Een huis kopen in Detroit voor $1.000

In de Amerikaanse stad Detroit kun je al een huis kopen voor $1.000. Voorwaarde is dat de koper het huis opknapt en dat er binnen zes maanden zelf in gaat wonen of het weet te verhuren. Lukt dat niet binnen de vastgestelde termijn, dan verlies je het huis en alles wat er in geïnvesteerd is. Een video van Aljazeera.

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in de werking van het geldsysteem.