Marketupdate lezers willen terug naar de gulden?

We moeten eerlijk zeggen dat we enigszins verbaasd waren over de uitslag van de poll van afgelopen week. Twee derde van de Marketupdate lezers gaf namelijk aan terug te willen naar de gulden. Slechts 26% liet weten de euro te willen houden, terwijl 6% nog geen oordeel kon vormen ten aanzien van deze peiling. Slechts 101 mensen namen de moeite om een keuze te maken. Ondanks dat lage aantal spreken de resultaten voor zich. Hoewel Marketupdate probeert de voordelen van de euro goed over het voetlicht te brengen heerst er bij de lezers een overwegend negatief beeld over de euro. Althans, negatiever dan het beeld dat men nog heeft van de gulden…

Kieskompas hield eerder een soortgelijke enquête, waaruit bleek dat driekwart van de respondenten de euro wenst te houden.

terug-naar-de-gulden