ECB laat rente onveranderd op 0,05%

De ECB heeft geen wijziging doorgevoerd in haar rentetarieven, zo maakte de centrale bank vanmiddag bekend. Het belangrijkste rentetarief blijft op het historisch lage niveau van 0,05%, terwijl de rente die banken betalen over reserves de centrale bank op -0,2% blijft staan. Analisten rekenden al niet op een verandering van de rente, na de verrassende rentestap van een maand geleden. Toen werd de rente met 10 basispunten verlaagd,in een poging de kredietverlening aan consumenten en bedrijven een impuls te geven.

Het monetaire beleid van de ECB lijkt vooralsnog weinig resultaat op te leveren. Ondanks een extreem lage rente lenen banken nauwelijks geld van de centrale bank. De 255 banken die toegang hebben tot de kredietfaciliteit van de centrale bank leenden slechts €82,6 miljard, veel minder dan de €100 tot ruim €200 miljard waar analisten op gerekend hadden. Bij gebrek aan effectieve vraag in de Eurozone ligt het niet in de lijn der verwachting dat banken weer volop krediet zullen verstrekken. Zo laag als de rente is, zo laag is ook de bereidheid van consumenten en bedrijven om extra leningen af te sluiten.

ECB-president Mario Draghi zal vanmiddag om 14:30 zijn rentebesluit en de laatste ontwikkelingen binnen de Eurozone toelichten. Hieronder kunt u het rentebesluit vanuit het hoofdkantoor van de ECB live volgen.

Over het stimuleringsprogramma:

Draghi maakte in zijn persverklaring bekend dat de centrale bank streeft naar een balanstotaal dat in omvang vergelijkbaar is met dat van begin 2012. Dat niveau moet bereikt worden door aankopen van zogeheten ‘asset backed securities’ (ABS) en door goedkope leningen onder het TLTRO programma. Volgens Draghi kan dit zorgen voor een ‘spillover effect’ op de reële economie. Ook zal de inflatie door de monetaire stimulering weer dichter bij de doelstelling van bijna 2% komen. De centrale bank zal de stimuleringsprogramma’s voortdurend monitoren en waar nodig extra stimulering toepassen, voor zover dat mogelijk is binnen het mandaat van de centrale bank.

Over de economische groei:

Het groeimomentum in de Eurozone is sinds de zomer verzwakt, zo merkt Draghi op. Daardoor zijn de groeiverwachtingen tot en met 2016 naar beneden bijgesteld, al zijn ze nog steeds positief. Problematisch is de aanhoudend hoge werkloosheid en de onderbezetting van de economie in sommige delen van de Eurozone nog steeds een pijnpunt. Draghi benadrukte het belang van het Groei- en Stabiliteitspact voor de uitstraling van vertrouwen en stabiliteit in de Eurozone.

Over de kredietverlening binnen de Eurozone:

Volgens Draghi zijn de kredieteisen van banken momenteel vrij streng, zeker in historisch perspectief. Als er meer vertrouwen is in het banksysteem kunnen die standaarden weer versoepeld worden.