Grafiek: Ontwikkeling balanstotaal centrale banken

Alex Merk van vermogensbeheerder Merk Investments heeft uitgezocht hoe het balanstotaal van de vier belangrijkste centrale banken zich de afgelopen twaalf maanden heeft ontwikkeld. In onderstaande grafiek ziet u de ECB, de Bank of England, de Federal Reserve en de Bank of Japan.

Laatstgenoemde wist haar balanstotaal door een uitgebreid stimuleringsprogramma in een jaar tijd meer dan te verdubbelen middels de aankoop van staatsobligaties. De Federal Reserve doet in feite hetzelfde met haar QE 3 en 4 programma’s (staatsobligaties en hypotheekleningen), waarmee ze maandelijkse $85 miljard per maand aan langlopend schuldpapier uit de markt haalt. Omdat de Federal Reserve haar balanstotaal voor 2012 al fors heeft uitgebouwd is de procentuele stijging over de afgelopen maanden wat minder extreem. Desondanks is twaalf keer $85 miljard nog steeds meer dan $1 biljoen!

We voelen ons minder ongemakkelijk als we kijken naar het balanstotaal van de Bank of England en de ECB. Eerstgenoemde heeft in het verleden een stimuleringsprogramma opgestart, waarmee ze in totaal 375 miljard pond aan staatsobligaties uit de markt heeft gehaald. De laatste twaalf maanden is dit programma echter niet uitgebreid, waardoor we een nagenoeg vlakke lijn zien.

Niet alle centrale banken zijn hetzelfde

De ECB is een vreemde eend in de bijt, want van de vier genoemde centrale banken is ze de enige die niet doet aan monetaire verruiming om structurele begrotingstekorten van overheden dicht te smeren. Weliswaar werd er eind 2011 en begin 2012 voor in totaal €1.000 miljard aan leningen verstrekt aan banken, maar die leningen worden nu weer netjes afbetaald. Daardoor krimpt het balanstotaal van de ECB. Daar komt nog eens bij dat de goudvoorraad van het Eurosysteem op de balans van de ECB gekrompen is. Niet in gewicht, maar wel in marktwaarde. Ook dat veroorzaakte een krimp in het totaal. In totaal kromp de ECB balans met meer dan 40% ten opzichte van een jaar geleden!

Nu vragen we aan u: In welke valuta heeft u het meeste vertrouwen?

Balanstotaal van de ECB, de Bank of England, Federal Reserve en de Bank of Japan

Balanstotaal van de ECB, de Bank of England, Federal Reserve en de Bank of Japan (Bron: @Axelmerk)