OECD Cautions U.S., Japan on Deficits, Maintains Forecasts

Na het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties heeft nu ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Verenigde Staten een waarschuwing gegeven dat zij snel de tekorten moeten terugdringen. Om de staatsschulden te stabiliseren zijn fiscale hervormingen volgens de OESO noodzakelijk. Naast de Verenigde Staten wordt ook Japan gemaand tot bezuinigingen. De tekorten in beide landen zijn onhoudbaar en de gevolgen hiervan op de stijgende energieprijzen vormen een gevaar voor het economische herstel. Of de boodschap van de OESO meer effect zal hebben dan de waarschuwingen van het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties eerder dit jaar blijft uiteraard nog de vraag.

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aVsfW1s0LSpQ&pos=2