Een Keynesiaans pleidooi voor meer stimulering, meer van hetzelfde, meer van alles dat nog nooit heeft gewerkt..

Via de Financial Times en vertaald naar het Nederlands:

Door Barack Obama

Wanneer de leiders van de grootste economieën volgende week elkaar in Frankrijk ontmoeten, dan zullen onze burgers uitkijken naar de sfeer van een gezamenlijk doel die ons twee jaar geleden in staat stelde om de wereldeconomie te redden van een financiële crisis die werd aangewakkerd door jaren van onverantwoordelijkheid.

Vanwege de gecoördineerde actie die de G20 nam toen, begon de mondiale economie weer te groeien. Opkomende economieën herstelde. In de Verenigde Staten hebben we 19 opeenvolgende maanden van werkgelegenheidsgroei in de private sector gehad en kwamen er 2,5 miljoen banen in de private sector bij.

Niettemin is de vooruitgang niet snel genoeg gekomen en blijft het wereldwijde herstel momenteel fragiel. Over de hele wereld zijn honderden miljoenen mensen werkloos. Verstoringen in de olieaanvoer, de tragische aardbeving in Japan, en de financiële crisis in Europa hebben bijgedragen aan de vertraging. Opkomende economieën beginnen te vertragen. De wereldwijde vraag is verzwakt.

Onze uitdaging is duidelijk. We moeten gefocust blijven op de sterke, duurzame en evenwichtige groei die de wereldwijde vraag stimuleert en banen en kansen creëert voor onze bevolking. Dit vereist op verschillende gebieden actie.

Ten eerste, als 's werelds grootste economie zal Amerika blijven leiden. Het meest effectieve wat we kunnen doen om de wereldwijde economie sneller te laten groeien is om de Amerikaanse economie sneller te laten groeien. Dat is waarom het mijn hoogste prioriteit is om Amerikanen weer aan het werk te krijgen. Het is de reden waarom ik American Jobs Act heb voorgesteld, waarvan onafhankelijke economen hebben gezegd dat dit tot bijna 2 miljoen extra banen zal leiden, de vraag stimuleert en de Amerikaanse economische groei vergroot. Het is waarom ik de historische handelsakkoorden met Zuid-Korea, Colombia en Panama heb getekend omdat die banen creëren en ons op koers houden om onze export te verdubbelen en de Amerikaanse concurrentiepositie te behouden.

Tegelijkertijd, werken we aan de bijna $1.000 miljard aan bezuinigingen die we deze zomer hebben afgesproken. Ik heb een allesomvattend en evenwichtig plan voorgesteld om ons tekort de komende jaren aanzienlijk terug te dringen op een manier die het huidige herstel niet belemmert en dat legt de basis voor toekomstige groei.

Ten tweede moet de crisis in Europa worden opgelost zo snel mogelijk. Deze week, onze Europese bondgenoten belangrijke vooruitgang geboekt over een strategie om het vertrouwen in de Europese financiële markten te herstellen, tot een kritische basis om op te bouwen.

Gezien de omvang van de uitdaging en de bedreiging voor de wereldeconomie, is het voor ons allen belangrijk dat deze strategie met succes wordt uitgevoerd – waaronder het bouwen van een geloofwaardige en veilige dam die een verspreiding van de crisis voorkomt, een versterking van de Europese banken, het in kaart brengen van een duurzame weg voor Griekenland en het aanpakken van de structurele problemen in het hart van de huidige crisis.

De Europese Unie is Amerika's grootste economische partner – en een kritisch anker van de wereldeconomie. Ik ben ervan overtuigd dat Europa de financiële en economische draagkracht heeft om deze uitdaging aan te kunnen, en de VS zullen doorgaan met het ondersteunen van onze Europese partners terwijl zij werken om deze crisis op te lossen.

Ten derde moet elk land het hare doen om ervoor te zorgen dat de wereldwijde groei evenwichtige en duurzaam is zodat we voorkomen dat we in oude onevenwichtigheden terugvallen. Voor sommige landen betekent dit de confrontatie met hun eigen fiscale uitdagingen. Voor landen met grote overschotten, betekent dit dat zij extra maatregelen moeten nemen om de groei te ondersteunen. Voor de export-gerichte economieën betekent dit dat zij de binnenlandse vraag moeten versterken. Een instrument dat van cruciaal belang is om deze kentering te bespoedigen zijn flexibelere wisselkoersen, waaronder marktgedreven wisselkoersen.

Het vermijden van oude onevenwichtigheden betekent ook dat er vooruitgang geboekt moet worden met financiële hervormingen die een nieuwe financiële crisis kunnen helpen voorkomen. In de VS voeren we de sterkste hervormingen uit sinds de Grote Depressie. In alle landen van de G20 moeten we zorgen dat banken het kapitaal hebben dat zij nodig hebben om schokken te kunnen weerstaan, en er moet meer toezicht en transparantie komen om grote risico's te vermijden, vooral met betrekking tot derivaten.

Ten slotte. De G20-landen moeten hun samenwerking verdiepen omtrent de verschillende wereldwijde uitdagingen die onze gemeenschappelijke welvaart beïnvloeden. We moeten verder gaan met onze toezegging om subsidies voor fossiele brandstoffen uit te faseren en onze economieën te transformeren naar één gebaseerd op 21e-eeuwse schone energie. Als we de ontwikkeling bevorderen die landen een weg uit de armoede biedt, kunnen we ons richten op infrastructuur, financiën en goed bestuur die groei ontketenen. Zelfs als we werken om levens te redden van de droogte en hongersnood in de Hoo van Afrika, moeten we blijven investeren in voedselzekerheid en productiviteit van de landbouw die toekomstige hongersnoden minder waarschijnlijk maken en gemeenschappen meer zelfvoorzienend.

Toen we elkaar twee jaar geleden ontmoetten in Londen, wisten we dat de weg naar herstel voor de wereldeconomie niet gemakkelijk zou zijn, noch snel. Maar samen hebben we een reactie ontwikkeld die de mondiale economie behoedde voor een catastrofe. Dat is het leiderschap dat we al eerder aangetoond hebben. Dat is het leiderschap dat we nu nodig hebben – om het economisch herstel te ondersteunen en mensen weer aan het werk zetten, in ons eigen land en over de hele wereld.

De schrijver is President van de Verenigde Staten