Weidmann (Bundesbank): “Manipulatie van valuta is gevaarlijk”

Jens Weidmann van de Bundesbank ontkent dat de ECB opzettelijk de waarde van de euro omlaag drukt. Sterker nog, hij noemde alle vormen van wisselkoersmanipulatie ‘gevaarlijk’. Weidmann deed deze uitspraken na afloop van een bijeenkomst van de ministers van Financiën en de centrale bankiers van Frankrijk en Duitsland in Berlijn. Hij ontkende dat de ECB de munt goedkoper maakt met als doel de groei in de Eurozone aan te jagen.

“Uiteraard speelt de wisselkoers een rol, omdat het effect heeft op de groei en de toekomstige inflatieverwachtingen. En uiteraard speelt ook het monetaire beleid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een rol in de bepaling van de wisselkoers. De wisselkoers is een belangrijke variabele”, zo lichtte Weidmann toe. Hij maakte duidelijk dat de ECB niet als doel heeft de wisselkoersen te manipuleren om een concurrentievoordeel te bewerkstelligen. Dat is een beleidsmaatregel die niet past bij onze doelstelling en die bovendien gevaarlijk is, zo voegde hij eraan toe. “Een dergelijk wisselkoersbeleid kan eindigen in een race naar de bodem van wederzijds devaluaties, een wedloop die alleen verliezers kent. Maar ik weet ook dat geen van ons dat nastreeft”.

Wisselkoersen

De uitspraken van Weidmann ten aanzien van de wisselkoers van de euro houden verband met de volgende stap die de ECB misschien gaat zetten, namelijk het opkopen van staatsobligaties. Een dergelijke stimuleringsprogramma zal de waarde van de euro verder onder druk zal zetten, zo liet Vitor Constancio van de ECB onlangs al weten. Een zwakkere euro is gunstig voor bedrijven die goederen en diensten exporteren naar gebieden buiten de Eurozone, omdat hun producten omgerekend in andere valuta goedkoper worden. Ten opzichte van concurrenten met een andere valuta kunnen bedrijven in de Eurozone hetzelfde werk voor een lagere prijs aanbieden. Een zwakke munt kent ook nadelen. Importgoederen die in een andere valuta afgerekend worden dan in euro’s worden relatief duurder. Zo wordt de daling van de olieprijs gedeeltelijk teniet gedaan door de daling van de euro ten opzichte van de dollar.

Het manipuleren van de wisselkoersen is een effectief instrument om economische groei aan te jagen. Jim Rickards legt in zijn boek ‘Currency Wars‘ uit dat het goedkoper maken van de munt tot gevolg heeft dat meer werkgelegenheid zich naar jouw land verplaatst. Nu de hele wereld in een economische crisis verzeild is geraakt is het erg aantrekkelijk om de wisselkoers omlaag te drukken. De wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar is sinds begin mei met meer dan 10% gedaald van ruim $1,39 naar $1,23 per euro.

jens-weidmann

Weidmann: “ECB is niet opzettelijk de euro goedkoper aan het maken”