Update Treasury International Capital (TIC) Data

Vorige week bracht Zero Hedge het nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Financiën de cijfers over de buitenlandse houders van Amerikaans schuldpapier heeft herzien. Uit die cijfers bleek dat China meer Amerikaans schuldpapier heeft dan eerder gerapporteerd was. Deze week kreeg dit verhaal een vervolg toen Bloomberg op basis van de herziene TIC-data een wel heel knullige conclusie trok. 
Bloomberg vergeleek de cijfers en trok de conclusie dat het vertrouwen van buitenlandse partijen in Amerikaans schuldpapier een nieuwe stimulans had gekregen. De aankopen van buitenlandse partijen (lees: China) waren immers toegenomen. Bloomberg stond er alleen niet bij stil dat zij appels (oude cijfers) met peren (herziene cijfers) vergeleek. Zero Hedge pakte de cijfers er nogmaals bij en liet zien dat China in de periode december 2009-2010 juist de hoeveelheid Amerikaans schuldpapier heeft teruggebracht.