Grafiek: De totale hypotheekschuld in Nederland

Iedereen weet inmiddels wel dat de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens uitzonderlijk hoog is. Maar hoe hoog de schuld precies is en hoe snel die de afgelopen vijftien jaar gegroeid is, dat laat de volgende grafiek goed zien. De grafiek komt uit hetzelfde rapport over de woonuitgaven van huurders en eigenaren-bewoners waar we in ons artikel “Steeds meer subprime hypotheken in Nederland” naar verwijzen.

Hypotheekschuld groeit bijna niet meer

We publiceren deze grafiek in een apart artikel, zodat u deze makkelijk terug kunt vinden en kunt delen. Merk op dat de totale hypotheekschuld de laatste jaren vrijwel niet meer groeit, omdat er tegelijkertijd minder nieuwe hypotheken worden verstrekt en er meer wordt afgelost op bestaande hypotheken. Dat betekent deflatie en dus een vrijwel onvermijdelijke daling van de huizenprijzen. Het is de vraag hoe lang die daling zal aanhouden. Als we deze grafiek mogen geloven hebben we nog een weg te gaan voordat de markt weer stabiliseert.

Totale hypotheekschuld in Nederland vanaf 1996

Totale hypotheekschuld in Nederland vanaf 1996

(Bron: Rapport Woonuitgaven van huurders en eigenaren-bewoners)