Rusland bouwt positie in Amerikaanse staatsobligaties verder af

In de langetermijnvisie van China en Rusland passen de Amerikaanse obligaties steeds minder goed thuis. In plaats daarvan zoeken de landen diversificatie, bijvoorbeeld door de goudreserves uit te breiden en de posities in grondstoffen te versterken. In de toekomst ziet Rusland haar grote gasreserves als strategische reserve, gas waar Europa sterk van afhankelijk is. China werkt op haar beurt aan het veiligstellen van een reserve aan zeldzame aardmetalen, die met name in de high-tech industrie worden gebruikt. Zowel Rusland als China willen hun blootstelling aan Amerikaanse staatsschuld verkleinen, wat vooamelijk verklaard kan worden door het beleid van de Federal Reserve dat erop gericht is de Amerikaanse dollar te verzwakken. Een zwakkere dollar betekent ook dat de obligaties die Rusland, China en vele andere landen in de boeken hebben staan minder waard worden in hun eigen valuta.

Rusland begon vorig jaar oktober al met het afbouwen van haar positie in Amerikaanse staatsobligaties, zoals ook onderstaande grafiek laat zien. Bezat Rusland in oktober van vorig jaar nog voor $176,3 miljard aan zogeheten 'Treasuries', een jaar later was dat teruggelopen tot een totaal $92,1 miljard. Een afname van bijna 48%, die met name is opgevangen door aankopen van Japan en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen voegden in diezelfde periode respectievelijk ongeveer $100 en $200 miljard aan Amerikaans schuldpapier aan hun reserves toe. Halverwege dit jaar bevestigde de economisch adviseur van de Russiche premier Medvedev dat Rusland door zou gaan met het verkopen van Amerikaans staatspapier. En zo geschiedde.

Onderstaande grafiek is opgebouwd uit de TIC data, die maandelijks door het Amerikaanse ministerie van Financiën worden gepubliceerd. Deze tabel laat de totale posities in Amerikaanse staatsobligaties zien die als reserve worden aangehouden door centrale banken van de verschillende landen. China heeft in het afgelopen jaar haar posities niet verder uitgebouwd, terwijl er door het handelsoverschot wel meer dollars binnen zijn gekomen. Op die manier heeft het land haar reserve van Amerikaanse staatsobligaties procentueel toch weten te verkleinen.

In plaats van de staatsschuld van Amerika te financieren zet Rusland nu in op de 'redding' van het eveneens met schulden overladen Europa. Zo maakte Arkady Dvorkovich, een plaatsvervangende minister van de Russische regering, bekend dat Rusland een noodinjectie van $20 miljard aan het IMF overweegt. Dit geld zou het IMF dan kunnen gebruiken in de aanpak van de Europese schuldencrisis. Ongetwijfeld wil Rusland daar ook iets voor terug zien, maar zover is het nog niet. Europa heeft al genoeg problemen om een eenduidig standpunt in te nemen en een allesomvattend plan op papier te zetten om de souvereine schulden te herstructureren.

Rusland heeft de afgelopen twaalf maanden haar positie in Amerikaanse staatsobligaties bijna gehalveerd