Koopwoning vaak goedkoper dan sociale huur

De Volkskrant schrijft op basis van eigen onderzoek dat de maandelijkse kosten voor sociale huur in bepaalde steden inmiddels hoger zijn dan de kosten voor een koopwoning. Omgerekend naar het aantal vierkante meters is het in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Rotterdam-Rijnmond steeds goedkoper geworden om een woning te kopen dan om er één te huren. Alleen in Amsterdam is huren nog een fractie goedkoper voor gezinswoningen, maar in Rotterdam zijn de maandlasten voor kopers al veel lager dan voor huurders. Volgens de Volkskrant betalen huurders die niet in aanmerking komen voor huursubsidie (bruto inkomen hoger dan €21.000 per jaar) zelfs een derde meer per maand voor elke m² dan iemand die een huis koopt.

Koopwoning wordt gestimuleerd

Huurders in de vrije huursector betalen inmiddels substantieel meer per m² dan huizenbezitters die een hypotheek afsluiten. In alle onderzochte regio’s betalen huurders in de vrije sector ongeveer 2x zoveel per maand als kopers van vergelijkbare huizen.

Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, bevestigt dat kopen steeds aantrekkelijker is geworden ten opzichte van huren. Hij stelde begin dit jaar al vast dat er dit jaar een omslagpunt bereikt zou worden waarop de maandlasten voor kopen in bepaalde situaties lager uitvallen dan voor huren. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen al met 20% gezakt en is tevens de rente behoorlijk omlaag gegaan. Deze factoren verlagen de maandlasten voor iedereen die nu een huis wil kopen.

Volgens meer dan 30% van de Marketupdate lezers zullen de huizenprijzen in Nederland niet verder zakken, de rest rekent op een verdere prijsdaling van ongeveer 20 tot 30 procent.

Huren stijgen

De huren zijn daarentegen juist met 15% gestegen. Woningcorporaties vragen steeds meer huur van nieuwe huurders. Werd dat in het verleden nog vaak vastgesteld op 70% van de wettelijke maximumhuur, tegenwoordig wordt steeds vaker het wettelijke maximum gehanteerd. Deze ontwikkeling roept de vraag op: Wanneer komt het kabinet eens op voor de belangen van de huurders?

U bent beter af met een NVM-hoogleraar

“U bent beter af met een NVM-hoogleraar” (Bron: Huizenmarkt-zeepbel)