ECB handhaaft rente op 1%; volg live de toelichting Mario Draghi

 

Uit het persbericht van de ECB:

12 januari 2012 – Monetairbeleidsbeslissingen

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 1,00%, 1,75% en 0,25%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

De persconferentie van Mario Draghi: