Zweden neemt afscheid van contant geld

In Zweden wordt er nauwelijks nog contant geld gebruikt. Terwijl in de Eurozone en in de VS respectievelijk 9,8% en 7,2% van alle betalingen nog met contanten wordt afgehandeld ligt dat percentage in het Scandinavische land op amper 2,7%. Zweden lijkt vastberaden om het gebruik van contant geld verder terug te brengen, want in september kregen alle verkopers van de daklozenkrant nog een elektronische kaartlezer. Dat was hard nodig, aangezien de Zweden steeds minder contant geld op zak hebben en de daklozen daardoor simpelweg opbrengsten misliepen met de straatverkoop.

De drie grootste banken van Zweden accepteren ook al geen cash meer aan het loket. Wie geld wil overmaken is dus aangewezen op bankpasjes, internetbankieren en betalingen via de mobiele telefoon. Het ontmoedigen van contant geld lijkt te werken, want de afgelopen twaalf maanden werden pinautomaten waar men contant geld kan opnemen 11% minder gebruikt dan het jaar daarvoor. Ook werd er 7% minder contant geld afgehaald bij de bank. Supermarkten en winkels kregen gedurende deze periode 11% meer digitale betalingen te verwerken.

Contant geld raakt uit de gratie

Het verdwijnen van contant geld in de Zweedse economie geeft het vertrouwen weer dat de Zweden hebben in het financiële systeem en in de technologie, zo stelt Bengt Nilervall van de Zweedse handelsfederatie. Opvallend genoeg is de centrale bank van het land nog met meest terughoudend met de cashloze maatschappij. Er moet altijd een noodplan gereed zijn dat in werking kan treden als het elektronische betalingsverkeer om wat voor reden dan ook niet functioneert.

Er zijn ook voordelen aan een maatschappij waarin weinig contant geld gebruikt wordt. Het Belgische Express refereert naar een bankovervaller die in april met lege handen bleef staan, omdat de bank geen contant geld meer accepteerde.

Contant geld steeds minder populair in Zweden

Contant geld steeds minder populair in Zweden