ECB en GCC bespreken internationale monetaire architectuur

 

Wie de afgelopen jaren de inteationale monetaire en financiële verhoudingen in de gaten heeft gehouden, met name omtrent de onofficieuze status van goud als ultieme valutareserve, weet dat de golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten niet zitten te wachten op nog meer dollarreserves.

De economische adviseurs van de GCC schrijven al enige jaren over de noodzaak voor de golfstaten om hun inteationale valutareserves te diversificeren en daarbij benadrukken zij de noodzaak voor goud. U kunt via de World Gold Council één en ander nalezen op welke manier de GCC-landen nadenken over hervormingen van de inteationale monetaire kaders.

Via de website van de ECB, een vertaling van het persbericht van donderdag j.l.:

19 januari 2012 – Eurosysteem en centrale banken van de GCC en monetaire autoriteiten houden derde seminar op hoog niveau

Vandaag hebben het Eurosysteem – bestaande uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de 17 nationale centrale banken van de eurozone – en de centrale banken en monetaire instanties van de lidstaten van de Gulf Cooperation Council (GCC) [1] hun derde seminar op hoog niveau gehouden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Dit seminar, dat de eerste is in een GCC lidstaat en gehost wordt door de Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten, werd bijgewoond door bestuurders en hoge vertegenwoordigers van het Eurosysteem, de centrale banken en monetaire agentschappen van de GCC-landen, alsook vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het GCC-secretariaat-generaal.

De belangrijkste punten die op de agenda van het seminar stonden hadden betrekking op de huidige economische, financiële en fiscale uitdagingen in de eurozone, van systematische risicoanalyse en het voorkomen van financiële crises, tot en met actuele onderwerpen met betrekking tot de inteationale monetaire en financiële architectuur.

De deelnemers aan het seminar werden welkom geheten door de gouveeur van de Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten, Sultan Bin Nasser Al-Suwaidi. Hij verklaarde: “Ik ben ervan overtuigd dat we deze kans zullen aangrijpen om uit eerste hand te leren over de huidige situatie in Europa en [van de gelegenheid gebruik maken] om de relaties tussen onze instellingen te bevorderen”. Hij voegde eraan toe: “Ik ben bijzonder blij met het programma voor vandaag omdat veel van de meest moeilijke en uitdagende problemen waarmee de wereldeconomie kampt, besproken worden”.

In zijn openingstoespraak, benadrukte President van de ECB Mario Draghi het groeiende belang van de GCC-landen in de wereldeconomie en in de wereldwijde financiële sector. Dit gegarandeerd een verdere versterking van de dialoog tussen het Eurosysteem en de centrale banken van de GCC en haar monetaire autoriteiten, waarvoor het seminar een nuttig platform bood.

De besprekingen van het seminar concentreerden zich op de volgende drie onderwerpen:

De huidige economische, financiële en fiscale uitdagingen in het eurogebied
Seminar deelnemers wisselden van gedachten over de uitdagingen waarmee de eurozone op dit moment wordt geconfronteerd. Zij benadrukten het belang van fiscale discipline en het concurrentievermogen van de lidstaten van een monetaire unie. Ze benadrukten ook de noodzaak voor strenge regels voor het fiscale en economische beleid van de lidstaten en voor effectieve supranationale mechanismen voor toezicht, handhaving van regels en crisisbeheersing. Terwijl sommige landen van het eurogebied werden geconfronteerd met grote uitdagingen, op geaggregeerd niveau bleken de fiscale rekeningen van het eurogebied sterker te zijn dan die van andere grote geavanceerde economieën. De deelnemers spraken hun vertrouwen uit in het vermogen van de autoriteiten van het eurogebied dat zij in staat zullen zijn om de huidige uitdagingen te overwinnen en het institutionele kader van de Economische en Monetaire Unie zullen versterken via een snelle uitvoering van alle overeengekomen hervormingen en maatregelen. Ook deelden zij de visie dat de ervaringen van de eurozone belangrijke lessen bevatten voor het monetaire integratieproces van de GCC.

Systematische risicoanalyse en het voorkomen van financiële crises
De deelnemers van het seminar zijn het erover eens dat een van de belangrijkste lessen uit de wereldwijde financiële crisis de noodzaak is voor een macro-prudentiële aanpak van de financiële sector om het financiële systemen veerkrachtiger te maken. Zij wisselden van gedachten over de middelen om systeemrisico's te identificeren en te evalueren en over beleidskaders voor de macro-prudentieel toezicht. De deelnemers bespraken het beleid dat nagestreefd wordt om de financiële stabiliteit te verbeteren en die het bancaire toezicht in de EU, de GCC en op inteationaal niveau versterken.

Inteationale monetaire en financiële architectuur
De deelnemers merkten op dat in de afgelopen decennia het groeiende gewicht van de opkomende markteconomieën een aantal belangrijke structurele verschuivingen in de wereldeconomie heeft veroorzaakt. In termen van de reële economie en global finance heeft de wereld zich naar meer multipolariteit verschoven doordat opkomende markteconomieën geleidelijk een groter belang hebben verkregen in de wereldhandel, wereldwijde financiën en de mondiale beleidsdialoog. Deelnemers van het seminar merkten ook op dat deze verschuiving naar multipolariteit veel minder is uitgesproken in het gebruik van inteationale valuta, gezien het feit dat de valuta's van opkomende markten tot nu toe alleen een beperkte mondiale rol  spelen. Ook hebben zij van gedachten gewisseld over de beleidsuitdagingen in verband met mondiale onevenwichtigheden, inteationale kapitaalstromen en global goveance.

[1] De GCC-lidstaten zijn Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Europese Centrale Bank
Directoraat Communicatie
Afdeling Pers en Informatie
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel:. +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Inteet: http://www.ecb.europa.eu

Reproductie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.