Centrale bank Zwitserland intervenieert opnieuw

De Zwitserse centrale bank heeft in december opnieuw de spreekwoordelijke geldpers aangezet om de wisselkoers tegenover de euro te handhaven. Door de zwakkere euro moet de centrale bank opnieuw ingrijpen om de gewenste wisselkoers van minimaal 1,20 Zwitserse franc per euro te handhaven.

In september 2011 besloot de Swiss National Bank (SNB) dat de waarde van haar munt niet verder mocht stijgen dan 1,20 Zwitserse franc tegenover de euro. De Europese schuldencrisis barstte toen in alle hevigheid los, waardoor veel kapitaal veiligheid zocht in de Zwitserse franc. De snelle waardestijging van de Zwitserse munt die daarop volgde bracht grote exporterende bedrijven in Zwitserland in de problemen. Hun exportpositie verslechterde dusdanig dat de centrale bank zich genoodzaakt voelde op de valutamarkt te interveniëren.

De interventie bestaat uit het ‘bijdrukken’ van nieuwe francs, waarmee de centrale bank euro’s en dollars koopt. Zo neemt het aanbod van francs en de vraag naar euro’s en dollars toe, waardoor de Zwitserse munt in waarde daalt tegenover de euro en de dollar.

balanstotaal-snb

Balanstotaal Zwitserse centrale bank groeit door verdediging van de franc