ECB’s Bini Smaghi: Cure of Default Worse Than Disease

Bini Smaghi, één van de hoogste bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB), herhaalde zijn standpunt dat Europese overheden niet de weg van faillissement of schuldherstructurering moeten bewandelen. Hij erkende dat het medicijn van fiscale hervormingen, doelend op rigoureuze bezuinigingen, wellicht meer schade oplevert dan de ziekte, maar volgens Smaghi leidt herstructurering van schulden tot een uitvlucht van kapitaal. Een dergelijke uitvlucht kan het Europese financiële stelsel onmogelijk overleven. Genezing door faillissement is wat hem betreft vele malen erger dan de ziekte. Landen moeten daarom niet kiezen voor snelle (schijn)oplossingen, zij moeten zorgen dat zij weer overschotten krijgen. Dat betekent naast bezuinigen ook het hervormen van de arbeids- en kapitaalmarkten.

http://imarketnews.com/?q=node/24081