Hoeveel goud heeft China?

Sinds 2009 heeft de Chinese centrale bank geen wijzigingen in haar goudreserve kenbaar gemaakt. Importcijfers suggereren geregeld dat het om heel veel goud zou moeten gaan maar dat blijkt toch iets anders in elkaar te steken.

Bron Shucheki maakte een goed onderbouwde berekening en dat levert een belangrijke indicatie op. Van 1.054 ton goud in 2009 naar een geschatte omvang van 1.560 ton nu. Dat zou een stijging van bijna 50% zijn.

Een leuk weetje waarmee Bron Shuckeki komt is de goudreserve per inwoner (gemeten in troy ounces) in China en India:

For comparison, Indians are said to hold 18,000 tonnes (2). With comparable populations, this means China’s per capita gold stocks are well below India’s: 0.1516 ounces per person versus 0.4782 ounces.

Deze statistiek kan ik u voor de eurozone verklappen. Op basis van de officiële goudreserves van eurolanden (privé-bezit is hierbij niet meegenomen) wordt er nagenoeg 1 troy ounce goud per inwoner aangehouden. Met het oog op het belang van proporties, is dat in de eurozone dus aanzienlijk meer dan in India en China.

De berekening van Bron Shucheki vindt u in pdf-formaat op de website van de Perth Mint. Erg de moeite waard te meer hij de berichtgeving over Chinese importen en exporten via Hong Kong in het juiste perspectief plaatst!