water’ staat. Standard & Poor’s erkent dat Nederlandse huishoudens ook veel besparingen hebben, voornamelijk in pensioenfondsen.

Nederland verliest voorsprong

Door de hoge private schulden groeide de Nederlandse economie bijzonder hard in de jaren voor de crisis. Dat extra beetje schuld gaf ons een gevoel van rijkdom en dat werd door de kredietbeoordelaars unaniem beloond met een hoge waardering. Nu de keerzijde van al die schulden zichtbaar wordt zien we een heel ander Nederland, waarin consumentenbestedingen ver zijn teruggevallen, men de hand op de knip houdt en bijna geen huis meer durft te kopen. De bezettingsgraad in de industrie blijft onder de 80%, terwijl die in het verleden rond de 85% schommelde. Dat kan een indicatie zijn dat er nog meer banen op de tocht staan, terwijl de werkloosheid volgend jaar met een geschatte 8% twee keer zo hoog is als in 2009.

Door de afwaardering betaalt Nederland misschien een hogere rente over haar staatsschuld, maar daar maakt de kredietbeoordelaar zich niet zoveel zorgen om. De regering blijft bij haar doelstelling om het begrotingstekort te dichten en daarom handhaaft Standad & Poor’s een stabiele ‘outlook’ voor de Nederlandse economie.

Nederland verliest haar Triple-A status

Nederland verliest haar Triple-A status